ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

16.07.2020

детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в смт. Рокині Луцького р-ну, Волинської обл.

 

 

1)      Інформація про замовника СЕО:

45630, вул. Соборна, 77, с. Княгининок

Княгининівська сільська рада, Луцького району, Волинської області

2) Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в смт. Рокині Луцького р-ну, Волинської обл. є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в смт. Рокині Луцького району Волинської області.

Містобудівна документація включає стратегії і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, чинної містобудівної документації на місцевому рівні та проектну документацію, інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

У проекті враховано вимоги: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»,
ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі та споруди», Наказ МОЗ України №173 від 19.06.1996 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». 

3) Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія детального плану розташована в межах Княгининівської сільської ради в
смт. Рокині, Луцького району, Волинської області. Проектована територія дозволяє відповідно до норм розмістити та обслуговувати на цій ділянці проектні споруди та існуючі, зокрема очисні споруди та КНС.

Вибір майданчика проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення та експлуатації очисних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, а також соціально-економічного розвитку громади.

Відповідно до п.13 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти…) запланований об’єкт відносяться до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД). 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в смт. Рокині, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель що мають природоохоронний статус. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний плив відсутній. 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення та експлуатації очисних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, а також соціально-економічного розвитку громади.

Якщо представлений документ державного планування не буде затверджено, то це призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток Княгининівської сільської ради є, очевидно, проблематичним і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації. 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період забудови земельної ділянки, відведеної під об’єкт планової діяльності, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення. 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається. 

8) Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з використання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Княгининівська сільська рада, Луцького району, Волинської області

45630, Луцький район, с. Княгининок, вул. Соборна, 77.

Анонси
Всі анонси
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort