№ 79/01.02. Про оголошення конкурсу

від 23.06.2017 року № 79/01.02
с. Княгининок

 Про оголошення конкурсу

 Відповідно до ст. 21 закону України «Про культуру», наказу міністерства культури України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури» від 06.09.2013 року № 851, закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 № 955-VIII, п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора будинку культури с. Княгининок Княгининівської сільської ради.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора будинку культури с. Княгининок Княгининівської сільської ради (Додаток 1).

3. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора будинку культури с. Княгининок Княгининівської сільської ради не пізніше 30-ти днів після оголошення конкурсу.

4. Гуманітарному відділу Княгининівської сільської ради оголошення про проведення конкурсу, термін подання заяв для участі в ньому, вимоги до кандидатів оприлюднити на офіційному сайті Княгининівської сільської ради у відповідності до вимог чинного законодавства.

  

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                  Ю.О. Рудь

 

Затверджено розпорядженням заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради від 23.06.2017 року № 79/01.02 

Порядок

призначення на посаду керівників
закладів культури комунальної форми власності
за результатами конкурсного відбору 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників закладів культури комунальної форми власності Княгининівської сільської ради.

2.Цей порядок розроблено на підставі Закону України від 28.01.2016 №955-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

3. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

4. Призначення керівників закладів культури здійснюється в особі голови Княгининівської сільської ради. Призначення керівників закладів культури здійснюється за результатами конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладання контракту строком на п’ять років.

5. Підставою для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури є:

- утворення нового закладу культури;

- наявність вакантної посади керівника закладу культури;

- припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу культури.

Після закінчення терміну дії контракту з керівником закладу культури, контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна із сторін не пізніш як за два місяця до цієї дати письмово не проінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

6. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

7. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу культури (далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади:

7.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника закладу культури складається з таких етапів:

- оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на заміщення посади керівника закладу культури;

- відбір кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури;

- призначення керівника закладу культури.

7.2. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади на керівника закладу культури, а також роботу конкурсної комісії забезпечує виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

7.3. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради оголошує проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

7.4. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради розміщує оголошення про конкурсний відбір на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради та може поширювати в будь-який інший спосіб.

7.5. Оголошення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

8. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

8.1. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується розпорядженням голови сільської ради. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури.

8.2. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування, члени трудового колективу подають по три кандидатури до складу конкурсної комісії.

8.3. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій або організацій у сфері культури;

- члени професійних організацій у сфері культури.

8.4. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не  знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

8.7. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

8.8. Виконком Княгининівської сільської ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

8.9. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

9. Особи які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

9.1. Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копії документів про вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;

- копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;

- витяг з трудової книжки;

- два рекомендаційні листи, складені в довільній формі;

- мотиваційний лист у довільній формі;

- копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, CD та DVD-записи, тощо (за бажанням).

9.2. Особа, яка претендує на посаду керівника закладу культури, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

9.3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

9.4. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу культури виконком Княгининівської сільської ради оприлюднює подані документи, визначені у пункті 8.1. даного Порядку, на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Усі зацікавлені особи щодо конкурсу на посаду керівника закладу культури протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Княгининівської сільської ради, які передаються конкурсній комісії.

9.6. Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури проводиться з дотриманням таких вимог:

10.1. Виконавчий комітет сільської ради  не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії на посаду керівника закладу культури повідомляє кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

10.2. Конкурсна комісія на посаду керівника закладу культури проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів на посаду керівника закладу культури.

10.3. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

10.4. Особа не допускається до участі у відборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 2 та 5 цього Порядку, за рішенням конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника закладу культури.

10.5. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами на посаду керівника закладу культури, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

10.6. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів на посаду керівника закладу культури є:

- післядипломна освіта у галузі управління;

- ступінь МВА (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістрбізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

- схвальні відгуки в галузевих засобах масової інформації;

- бездоганна ділова репутація.

10.7. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті сільської ради або в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

10.8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

10.9. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

10.10. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на посаду керівника закладу культури конкурсна комісія проводить повторний конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному пунктами 2, 6 – 10.10. цього Порядку.

10.11. Голова Княгининівської сільської ради призначає переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу культури керівником закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання розпорядження про призначення керівника закладу культури є підписання контракту, у даному контракті зазначається термін його дії.

10.12. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

- програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та  відповідні наслідки для його сторін.

10.13. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури вважається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відбору;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента на заміщення вакантної посади.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення виконкому Княгининівської сільської ради  в особі голови, який призначає керівника закладу культури.

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                  Ю.О. Рудь

 

Затверджено розпорядженням заступника
сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради від 23.06.2017 року № 79/01.02

 

Порядок
призначення на посаду керівників
закладів культури комунальної форми власності
за результатами конкурсного відбору 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників закладів культури комунальної форми власності Княгининівської сільської ради.

2.Цей порядок розроблено на підставі Закону України від 28.01.2016 №955-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

3. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

4. Призначення керівників закладів культури здійснюється в особі голови Княгининівської сільської ради. Призначення керівників закладів культури здійснюється за результатами конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладання контракту строком на п’ять років.

5. Підставою для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу культури є:

- утворення нового закладу культури;

- наявність вакантної посади керівника закладу культури;

- припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу культури.

Після закінчення терміну дії контракту з керівником закладу культури, контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна із сторін не пізніш як за два місяця до цієї дати письмово не проінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

6. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

7. Кандидатів на посаду керівника закладу культури визначає конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу культури (далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади:

7.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника закладу культури складається з таких етапів:

- оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу культури;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на заміщення посади керівника закладу культури;

- відбір кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури;

- призначення керівника закладу культури.

7.2. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади на керівника закладу культури, а також роботу конкурсної комісії забезпечує виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

7.3. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради оголошує проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

7.4. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради розміщує оголошення про конкурсний відбір на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради та може поширювати в будь-який інший спосіб.

7.5. Оголошення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

8. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

8.1. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується розпорядженням голови сільської ради. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсного відбору на посаду керівника закладу культури.

8.2. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування, члени трудового колективу подають по три кандидатури до складу конкурсної комісії.

8.3. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій або організацій у сфері культури;

- члени професійних організацій у сфері культури.

8.4. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не  знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

8.7. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

8.8. Виконком Княгининівської сільської ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

8.9. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

9. Особи які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

9.1. Особа, яка бере участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копії документів про вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;

- копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;

- витяг з трудової книжки;

- два рекомендаційні листи, складені в довільній формі;

- мотиваційний лист у довільній формі;

- копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, CD та DVD-записи, тощо (за бажанням).

9.2. Особа, яка претендує на посаду керівника закладу культури, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

9.3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

9.4. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу культури виконком Княгининівської сільської ради оприлюднює подані документи, визначені у пункті 8.1. даного Порядку, на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Усі зацікавлені особи щодо конкурсу на посаду керівника закладу культури протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів на посаду керівника закладу культури можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Княгининівської сільської ради, які передаються конкурсній комісії.

9.6. Під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу культури обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Конкурсний відбір на посаду керівника закладу культури проводиться з дотриманням таких вимог:

10.1. Виконавчий комітет сільської ради  не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії на посаду керівника закладу культури повідомляє кандидатів на заміщення посади керівника закладу культури про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

10.2. Конкурсна комісія на посаду керівника закладу культури проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів на посаду керівника закладу культури.

10.3. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

10.4. Особа не допускається до участі у відборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 2 та 5 цього Порядку, за рішенням конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника закладу культури.

10.5. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами на посаду керівника закладу культури, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

10.6. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів на посаду керівника закладу культури є:

- післядипломна освіта у галузі управління;

- ступінь МВА (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістрбізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

- науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

- досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

- володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

- досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

- схвальні відгуки в галузевих засобах масової інформації;

- бездоганна ділова репутація.

10.7. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті сільської ради або в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

10.8. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

10.9. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

10.10. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на посаду керівника закладу культури конкурсна комісія проводить повторний конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному пунктами 2, 6 – 10.10. цього Порядку.

10.11. Голова Княгининівської сільської ради призначає переможця конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу культури керівником закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання розпорядження про призначення керівника закладу культури є підписання контракту, у даному контракті зазначається термін його дії.

10.12. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

- програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та  відповідні наслідки для його сторін.

10.13. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури вважається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відбору;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента на заміщення вакантної посади.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення виконкому Княгининівської сільської ради  в особі голови, який призначає керівника закладу культури.

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                  Ю.О. Рудь

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort