КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КНЯГИНИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2021 РОКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     Рішення сільської ради

                                                                           від 20.10.2017 № 26/12

Внесено зміни згідно з рішенням

сільської ради № 42/6 від 22.02.2019 р.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КНЯГИНИНІВСЬКОЇ

 СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2021 РОКИ

ПАСПОРТ

Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу

Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

4.

Учасники програми

Княгининівська ОТГ, сільськогосподарські товаровиробники, фермерські господарства, власники особистих селянських господарств

5.

Термін реалізації програми

2017-2021 роки

I етап – 2017-2019 роки

II етап – 2020-2021 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Сільський бюджет Княгининівської сільської ради

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн.,

у тому числі:

1131500

7.1.

кошти загального обласного бюджету, тис.грн.

367700

7.2.

кошти сільського бюджету, тис.грн.

763800

 

Комплексна програма розвитку галузі АПК Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки (надалі – Комплексна програма) спрямована на реалізацію фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, фермерських господарств та особистих селянських господарств.

 

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КНЯГИНИНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ,

ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ

 

I. АНАЛІЗ СТАНУ

 РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КНЯГИНИНІВСЬКІЙ ОТГ

Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, формує майже 18 відсотків валового внутрішнього продукту та близько 60 відсотків фонду споживання населення. Крім того, аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворювальних секторів національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки становить 8—9 відсотків.

Агропромисловий комплекс в Княгининівській ОТГ працює над реалізацією основних положень державної аграрної політики, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки, утвердження конкурентоспроможної продукції на ринку сільськогосподарської продукції.

Зусилля працівників агропромислового комплексу Княгининівської ОТГ спрямовані на виконання завдань, визначених Комплексною Програмою галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017 – 2021 роки.

Сільське господарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги.

Сільськогосподарська діяльність провадиться майже на всій території Княгининівської ОТГ. Найгострішими проблемами на селі є відсутність мотивації до праці, трудова міграція, безробіття, занепад соціальної інфраструктури.

                

Стан розвитку тваринництва

Княгининівська ОТГ спеціалізується на розвитку м’ясо-молочного скотарства.

Селекційно-племінна  робота  спрямована на поліпшення генетичної якості тварин шляхом ефективного використання в селекційному процесі найцінніших світових генетичних ресурсів для створення високопродуктивного поголів’я сільськогосподарських тварин.

Розширюється мережа пунктів штучного осіменіння маточного поголів’я ВРХ та надаються сервісні послуги в усіх категоріях господарств.

         Для штучного осіменіння маточного поголів’я використовується спермопродукція бугаїв-плідників вітчизняної та зарубіжної селекції, оцінених за якістю нащадків, які записані у каталог та допущені до використання, з племінною цінністю Сі + 500 і більше.

Щорічно племінною службою проводиться закріплення бугаїв-плідників за кожним сільгосппідприємством та за сільськими радами.

 

Молочне скотарство

В агроформуваннях усіх форм власності утримується велика рогата худоба молочного напряму продуктивності. Племінна база молочного скотарства представлена 4 племінними заводами та 2 племінними репродукторами з розведення української чорно-рябої молочної породи.

В Луцькому районі ряд економічно-активних сільськогосподарських підприємств вкладаючи власні та кредитні ресурси здійснюють реконструкцію та модернізацію тваринницьких ферм., зокрема, в районі діє 1 сучасний доїльний зал та 15 молокопроводів, що дозволяє виробляти високоякісну сировину вищого ґатунку. Суттєво заохочує інвестиції в реконструкцію ферм та комплексів програма здешевлення вартості понесених витрат, що фінансується з державного бюджету (до 50 відсотків вартості). У зв’язку з цим, пріоритетним завданням розвитку молочного скотарства в Княгининівській ОТГ є реконструкція та будівництво молочних ферм, облаштування міні доїльних залів та молокопроводів у невеликих фермерських господарствах та селянських (родинних) фермах.

 

М’ясне скотарство

В Княгининівській ОТГ широко розкривається перспектива нарощування виробництва яловичини – м'яса багатого високоякісним білком, залізом і вітамінами групи В. М’ясне скотарство найбільш розвинуте там, де є достатня кількість природних пасовищ, що дає можливість випасати м’ясну худобу з ранньої весни до пізньої осені і одержувати яловичину з мінімальними затратами кормів, людського ресурсу та енергоносіїв.

В Княгининівській ОТГ утримується велика рогата худоба м’ясного напрямку продуктивності. Племінна база представлена 1 племінним заводом абердин-ангуської породи.

 

Свинарство

Галузь свинарства забезпечує населення цінними продуктами харчування і наразі залишається однією з найперспективніших і економічно привабливих в аграрному бізнесі. Це сприяє залученню інвестицій в реконструкцію свиноферм, модернізацію обладнання для виробництва свинини.

Однак у порівнянні з попередніми роками прослідковується скорочення поголів’я свиней в усіх категоріях господарств скоротилося.

Племінна база представлена 3 племінними репродукторами з розведення свиней  великої білої породи.

 

Птахівництво

На даний час майже 68,0 відсотків виробництва м’яса в усіх категоріях господарств становить м’ясо птиці.

Для забезпечення рентабельного ведення птахівництва постійно проводиться модернізація та будівництво нових комплексів, впроваджуються у виробництво високопродуктивні кроси і породи  птиці, як шляхом завезення із-за кордону перспективних  високопродуктивних кросів, так і використання вітчизняних конкурентоспроможних порід і кросів птиці.

 

 

 

Бджільництво

Бджільництво Княгининівської сільської ради реалізує запилювально-медовий напрям діяльності. Для порівняння, у господарствах усіх форм власності Луцького району налічується 1,9 тисяч бджолиних сімей. Щорічне виробництво меду на пасіках усіх категорій господарств району складає  28,5-30 тонн.

Важливим економічним показником галузі є виробництво додаткових продуктів бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого гомогенату, бджолиної отрути, які є основою для виготовлення цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування.

Пасіки медово-товарного напрямку створюються і утримуються на території Княгининівської ОТГ з достатньо багатою медоносною рослинністю. Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 відсотків і навіть більше, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага.

           

Рибництво

На території Княгининівської сільської ради нараховується 12 водних об’єктів загальною площею 100,6726 га. З метою забезпечення населення рибою з місцевих водойм та ефективного їх використання  необхідно здійснювати передачу водних об’єктів в оренду на конкурентних засадах.

 

Стан розвитку галузі землеробства

Основними напрямками галузі рослинництва є виробництво зернових та зернобобових культур, сої, ріпаку, цукрових буряків, картоплі та овочів.

 

Зерновиробництво

В Княгининівській сільській раді зернове господарство було і залишається найпотужнішою складовою галузі рослинництва.

Система ведення зернового господарства та його технології ґрунтуються на зменшенні енергоємних витрат, більш інтенсивному використанні біологічного азоту, впровадженні біотехнологій, застосуванні рідких комплексних водорозчинних добрив для позакореневого підживлення рослин.

Передбачається активізація роботи щодо корінного підвищення ґрунтів, впровадження нових сортів і гібридів, застосування інтенсивних енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур, проведення комплексних робіт щодо захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.

Першочергові завдання будуть спрямовані на подолання негативних кризових явищ і створення сприятливих умов для розвитку зерновиробництва та стабілізації агропромислового виробництва району.

Чільне місце в зерновому господарстві займає виробництво зерна озимої пшениці.

У землеробстві найважливішим завданням є збільшення виробництва зерна, підвищення сталості зернового господарства на основі вдосконалення структури посівних площ, впровадження нових високоврожайних сортів і гібридів.

 

Буряківництво

Буряківництво відноситься до важливих галузей агропромислового виробництва, інтенсифікація якого впливає на відродження економічного потенціалу району та збереження цукрової галузі в цілому.

Цукрові буряки були і залишаються важливою культурою для аграріїв, однією  з найприбутковіших, а продукт її переробки – цукор – важливим стратегічним ресурсом. Однак, за останні роки, спостерігається тенденція до скорочення посівної площі цукрових буряків.

Кращі врожаї цукрових буряків досягаються завдяки плідній співпраці аграріїв з представництвами потужних фірм – виробників засобів захисту рослин, із застосуванням надійного захисту. В передових господарствах стало нормою кількаразове позакореневе підживлення посівів цукрових буряків мікродобривами, що забезпечує ріст врожайності та цукристості солодких коренів.

 

Картоплярство

Україна входить у четвірку провідних країн світу по посадці картоплі, а по виробництву на душу населення (130 кг) займає лідируючі позиції у світі.

До Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу на      2015 рік внесено Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту Західного Полісся Національної Академії Аграрних Наук України (смт. Рокині, Луцького району), яка реалізовує насіння картоплі високих репродукцій.

В Княгининівській сільській раді користуються попитом такі сорти: Повінь, Дніпрянка, Аносте, Беллароза, Обрій, Фантазія, Тирас, Поляна, Словянка, Лілея, Альвара, Тайфун, Кіммерія та інші.

Виробництво картоплі зосереджене у особистих селянських господарствах та фермерських господарствах, де розміщено більше 95 відсотків площ цієї культури.

Перспективою картоплярства має стати її переробка.

 

Овочівництво

Овочі – це джерело вітамінів, мікро- і макроелементів, які необхідні людському організму. В районі вирощують близько сорока видів різних овочевих культур. Найбільше значення мають: капуста, помідори, огірки, морква, буряк, цибуля.

За медичними нормами щорічне споживання овочів повинно становити 134 кг на людину.

В Княгининівській сільській раді виробництвом овочів займаються як в сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. При цьому в умовах переходу до ринкової економіки виник досить великий перерозподіл площ посівів і валових зборів овочів між сільськогосподарськими підприємствами та населенням. Частка господарств населення у виробництві овочів складає понад 95 відсотків.

Перспективою для овочівництва є розширення вирощування овочів закритого ґрунту, запровадження крапельного поливу та будівництво овочесховищ.

 

 Садівництво та ягідництво

В Княгининівській сільській раді по всіх категоріях господарств є в наявності плодоягідні насадження. З них значні площі плодоягідних культур вирощуються в особистих селянських господарствах, облік яких ведеться на розрахунковій основі. Періодичний обмін досвідом між фермерами та власниками особистих селянських господарств Княгининівської сільської ради та Люблінського воєводства Польщі сприяли диверсифікації сільськогосподарського виробництва, зокрема збільшенню площ під плодово-ягідними культурами у сільгоспвиробників даної категорії.

 

Розвиток насінництва в районі

Збільшення виробництва зерна, кормів, сировини технічних культур можливе лише на основі комплексного підходу до запровадження прогресивних технологій, важливим елементом яких є використання високоврожайних сортів і якісного насіння.

Природно-кліматичні, організаційно-економічні, соціальні умови та наукове забезпечення сільськогосподарського виробництва на території Княгининівської сільської ради сприятливі для стабільного вирощування насіння зернових, зернобобових, круп’яних, технічних і кормових культур. Це дає можливість прогнозувати, що товаровиробники всіх форм власності будуть забезпечені місцевим високоякісним насіннєвим матеріалом в повному обсязі та асортименті найбільш придатних для культивування в районі сортів.

Збільшення виробництва зерна господарствами району потребує розвитку насінництва сільськогосподарських культур, зокрема: прискорення впровадження у виробництво нових сортів, планове проведення сортооновлення та сортозаміни, запровадження наукового супроводу виробництва добазового і базового насіння та системи реалізації сертифікованого насіння особистим селянським господарствам.

 

Охорона родючості ґрунтів

Для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах власникам та землекористувачам земельних ділянок, перш за все необхідно мати вичерпну агроекологічну інформацію про стан родючості ґрунтів кожного поля, ділянки, яка використовується в господарстві.

Заходами програми передбачено проведення вапнування кислих ґрунтів.

Необхідною умовою для забезпечення охорони родючості ґрунтів та ефективного ведення господарської діяльності є раціональне використання ґрунтових ресурсів, створення сприятливого екологічного середовища, покращення і підвищення ерозійної стійкості природних ландшафтів. Для збереження та подальшого відтворення родючості ґрунтів необхідно нарощувати об’єми застосування органічних добрив (гній ВРХ, побічна рослинна продукція, сидерати та інші види нових, концентрованих органічних добрив). Внесення мінеральних добрив необхідно здійснювати за результатами агрохімічного обстеження та розрахунків на запланований врожай.

Проте, зміни у структурі сільськогосподарського виробництва, поява нових технологічних та виснажливих сортів рослин, сприятливі за погодними умовами зміни клімату посилюють деградаційні процеси у ґрунтах.

З метою підтримки заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу власникам та землекористувачам необхідно здійснювати заходи з агрохімічного обстеження ґрунтів.

Заходами програми передбачено корінне покращення сіяних та природних пасовищ на малопродуктивних землях, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, боротьбу із борщівником Сосновського методами багаторазового скошування і обприскуванням хімічними засобами.

Наслідки зміни клімату

Глобальне потепління та зміна клімату є однією з найскладніших проблем, яка спіткала людство за останнє століття. Особливо відчутно впливає на агровиробництво посуха. Внаслідок тривалого дефіциту опадів впродовж всього вегетаційного періоду, коли формується ресурс вологи для сівби озимих культур, створюються несприятливі умови для підготовки ґрунту для сівби озимих під урожай наступного року. Недостатні запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту вкрай негативно впливають на врожайність.

Зважаючи на це, необхідно вжити заходи для забезпечення утримання вологи шляхом акумулювання води на внутрішньогосподарській меліоративній мережі для регулювання водно-повітряного режиму осушених сільськогосподарських угідь, розташованих на території Княгининівської сільської ради (капітальний ремонт водорегулюючих споруд, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) та влаштування акумулюючих водойм для забезпечення гарантованого водопою тварин.

Заходи будуть фінансуватися за Регіональною екологічною програмою «Екологія – 2015 та прогноз до 2020 року».

 

Стан розвитку інфраструктури аграрного ринку

Інфраструктура аграрного ринку Княгининівської сільської ради представлена сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, фірмовими магазинами, мережею торгових закладів системи райспоживспілки, оптово-роздрібними ринками, мережею зерносховищ, картопле-, овоче- та фруктосховищ.

З метою круглорічного забезпечення постачання на ринки та роздрібні мережі сільськогосподарської продукції високої якості проводиться робота щодо підтримки розбудови мережі картопле-, овоче- та фруктосховищ.

Створення обслуговуючих кооперативів дасть змогу захистити інтереси дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом вирішення питань переробки і збуту сільськогосподарської продукції, постачання мінеральних добрив, насіння, сільгосптехніки, технічного обслуговування тощо. Об’єднанню сільгоспвиробників у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сприяє Закон України 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», яким сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи віднесені до неприбуткових організацій. Це дасть змогу розширити фінансування їх створення та діяльності в різних джерел, в тому числі за рахунок проектів транскордонного співробітництва.

 

Розвиток особистих селянських господарств

Особисті селянські господарства (далі – ОСГ) займають провідні позиції з виробництва сільськогосподарської продукції й залишаються основним джерелом доходів сільського населення. В основному це господарства сімейного типу, що виробляють, споживають та реалізують сільськогосподарську продукцію.

Зменшення питомої ваги виробництва продукції особистими селянськими господарствами зумовлено, в першу чергу, збільшенням ефективності виробництва у великотоварних сільськогосподарських підприємствах. 

У користуванні ОСГ, яких в Княгининівській сільській раді нараховується понад 2893, знаходиться 2506,82 гектарів орної землі (ріллі), 423,86 га природних кормових угідь

З обласного бюджету із 2011 року проводиться робота щодо підтримки особистих селянських господарств, де утримується 3 і більше корів, так званих сімейних (родинних) ферм.

(на 1 січня 2017 року)

 

Кількість господарств

Площа приро-дних кормових угідь, що вико-ристовується (га)

Поголів'я корів

 всього, голів

Особисті селянські господарства – всього

2802

423,86

252

 

ОСГ роблять вагомий внесок у виробництво зернових, цукрових буряків, картоплі та овочів. Не менш вагомий внесок одноосібних господарств у тваринницьку галузь, зокрема, у виробництві м’яса, молока, яєць, тощо.

Технічна оснащеність ОСГ району є недостатньою. Першочерговим завдання є забезпечення ОСГ високоякісним насіннєвим матеріалом, розширення випуску засобів малої механізації, створення сприятливих умов для реалізації вирощеної та виробленої продукції.

Для покращення технічного оснащення господарств населення доцільним є  здешевлення кредитів на придбання тракторів та причіпного інвентаря ОСГ, стимулювання нарощування поголів’я та утримання ВРХ.

II. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА КНЯГИНИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2021 РОКИ

В агропромисловому комплексі залишаються проблеми, які потребують посиленої уваги та вирішення у 2017-2021 роках:

- низька якість сільськогосподарської продукції, її не конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, не адаптованість до європейських вимог;

- проблеми збуту сільськогосподарської продукції;

- низький рівень селекційно-племінної роботи;

- недостатня мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників, низький рівень матеріально-технічного забезпечення СОК, відсутність лідерів для їх створення;

- низький рівень матеріально-технічної бази окремих сільськогосподарських підприємств, застосування застарілих технологій сільськогосподарського виробництва;

- дефіцит фінансових ресурсів та обігових коштів у суб’єктів аграрного бізнесу;

- несприятливі інвестиційні умови для розвитку міні-переробки продукції;

- непоінформованість значної частини сільськогосподарських товаровиробників про кон’юнктуру ринку, умови ведення бізнесу, прогресивні технології ведення аграрного виробництва.

Є гостра потреба у впровадженні інфраструктурних проектів галузевого значення.

 

ІІІ. МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Метою програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною місцевою сільськогосподарською продукцією та промисловості – сільськогосподарською сировиною, виробництво продукції з високою доданою вартістю та економічною ефективністю, нарощування обсягів виробництва та розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, глибокої переробки.

 

 

IV. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ,

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

     З метою розв’язання існуючих проблем розвитку агропромислового комплексу Княгининівської ОТГ, передбачається здійснювати фінансування заходів Комплексної програми, відповідно до додатку 1.

Для досягнення основних цілей Комплексної програми необхідною умовою є фінансування з державного, обласного та сільського бюджету програм фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі відповідно до Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки.

 

V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Вирішення проблем аграрної галузі передбачається шляхом:

- збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

- знищення та запобігання поширенню борщівника Сосновського;

- розвитку напрямку виробництва органічної сільськогосподарської продукції;

- підтримки розвитку галузі тваринництва, нарощування поголів’я ВРХ;

- стимулювання будівництва міні-доїльних залів, молокопроводів;

- стимулювання створення міні-виробництв з глибокої переробки сільськогосподарської продукції;

- розвитку інфраструктури аграрного ринку, обслуговуючої кооперації;

- підтримка та розвиток особистих селянських господарств, які утримують дві і більше корів – сімейних (родинних) ферм;

- створення належних умов з трансформації особистих селянських господарств в інші організаційно-правові форми господарювання;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового комплексу;

- проведення заходів по здійсненню нормативно-грошової оцінки земельних ділянок;

- проведення семінарів-навчань з питань прогресивних технологій ведення галузі агропромислового комплексу.

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯМ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Виконання Комплексної програми забезпечить сталий розвиток агропромислового комплексу Княгининівської ОТГ, підвищить ефективність виробництва, покращить забезпечення населення продуктами харчування за доступними цінами, сприятиме зростанню рівня життя та доходів жителів села.

У результаті виконання Комплексної програми та реалізації запропонованих заходів очікується:

- насичення товарних ринків конкурентоспроможною вітчизняною продукцією протягом року;

- збереження та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення агроекологічного стану ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення;

- збільшення кількості реалізації товарного молока та підвищення його якості;

- покращення селекційно-племінної роботи, нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва та чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин;

- поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що забезпечить просування сільськогосподарської продукції особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників – на організований аграрний ринок за стабільними цінами;

- зростання доходів власників особистих селянських господарств;

- виробництво базового і сертифікованого насіння в спеціалізованих насіннєвих господарствах;

- виробництво органічної продукції;

- стимулювання сільської молоді до започаткування ведення агровиробництва у сільській місцевості.

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії сільської ради.

Відповідальний виконавець до 01 березня щороку інформує сільську раду про виконання заходів і завдань щодо реалізації даної програми.

 

 

Сільський голова                                                                           О.О. Твердохліб 


Додаток 1

Напрямки діяльності та заходи Комплексної програми підтримки галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки

 № п/п

Назва напрямку діяльності

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансуван-ня

Всього коштів, тис.грн

 

 

 

Очікуваний результат

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

Підтримка галузі тваринництва

Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць у ОСГ

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2017-2021 роки

сільський бюджет

175000

35000

35000

35000

35000

35000

Збільшення чисельності високо-генетичного

поголів'я ВРХ

 

2

Фінансове стимулювання ОСГ

Виплата дотації власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2017-2021 роки

сільський бюджет (виплата дотації власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів)

50000

10000

10000

10000

10000

10000

Збільшення поголів’я корів, товарності молока

 

 

 

Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації 

обласний бюджет (виплата дотації власникам ОСГ, які утримують трьох і більше корів)

19500

3900

3900

3900

3900

3900

 

Часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2017-2021 роки

сільський бюджет

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Дотація  особистим селянським і фермерським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі,  за посадку садів і ягідників

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2019-2021 роки

сільський бюджет

15000

 

 

5000

5000

5000

 

Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації 

обласний бюджет (виплата дотації власникам ОСГ, ферме-рським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі, за посадку садів і ягідників

15000

 

 

5000 грн. на 1 га до 5 га посадки

 

5000 грн. на 1 га до 5 га посадки

5000 грн. на 1 га до 5 га посадки

диверсифікація виробництва

 

3

Охорона родючості грунтів

Фінансова підтримка заходів із вапнування кислих грунтів

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2017-2021 роки

сільський бюджет

289800

9800

70000

70000

70000

70000

Припинення деградації грунтів та відновлення їх потенційної родючості

 

Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації 

 

обласний бюджет

124200

4200

30000

30000

30000

30000

 

 

Фінансова підтримка заходів із корінного покращення природних  пасовищ та проведення нормативно-грошової оцінки земель та водних об’єктів району та інших заходів, що передбачені ст. 209 Земельного кодексу України

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2017-2021 роки

сільський бюджет

209000

10000

49750

49750

49750

49750

Створення громадських пасовищ з покращеним травостоєм

 

Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації 

 

обласний бюджет

209000

10000

49750

49750

49750

49750

 

 4

Всього коштів обласного бюджету

 

 

 

 

367700

18100

83650

88650

88650

88650

 

 

5

Кошти сільського бюджету

 

 

 

 

763800

69800

169750

174750

174750

174750

 

 6

Разом

 

 

 

1131500

87900

253400

263400

263400

263400

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                   О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort