№ 84/01.02. Про проведення конкурсу соціальних проектів

від 12.07.2017 року № 84/01.02
с. Княгининок 

Про проведення конкурсу
соціальних проектів 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення громади до її розвитку, підвищення відповідальності, активності та громадської включеності жителів, збільшення інвестицій в соціальну сферу шляхом залучення до співпраці Британської Ради в Україні, в рамках реалізації Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Княгининівській сільській раді на 2017-2022 роки, а також Програми благоустрою населених пунктів Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки:

1. Провести в Княгининівській об’єднаній територіальній громаді конкурс соціальних проектів з 12.07.2017 року по 28.07.2017 року.

2. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком 1.

3. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу соціальних проектів згідно з додатком 2.

4. Організаційне забезпечення конкурсу покласти на Рудя Ю.О., заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Начальнику гуманітарного відділу Сидоруку Ю.С. забезпечити висвітлення конкурсу у засобах масової інформації та поширення інформації серед населення.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Кушнірчук О.Р.

 

Сільський голова                                                        О.О. Твердохліб

  

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету сільської ради

                                                                         від 12.07.2017 року № 84/01.02

 

СКЛАД

конкурсної комісії
для проведення конкурсу соціальних проектів 

Твердохліб Олена Олегівна

-

сільський голова

 

Сидорук Юрій Степанович

-

начальник гуманітарного відділу

 

Котищук Андрій Миколайович

-

депутат Княгининівської сільської ради (за згодою)

 

Кашуба Тамара Степанівна

-

депутат Княгининівської сільської ради (за згодою)

 

 

 

Тихонович Віталій Володимирович

-

директор програми «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні (за згодою)

 

Шльода Катерина Олександрівна

-

представник програми «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні (за згодою)

 

Кушнірчук Олександр Анатолійович

-

Представник ГО (за згодою)

 

Сільський голова                                                        О.О. Твердохліб

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету сільської ради
12.07.2017 року №84/01.02

−                     Положення

−             про проведення Конкурсу соціальних проектів

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурс соціальних проектів (далі – Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення найкращих соціальних проектів в галузі туризму.

1.2. Конкурс соціальних проектів – сільський відкритий конкурс соціальних проектів щодо реалізації ідей, спрямованих на розвиток громади.

1.3. Фінансування соціальних проектів здійснюється шляхом співфінансування за рахунок коштів, передбачених в сільському бюджеті для проведення Конкурсу соціальних проектів та залучених коштів від Британської Ради в Україні через партнерську організацію в Луцьку – громадську організацію «Молодіжна платформа».

2. Мета, завдання, пріоритетні напрямки конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою залучення громади до її розвитку, підвищення відповідальності, активності та громадської включеності жителів, збільшення інвестицій в соціальну сферу.

2.2. Завданнями конкурсу є:

−  залучення громади до створення туристичного образу громади;

−   покращення інфраструктури публічного простору громади, в тому числі для соціальної інтеграції людей з обмеженими можливостями;

−   підтримка молодіжних ініціатив.

2.3. Пріоритетні напрямки конкурсу:

- креативний простір (ідеї щодо створення креативних елементів благоустрою на вулицях села);

- міні парки (створення нових громадських місць відпочинку);

- нові туристичні об’єкти (створення у просторі громади нових об'єктів туристичного інтересу, арт-об’єктів, маршрутів, атракцій тощо);

- інклюзивні рішення (забезпечення доступу до сільських та туристичних об'єктів людей з обмеженими можливостями);

- молодіжні ініціативи (проекти, які підтримуватимуть молодих людей, їх активність та ідей творчої молоді громади);

- фестивалі, події, заходи (проведення у Княгининівській ОТГ заходів різного напрямку, що залучають до міста туристів, сприяють розвитку внутрішнього туризму, популяризують історію громади чи її сіл, архітектурні пам’ятки).

3. Умови та порядок проведення конкурсу

3.1. У конкурсі беруть участь проекти, представлені жителями Княгининівської ОТГ віком від 18 років, які мають ідею щодо розвитку локальної громади. Термін реалізації проекту – до 31 листопада 2017 року.

3.2. Основні етапи проведення конкурсу соціальних проектів туристичного спрямування:

3.2.1. 1-й етап: Подача проектних ідей та їх попередній відбір. Термін подачі проектних ідей від учасників конкурсу триває до 22 липня 2017 року включно. Прийом проектних ідей відбувається за електронним посиланням на сайті http://pitching.in.ua/kniagynynok. Попередній відбір проектних ідей здійснює конкурсна комісія. До 24 липня  2017 року учасникам конкурсу повідомляються результати попереднього відбору, а також час і місце проведення подальших етапів конкурсу.

3.2.2. 2-й етап: Презентація проектних ідей. 25 липня 2017 року учасники конкурсу, чиї проекти відповідають напрямкам та меті конкурсу, презентують свої ідеї перед конкурсною комісією. Максимальний час презентації складає 7 хвилин. Презентація може бути представлена в будь-якій формі.

3.2.3. 3-й етап: Експертна оцінка та доопрацювання проектів. 26-27 липня 2017 року – доопрацювання учасниками конкурсу своїх проектів у форматі тренінгу у супроводі експертів Британської ради в Україні. Участь у тренінгу – обов’язкова. Учасники конкурсу, що не пройшли навчання на тренінгу, не допускаються до захисту проектів на наступному етапі.

3.2.4. 4-й етап: Захист проектів учасниками конкурсу. 28 липня 2017 року – захист учасниками конкурсу своїх проектів перед конкурсною комісією. Захист проектів проходить у вигляді презентацій. Максимальний час презентації одного проекту складає 5 хвилин.

3.3. Визначення переможців відбувається за рішенням конкурсної комісії та оформлюється протоколом, в якому зазначаються список авторів та ініціативних груп із зазначенням назви проектів та сум коштів, необхідних для їх реалізації.

3.4. Кількість проектів, що отримують фінансування, залежить від бюджетів поданих проектів, але на сукупну суму не вище ніж загальний бюджет конкурсу соціальних проектів туристичного спрямування – 80 000 грн., з яких 50 000 грн. за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті Княгининівської сільської ради для підтримки громадських ініціатив та 30 000 грн. за рахунок коштів Британської Ради в Україні, що будуть перераховані на рахунок громадської організації «Молодіжна платформа» для фінансування соціальних проектів за результатами пітчингу в Княгининівській ОТГ.

3.5. За результатами Конкурсу готується проект рішення виконавчого комітету Княгининівської сільської ради про затвердження переліку проектів, визнаних переможцями конкурсу. У проекті рішення обов’язково зазначається назва проекту, ім'я автора та обсяг бюджетних коштів, які виділяються на її виконання.

3.6. Рішення про визначення переможців конкурсу підлягає оприлюдненню протягом місяця після його прийняття.

3.7. Дія цього Положення поширюється на процедуру заявок проектних ідей, які подані на сайті http://pitching.in.ua/kniagynynok, надіслані на електронну пошту (molod.platforma@gmail.com), або переданий у паперовому вигляді у Княгининівську сільську раду (каб.№**)  з 12 липня по 22 липня 2017 року.

4. Визначення переможців конкурсу

4.1. Для організації конкурсу рішенням виконавчого комітету Княгининівської сільської ради утворюється та затверджується персональний та кількісний склад конкурсної комісії.

4.2. Основною роботою конкурсної комісії є засідання.

4.3. Рішення приймається більшістю від присутніх членів комісії відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів головуючий має право вирішального голосу.

4.4. Результати роботи конкурсної комісії оформлюються протоколом засідання.

4.5. Протокол засідання містить інформацію:

- дату, час та місце проведення;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсної комісії;

- прізвища, імена та по батькові авторів проектів;

- результати голосування.

5. Фінансування соціальних проектів.

5.1. Визначення соціальних проектів для подальшого їх фінансування проводиться на основі конкурсу у форматі пітчингу. Пітчинг проектів – це презентація проектної ідеї перед комісією для отримання зворотного зв’язку щодо подальшого доопрацювання та можливостей фінансування.

5.2. Розгляд та аналіз поданих заявок на конкурс соціальних проектів проводиться конкурсною комісією.

5.3. Експерти Британської Ради в Україні залучаються до навчання авторів проектів соціальної дії та доопрацювання проектів у форматі тренінгу.

5.4. Переможці конкурсу визначаються рішенням конкурсної комісії, яка формується і діє відповідно до п. 4 цього положення, після презентації проектів їх авторами на засіданні комісії.

5.5. Рішення комісії, щодо визначення переможців конкурсу, має бути затверджене виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради.

5.6. Фінансування соціальних проектів активних громадян та ініціативних груп, що не є юридичними особами, здійснюється за рахунок коштів, передбачених в сільському бюджеті Княгининівської сільської ради та залучених коштів від Британської Ради в Україні через партнерську організацію в Луцьку – громадську організацію «Молодіжна платформа».

5.7. Активні громадяни та ініціативні групи, що не є юридичними особами, звітують за цільове використання коштів перед Княгининівською сільською радою та Британською радою в Україні через партнерську організацію в Луцьку – громадську організацію «Молодіжна платформа».

 

Сільський голова                                                        О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort