Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради покладених на них обов’язків та завдань

05 січня 2018 року                           c. Княгининок                               № 3/01.02

 

Про затвердження
Порядку проведення щорічної оцінки
виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету
Княгининівської сільської ради
покладених на них обов’язків та завдань

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування», Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування, покладених на них обов’язків та завдань, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 30.06.2004 року № 102

 

  1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради покладених на них обов’язків та завдань (додається).
  2. Затвердити форму бланку щорічної оцінки виконання посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради посадових обов’язків та завдань (додається).
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                           О. О. Твердохліб

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови
від 05.01.2018 р. № 3/01.02

 

ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки
виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету
Княгининівської сільської ради
покладених на них обов’язків та завдань 

1. Загальні положення

1. Порядок визначає правові та організаційні засади проведення оцінки виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради своїх обов’язків і завдань під час щорічного підбиття підсумків. Відповідно до цього Порядку проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи (далі – щорічна оцінка).

2. Метою щорічної оцінки є здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій. 

3. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку, виявлення організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

4. Щорічна оцінка проводиться сільським головою, керівниками структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради в період між атестаціями за підсумками минулого року.

5.   Щорічна оцінка проводиться:

- сільським головою – заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, спеціалістів апарату виконавчого комітету, що не входять до структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради;

- сільським головою, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, – керівників структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради;

- керівниками структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради – спеціалістів цих підрозділів.

6. У разі відсутності безпосереднього керівника (тимчасова непрацездатність, відпустка, довготривале відрядження, тощо) або якщо безпосередній керівник працює на займаній посаді менше одного року, щорічна оцінка проводиться заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або сільським головою.

7. Період проведення щорічної оцінки визначається розпорядженням сільського голови.

8.  Не підлягають щорічному оцінюванню сільський голова, секретар ради, особи, які перебувають на займаній посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки та жінки, що працюють менше одного року після виходу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами чи для догляду за дитиною, а також особи, прийняті на роботу на визначений термін.

9.  Щорічною оцінкою виконання сільським головою покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою роботу перед територіальною громадою Княгининівської сільської ради чи перед радою (ч. 6 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

10. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередженості, рівноправності.

11. За результатами проведення щорічної оцінки, безпосереднім керівником та посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради підписується форма бланку щорічної оцінки.

2. Проведення щорічної оцінки

 

1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на відповідальних за ведення кадрової роботи в апараті виконавчого комітету Княгининівської сільської ради.

2. До початку проведення оцінювання відповідальні за ведення кадрової роботи в апараті виконавчого комітету Княгининівської сільської ради повинні ознайомити всіх посадових осіб місцевого самоврядування з порядком проведення щорічної оцінки, а також забезпечити формою бланка щорічної оцінки. Зазначена форма може доводитися до посадових осіб апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради в паперовому або електронному вигляді.

3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження сільським головою результатів оцінювання, заключний етап.

4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих доручень у звітний період, а також встановлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

5. Оцінювання здійснюється посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.

6. Самооцінювання забезпечує активну, конструктивну участь посадової особи апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради в процедурі щорічної оцінки.

Посадова особа місцевого самоврядування має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.

7. Безпосередній керівник оцінює виконання посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради посадової інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з’ясовує причини продовження термінів виконання завдань.

8. Оцінювання безпосереднім керівником має бути обґрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи посадової особи апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради, рівня її знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхи їх подолання.

9. За результатами самооцінювання і оцінювання безпосереднім керівником виставляється підсумкова оцінка.

10. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради посадових обов’язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях), окремих доручень керівника та може бути:

- низька – посадова особа апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради повинна покращити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корегування результату її роботи;

- задовільна – посадова особа апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради повинна покращ досягла певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків, і повинна спрямувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

- добра – посадова особа апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради досягла результатів володіння навичками й вміннями, мінімізувала втручання керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

- висока – посадова особа апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради перевищила очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички, застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень.

9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає посадовій особі апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради для ознайомлення.

10. Співбесіда безпосереднього керівника з посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради проводиться з метою обговорення результатів оцінки її роботи за минулий рік та досягнення домовленостей в поточному році щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і носити рекомендаційний та роз’яснювальний характер з урахуванням самооцінки посадової особи апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямків з відповідним обґрунтуванням.

12. Співбесіда повинна закінчитися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

13. Затвердження сільським головою результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. Сільський голова при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

14. Відповідальні особи за ведення кадрової роботи в апараті виконавчого комітету Княгининівської сільської ради перевіряють повноту заповнення форми бланка щорічної оцінки, аналізують і узагальнюють результати щорічної оцінки. Форма бланка долучається до особової справи посадової особи апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради.

Зазначені висновки враховуються при визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

 

3. Результати щорічної оцінки

Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації посадових осіб апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

 

4. Оскарження результатів щорічної оцінки

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням щорічної оцінки, вирішуються відповідно до законодавства про вирішення індивідуальних трудових спорів.

 

 

 

Сільський голова                                                                           О. О. Твердохліб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови
від 05.01.2018 р. № 3/01.02

                                                                                             

Форма бланку

щорічної оцінки виконання посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради посадових обов’язків і завдань

 

1.      Відомості про посадову особу апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради

Прізвище,

ім’я, по батькові

 

Дата народження

 

Назва підрозділу

 

 

 

Назва посади

 

 

 

Дата зайняття посади

 

Звітний період

 

 

2.      Самооцінка
1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов’язки?

Навести окремі приклади __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано.

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності Княгининівської сільської ради, якщо такі були протягом року.

            Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

  1. 3.      Оцінка безпосереднім керівником

Оцінка виконання посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради посадових обов’язків, визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

  1. 4.      Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання посадовою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради посадових обов’язків і завдань

_____________________________________________________________________________

 

Підсумкова оцінка (низька/задовільна/добра/висока)  _________________________

 

Підпис посадової особи апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради _______________________

Прізвище, ім’я, по батькові

_________________________________________________________________________.

                                                                           (повністю)

Підпис безпосереднього керівника

_________________________________________________________________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________________

                                                                            (повністю)

Дата _________________

 

 

5. Затвердження сільським головою результатів щорічної оцінки виконання посадовою особою апарату виконавчого комітету Княгининівської сільської ради посадових обов’язків і завдань.

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Сільський голова               ______________________                     О. О. Твердохліб

                                                                        (підпис)

 

Дата ___________________

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort