№ 159/01.02. Про проведення щорічної інвентаризації у 2019 році

29 листопада 2019 року                 c. Княгининок                            № 159/01.02 

Про проведення щорічної інвентаризації у 2019 році 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності 

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на «01» грудня 2019 року.

2. Організацію інвентаризації та контроль за її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену розпорядженням сільського голови від 28.10.2019 року № 129/01.02.

3. Інвентаризацію провести в присутності усіх матеріально відповідальних осіб Княгининівської сільської ради.

5. Інвентаризацію окремих об’єктів провести в такі терміни:

5.1. Основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень – з 02 грудня по 31 грудня 2019 року включно;

5.2. Розрахунків із постачальниками – з 02 грудня по 31 грудня 2019 року включно.

6. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п'ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження сільському голові.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Дубровську С.І.

 

Сільський голова                                                                           О. О. Твердохліб

Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort