№ 82/01.02. Про затвердження Положення та складу робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Княгининівської територіальної громади

від 29.06.2017 року № 82/01.02
с. Княгининок    

Про затвердження Положення та складу
робочої групи з розробки
Стратегічного плану розвитку
Княгининівської територіальної громади    

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Верховної Ради України «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24 грудня 1999 року № 1359-XIV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» від 11 листопада 2015 року № 932:
  1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку Княгининівської територіальної громади (додаток №1).
2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Княгининівської територіальної громади (додаток №2).
3. Контроль виконання даного розпорядження залишаю за собою.        

Сільський голова                                                        О.О.Твердохліб                  


Додаток № 1 до розпорядження
сільського голови від 29.06.2017 року № 82  

ПОЛОЖЕННЯ


про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку

Княгининівської територіальної громади
 
І. Загальні положення.
Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного плану розвитку Княгининівської територіальної громади.
Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується розпорядженням сільського голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.
До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.
 
II. Функції.
Робоча група в процесі діяльності:
 • розробляє проект бачення Стратегічного розвитку Княгининівської територіальної громади;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;
 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку Княгининівської територіальної громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку Княгининівської територіальної громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку Княгининівської сільської ради в межах Стратегічного плану;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади Княгининівської сільської ради з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегічного плану;
 • формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку Княгининівської територіальної громади;
 • розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвердження сесії сільської ради.
 
III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.
Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.
За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.
Робоча група має право:
 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, в організаціях, установах Княгининівської сільської ради, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед громади Княгининівської сільської ради з питань розробки і втілення Стратегічного плану в Княгининівській територіальній громаді та значення його необхідності;
 • вносити виконавчому комітету сільської ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в Княгининівській територіальній громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану;
 • приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку Княгининівської територіальної громади;
 • розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегічного плану.
 
4 ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої групи.
Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану економічного розвитку Княгининівської територіальної громади.
Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану.        

Сільський голова                                                         О.О. Твердохліб                                                                    

Додаток № 2 до розпорядження
сільського голови від 29.06.2017 року № 82
 
1. Твердохліб Олена Олегівна Голова робочої групи, сільський голова
2. Рудь Юрій Олександрович Заступник голови робочої групи, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
3. Гоцалюк Петро Павлович Координатор робочої групи, експерт із регіонального розвитку
4. Редкоус Ірина Євгенівна Секретар робочої групи, провідний спеціаліст гуманітарного відділу
5. Яцушек Леся Євгенівна В.о. старости в с. Брище та смт. Рокині
6. Ковальчук Віта Анатоліївна Секретар ради
7. Кушнірчук Оксана Романівна Керуючий справами виконавчого комітету
8. Сидорук Юрій Степанович Начальник гуманітарного відділу
9. Ванюрська Тетяна Іванівна Начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку
10. Подарецька Інна Віталіївна Головний спеціаліст-юрисконсульт
11. Войтюк Ганна Миколаївна Депутат сільської ради
12. Кашуба Тамара Степанівна Депутат сільської ради
13. Котищук Андрій Миколайович Депутат сільської ради
14. Михалевич Дмитро Анатолійович Депутат сільської ради
15. Сливка Наталія Юріївна Депутат сільської ради
16. Сидун Володимир Миколайович Депутат сільської ради
17. Чернов Микола Миколайович Депутат сільської ради
18. Кушнірчук Олександр Анатолійович Президент Правління громадської організації СПК «Олімпія», підприємець
19. Нагурний Володимир Володимирович Член виконавчого комітету сільської ради, підприємець
  Карпович Ігор Леонідович Підприємець
20. Левчук Сергій Іванович Завідувач Рокинівської АЗПСМ
21. Гайдучик Ірина Іванівна Голова Волинського ресурсного центру розвитку місцевої демократії
22. Голій Олександр Валентинович Завідуючий відділом економічного аналізу Волинської державної сільськогосподарської станції
23. Глушко Оксана Олексіївна Завідувач клубом с. Сирники
24. Стрисік Наталія Вікторівна Член виконавчого комітету сільської ради, завідувач клубом с. Милуші
25. Репіньовський Богдан Васильович Священник Української Православної Церкви Київського патріархату с. Милуші, керівник релігійної громади св. Параскеви-П’ятниці Української Православної Церкви Київського патріархату
       

Сільський голова                                                        О.О.Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort