КНЯГИНИНІВСЬКА ГРОМАДА ЗАПРОШУЄ НА І-ИЙ ВІДКРИТИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «З ЛЮБОВ’Ю ДО КОБЗАРЯ»

11.02.2020

9 березня 2020 року в Центрі культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради відбудеться І-ий відкритий літературно-мистецький фестиваль-конкурс «З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади.

Фестиваль-конкурс проводиться з метою вивчення та популяризації серед широкого загалу творчої спадщини українського генія, поета і художника Тараса Григоровича Шевченка.

Організатори фестивалю-конкурсу запрошують до участі представників аматорської творчості, учасників гуртків художнього читання, декламації та театральної творчості різних форм організації клубних та бібліотечних закладів, учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дитячих мистецьких шкіл, художні аматорські колективи, художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Княгининівської громади та громад Волинської області.

До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються учасники у таких жанрових категоріях:

1) художнє слово (поетичні твори Т. Г. Шевченка, авторські твори про Великого Кобзаря або на шевченківську тематику);

2) літературно-музична композиція (твори Т. Г. Шевченка, покладені на музику);

3) вокал (народний, академічний, читання репу, виконання пісень на слова Кобзаря у тому числі у супроводі гри на різних музичних інструментах);

4) живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво (ілюстрація до творів Т.Г Шевченкаи, відображення подій із його життя, мрії про майбутнє, а також сучасну Україну).

Фестиваль-конкурс проводиться у різних вікових категоріях:

1) перша (молодша) – від 9 до 13 років;

2) друга (середня) – від 14 до 17 років;

3) третя (старша) – від 18 років і старші.

Для участі у фестивалі-конкурсі учасникам, не пізніше як за 5 днів до його початку, необхідно подати заявку-анкету встановленого зразка (додається) за адресою: Центр культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради, вул.Соборна, 75, с.Княгининок, Луцький район, Волинська область, Телефон для довідок: (050) 172 5878, e-mail: centrcult2018k@ukr.net

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участь у І-ому відкритому літературно-мистецькому фестивалі-конкурсі
«З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади

Жанрова категорія    __________________________________________________

(«Художнє слово», «Літературно-музична композиція», «Вокал», «Живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво»)

 

Вікова категорія   _____________________________________________________

(9 до 13 років; 14 до 17 років; 18 років і старші)

 

Учасник (ПІБ виконавця, повна назва колективу) _________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Дата народження ______________

 

Який заклад (загальної освіти, позашкільної освіти клубну або бібліотечну установу) представляєтее (повна назва, контактний телефон)  _______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

або виступаєте САМОСТІЙНО (підкреслити).

 

Домашня адреса (виконавця, керівника колективу), контактний телефон, е-mail

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Для колективів: загальна кількість осіб _______;

 

Програма виступу:

назва твору (композиції), автори (постановники), хронометраж, назва творчих робіт:______________________________________________________________

 

Склад інструментів або реквізиту (прописати): ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

З умовами проведення Фестивалю-конкурсу ознайомлений та повністю

підтримую. 

Учасник/керівник колективу _______________________________________

(підпис) 

Дата подання заявки-анкети «____» __________________ 20__ року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника гуманітарного відділу Княгининівської сільської ради
07 лютого 2020 року №09

Положення

про проведення І-го відкритого літературно-мистецького фестивалю-конкурсу «З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади 

1. Загальні положення

1. І-ий відкритий літературно-мистецький фестиваль-конкурсу «З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади (далі – Фестиваль-конкурс) започаткований гуманітарним відділом Княгининівської сільської ради (далі – Засновник).

2. Організатор Фестивалю-конкурсу – Центр культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради (далі – Організатор).

3. Учасниками Фестивалю-конкурсу можуть бути представники аматорської творчості, учасники гуртків художнього читання, декламації та театральної творчості різних форм організації клубних та бібліотечних закладів, учні закладів загальної середньої освіти, вихованці дитячих мистецьких шкіл, художні аматорські колективи, художники та майстри декоративно-ужиткового мистецтва Княгининівської громади та громад Волинської області (далі – Учасники).

4. Організатор має право залучати до підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу громадські організації, установи, благодійні фонди всіх рівнів, фізичних осіб-підприємців тощо (за їх згодою). 

II. Мета та завдання Фестивалю-конкурсу

1. Фестиваль-конкурс проводиться з метою залучення широкого загалу до літературного надбання українського генія, поета і художника Тараса Григоровича Шевченка, розвитку мистецького потенціалу жителів громади, виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу.

2. Завдання конкурсу:

1) популяризації багатогранної творчості видатного Кобзаря (літературної, музичної, художньої);

2) сприяння більш глибокому осмисленню творчості Тараса Шевченка, усвідомлення, значення його творчості в національній та світовій культурі;

3) залучення аматорів художньої творчості різних вікових категорій до активної участі у мистецькому житті та розвитку культурного різноманіття громади;

4) виявлення нових талантів, підвищення майстерності, розвиток естетичних смаків, здатності до творчої самореалізації, стимулювання мистецького потенціалу обдарованих дітей та молоді, творчих особистостей, колективів аматорського мистецтва та майстрів народного мистецтва;

5) зміцнення зв’язків серед творчих колективів та створення умов щодо підтримки аматорської художньої творчості. 

ІІІ. Підготовка та порядок проведення Фестивалю-конкурсу

1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно та присвячується річниці від дня народження Тараса Шевченка.

2. Дата і місце проведення Фестивалю-конкурсу визначаються Організатором та затверджуються Засновником.

3. Засновник, за власної ініціативи або за поданням Організатора, може вносити в установленому порядку зміни до Положення про відкритий літературно-мистецький фестиваль-конкурсу «З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади (далі – Положення).

4. Організатор має право формувати імідж Фестивалю-конкурсу (атрибутика, анонсування тощо), визначати його програму.

5. Фестиваль-конкурс проходить у форматі, визначеному Організатором та затвердженому Засновником.

6. Порядок виступу Учасника визначається Організатором.

7. Для участі у Фестивалі-конкурсі Учасникам, не пізніше як за 5 днів до його початку, необхідно подати заявку-анкету встановленого зразка (додається) за адресою: Центр культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради, вул.Соборна, 75, с.Княгининок, Луцький район, Волинська область, Телефон для довідок: (050) 172 5878, e-mail: centrcult2018k@ukr.net

ІV. Умови проведення Фестивалю-конкурсу

1. До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються Учасники, які публічно представляють показовий виступ у таких жанрових категоріях:

1) художнє слово (поетичні твори Т. Г. Шевченка, авторські твори про Великого Кобзаря або на шевченківську тематику);

2) літературно-музична композиція (твори Т. Г. Шевченка, покладені на музику);

3) вокал (народний, академічний, читання репу, виконання пісень на слова Кобзаря у тому числі у супроводі гри на різних музичних інструментах);

4) живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво (ілюстрація до творів Т.Г Шевченкаи, відображення подій із його життя, мрії про майбутнє, а також сучасну Україну).

2. Фестиваль-конкурс проводиться у різних вікових категоріях:

1) перша (молодша) – від 9 до 13 років;

2) друга (середня) – від 14 до 17 років;

3) третя (старша) – від 18 років і старші.

3. Тривалість конкурсної програми в жанрових категоріях «художнє слово», «літературно-музична композиція», «вокал» не повинна перевищувати  5 хвилин. До репертуару допускаються всі твори Тараса Григоровича Шевченка, а також можуть включатися твори сучасних авторів, письменників-класиків на Шевченківську тематику, або твори присвячені темі України.

4. Мова Фестивалю-конкурсу – українська.

5. Роботи жанрової категорії «живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво» повинні бути належно оформлені (назва твору, автор, вік, техніка виконання). 

V. Робота Журі та критерії оцінювання Учасників Фестивалю-конкурсу

1. Оцінку конкурсних програм Учасників здійснює журі І-го відкритого літературно-мистецького фестивалю-конкурсу «З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади (далі – Журі).

2. Склад Журі затверджується Засновником Фестивалю-конкурсу.

3. Для участі у роботі Журі залучаються провідні фахівці галузі, діячі культуриі мистецтв України.

4. Оцінка виступів Учасників Фестивалю-конкурсу здійснюється за           5-бальною системою за такими критеріями:

1) жанрові категорії «художнє слово»,«літературно-музична композиція» – майстерність виконання (дикція, вміння володіти голосом, манера читання, виразність, логічність розстановки художніх акцентів), використання сценічного простору, образність, сценічне рішення ідеї твору, відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії учасників, естетика костюма та реквізиту;

2) жанрова категорія «вокал» – чистота інтонування, манера співу, ансамблеве звучання, відповідність репертуару вокально-технічним і виковим особливостям виконавців, володіння навичками вокального мистецтва, культура виконавської майстерності, сценічна культура, відповідність репертуару тематиці конкурсу;

3) жанрова категорія «живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво» – оригінальність художньо-образного рішення, художній рівень та індивідуальність виконання, багатство індивідуальних творчих прийомів, композиційна гармонія роботи, володіння технікою, в якій виконано роботу, художній смак, колірне рішення, якість виконання та оформлення роботи, відповідність робіт тематиці конкурсу.

5. Переможцями Фестивалю-конкурсу в кожній номінації та віковій категорії вважаються Учасники, які набрали найбільшу сумарну кількість балів.

 

VІ. Підсумки та відзначення Учасників Фестивалю-конкурсу

1. У кожній номінації та віковій категорії переможці Фестивалю-конкурсу визначаються згідно з рішенням Журі та нагороджуються дипломами Засновника Фестивалю-конкурсу відповідно І, ІІ, ІІІ ступеня і пам’ятними сувенірами (грошовими преміями).

2. Інші Учасники Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами за участь та пам’ятними сувенірами.

3. У разі, коли відсутні претенденти на нагородження, призові місця не присуджуються.

4. Журі та Організатор Фестивалю-конкурсу мають право присуджувати спеціальні та заохочувальні призи.

VІІ. Фінансові умови Фестивалю-конкурсу

1. Фестиваль-конкурс є некомерційним заходом, вступний внесок не передбачений.

2. Витрати на відрядження Учасників Фестивалю-конкурсу несуть відряджуючі організації, безпосередньо учасники, батьки учасників, спонсори.

3. Кошторис витрат Фестивалю-конкурсу складається, затверджується та виконується Організатором.

4. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством України (спонсорських коштів, внесків підприємств, організацій, доброчинних внесків окремих осіб тощо). 

ДОДАТОК

до пункту 7 розділу ІІІ Положення І-го відкритого літературно-мистецького фестивалю-конкурсу

«З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участь у І-ому відкритому літературно-мистецькому фестивалі-конкурсі

«З любов’ю до Кобзаря» Княгининівської громади

 

Жанрова категорія    __________________________________________________

(«Художнє слово», «Літературно-музична композиція», «Вокал», «Живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво»)

 

Вікова категорія   _____________________________________________________

(9 до 13 років; 14 до 17 років; 18 років і старші)

 

Учасник (ПІБ виконавця, повна назва колективу) _________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Дата народження ______________

 

Який заклад (загальної освіти, позашкільної освіти клубну або бібліотечну установу) представляєтее (повна назва, контактний телефон)  _______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

або виступаєте САМОСТІЙНО (підкреслити).

 

Домашня адреса (виконавця, керівника колективу), контактний телефон, е-mail

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Для колективів: загальна кількість осіб _______;

 

Програма виступу:

назва твору (композиції), автори (постановники), хронометраж, назва творчих робіт:_____________________________________________________________

 

Склад інструментів або реквізиту (прописати): ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

З умовами проведення Фестивалю-конкурсу ознайомлений та повністю

підтримую.

 

Учасник/керівник колективу _______________________________________

(підпис)

 

 

Дата подання заявки-анкети «____» __________________ 20__ року.

 

Анонси
Всі анонси
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort