№ 51/01.02. Про затвердження Порядку надання путівок дітям пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів

26 квітня 2018 року                       c. Княгининок                               № 51/01.02

 

Про затвердження
Порядку надання путівок дітям пільгових категорій
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету», Програми оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017-2022, затвердженої рішенням Княгининівської сільської ради від 20 січня 2017 року № 18-3/20, з метою забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

1. Затвердити Порядок надання путівок дітям пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (далі – Порядок), що додається.

2. Гуманітарному відділу Княгининівської сільської ради забезпечити дотримання вимог цього Порядку при організації оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                        Ю.О. Р удь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
від 26.04.2018 р.  №51/01.02

 

Порядок надання путівок дітям пільгових категорій
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
за рахунок бюджетних коштів 

1. Загальні положення

1. Порядок надання путівок дітям пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (далі – Порядок), Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету», Програми оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017-2022, затвердженої рішенням Княгининівської сільської ради від 20 січня 2017 року № 18-3/20.

2. Порядок визначає організацію підбору та направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів.

3. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

4. За рахунок бюджетних коштів здійснюється оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19  частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення  антитерористичних  операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення антитерористичних  операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

4) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

5) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

6) рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

7) дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах;

8) дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування;

9) дітей, які постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

10) дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

11) дітей із багатодітних сімей;

12) дітей із малозабезпечених сімей;

13) дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

14) дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

15) талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій;

16) дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд;

17) дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

5. Першочергове право на отримання путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій; діти-інваліди (за відсутності медичних протипоказань, які здатні до самообслуговування); діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.

6 Для багатодітних сімей видається небільше двох путвок на рік.

7. Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок бюджетних коштів путівкою до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй поточного року за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів.

2. Механізм розподілу путівок до дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку

1. Направлення дітей пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснює гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради (далі - Відділ) відповідно до цього Порядку з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок бюджетних коштів.

2. Відділ забезпечує формування бази даних відповідних категорій дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку, і керується цими даними для підбору та направлення дітей до цих закладів.

3. Процедура надання путівок до дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку

1. Відділ формує списки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Під час вирішення питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.

2. Підставою для надання дитині безоплатної путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та внесення її до списку є документи, зазначені в розділу 4 цього Порядку, які мають зберігатися в гуманітарному відділі Княгининівської сільської ради протягом трьох років.

3. Відділ розглядає заяви батьків (осіб, які їх заміняють) щодо направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, формує і затверджує списки дітей, які направляються до визначених дитячих закладів.

4. У разі неможливості використання путівки на зазначену зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) батьки, опікуни (піклувальники) або інші законні представники дитини в триденний строк у письмовій формі інформують про це Відділ із зазначенням причин. 

5. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Відділом.

4. Перелік документів, необхідних для отримання путівок

до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1. Для вирішення питання про направлення дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку батьки або особи, які їх замінюють, подають до управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації такі документи:

1) для дітей-сиріт:

заява опікуна (піклувальника);

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про смерть обох батьків або рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу;

медична довідка за формою 079/о,  затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 1013/23545 (далі – медична довідка за формою 079/о).

2) для дітей, позбавлених батьківського піклування:

заява опікуна (піклувальника);

копія свідоцтва про народження дитини;

копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або рішення органу опіки та піклування про надання дитині статусу позбавленої батьківського піклування;

медична довідка за формою 079/о.

3) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей бездоглядних та безпритульних:

заява одного з прийомних батьків або батьків-вихователів;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія рішення про створення прийомної сім’ї;

копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав (копія) або рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу;

довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

медична довідка за формою 079/о.

4) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка, посвідчення та інші письмові документи, які підтверджують участь одного з батьків дитини в антитерористичній операції, видані та скріплені печаткою уповноважених органів;

медична довідка за формою 079/о.

5) для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, для дітей один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

медична довідка за формою 079/о.

6) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

медична довідка за формою 079/о.

7) дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що засвідчує перебування сім’ї на обліку в службі у справах дітей;

медична довідка за формою 079/о.

8) для дітей із малозабезпечених сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка органу соціального захисту про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

довідки про доходи батьків за півроку;

медична довідка за формою 079/о.

9) для дітей із багатодітних сімей:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про склад сім’ї (три та більше неповнолітніх членів сім’ї);

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

медична довідка за формою 079/о.

10) для дітей-інвалідів:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років;

медична довідка за формою 079/о.

11) для дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця роботи загиблого про підтвердження причини смерті або копія іншого документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

медична довідка за формою 079/о.

12) для дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа уповноваженого органу, що підтверджує факт настання стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи;

медична довідка за формою 079/о.

13) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

медична довідка за формою 079/о.

14) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, рівнів (1 – 3 особисте чи командне місце), отримані упродовж останніх трьох років;

медична довідка за формою 079/о.

15) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації про надання дитині путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;

медична довідка за формою 079/о.

16) для дитячих творчих колективів та спортивних команд:

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії свідоцтв про народження дітей;

копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1 – 3 особисте чи командне місце), отримані упродовж останніх трьох років;

медичні довідки за формою 079/о.

17) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

довідка з місця роботи одного з батьків;

медична довідка за формою 079/о.

2. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка.

3. У заяві батьків, опікунів (піклувальників) або інших законних представників дитини обов’язково має бути зазначено про те, що дитина у поточному році за рахунок бюджетних коштів не оздоровлювалась та підтвердити це довідкою від закладу освіти в якому навчається дитина.

5. Організація проїзду до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

 у зворотному напрямку

1. Проїзд дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та у зворотному напрямку здійснюється організовано за рахунок  коштів місцевого бюджету.

2. З метою забезпечення формування відправлення групи до дитячого закладу оздоровчого закладу оздоровлення та відпочинку гуманітарний  відділ Княгининівської сільської ради приймає рішення про відправлення дітей у супроводі спеціально призначених супроводжуючих.

3. Відділ направляє адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку затверджені списки дітей, які направляються на оздоровлення до дитячого закладу на відповідну зміну.

4. У разі встановлення порушень вимог Порядку щодо оформлення необхідного пакета документів, визначених у розділу 4 цього Порядку, відповідні діти до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не направляються.

 

 

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                        Ю.О. Р удь

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort