Оприлюднення регуляторного акту про Правила благоустрою та утримання території Княгининівської сільської ради

Оприлюднення регуляторного акту про Правила благоустрою та утримання території Княгининівської сільської ради

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зміст проекту рішення:

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. та з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, Княгининівська сільська рада виносить на розгляд проект рішення сесії «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради» та аналіз його регуляторного впливу.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Поштова адреса: 45630, Волинська обл., Луцький район, с. Княгининок вул. Соборна, 77  тел.факс  244360, тел.79-16-70.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений на дошці оголошень Княгининівської сільської ради. Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 45630, Волинська обл., Луцький район, с. Княгининок вул. Соборна, 77  тел.факс  244360, тел.79-16-70

 

Перелік документів для ознайомлення:

 

    1.  Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Княгининівської сільської  ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської  ради»

 

2.Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської  ради»

 

        3.Проект рішення «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради»

 

 

        4.Проект регуляторного акту «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Княгининівської сільської  ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської  ради»

 

Проект рішення сесії Княгининівської сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл» розроблений відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно-правових актів.

1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

Даний регуляторний акт розроблений з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл Княгининівської сільської  ради, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно з ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено право органів місцевого самоврядування затверджувати правила благоустрою.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

-

 

-

 

 

 

-

 

-

встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, установ та організацій, приватних підприємців, жителів села при виконанні робіт та заходів з благоустрою;

створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона; створення умов для реалізації свої прав суб’єктами у сфері благоустрою села;

утримання в належному стані населених пунктів, наведення чистоти та порядку, ліквідація сміттєзвалищ.

3. АЛЬТЕРНАТИВИ

 

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1)

Здійснення контролю за санітарним станом сільської ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню населених пунктів, а також Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, територіальній громаді сіл Зміїнець, Княгининок, Милуші, Милушин, Маташівка, Сирники, Буків, Рокині, Брище та окремим мешканцям ради використовувати свої права в галузі благоустрою.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій та недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку населених пунктів. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою.

Відсутність затверджених у встановленому законом порядку Правил благоустрою території Княгининівської сільської ради унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2)

Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання території сільської ради у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3)

Постійне приведення території сільської ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, території ради за рахунок сільського бюджету.

 

 Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою. При цьому сільський бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення. 

Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території та утримання території сіл Зміїнець, Маяки, Милуші, Милушин, Маташівка, Сирники, Буків, Рокині, Брище є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту. 

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

 

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

Проектом Правил детально визначені основні права та обов’язки, вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, створення сприятливого для життєдіяльності довкілля; 

Визначено:

1)

2)

3)

4)

5) 6)

сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері;

права та обов’язки у сфері благоустрою території Княгининівської сільської ради;

порядок здійснення благоустрою та утримання території;

вимоги до утримання елементів благоустрою;

контроль у сфері благоустрою території;

відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Впровадження нового регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту.

Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу

Вигоди

Втрати

Суб’єкти підприємницької діяльності

Покращення стану благоустрою населених пунктів, якості життя

Витрати на благоустрій прибудинкових та закріплених територій та сплату адмін-штрафів в разі притягнення до адміністративної відпо-відальності

Місцева влада

Покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епіде-міологічного стану населеного пункту, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Процедура розгляду проекту регуляторного акту

Населення

Покращення естетичного вигляду села, ліквідація сміттєзвалищ, забезпечення чистоти та порядку

Витрати на сплату адмінштрафів власниками домо-володінь в разі притягнення їх до адміністративної від-повідальності за порушення Правил

 

6. СТРОК ДІЇ

Строк дії не встановлюється, але може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-правових актах на державному рівні.

7. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

1) стан благоустрою, озеленення населеного пункту;

2) кількості порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

3) кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою.

8. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись виконавчим комітетом.

 

 

 

Голова сільської ради                                                      Твердохліб О. О.

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської  ради  »

 

1. Назва регуляторного акта: рішення сесії Княгининівської сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради».

2. Виконавець заходів з відстеження: виконком Княгининівської сільської ради.

3. Цілі прийняття акта:

-         визначення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою села;

-         визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою та території села.

 4. Строк відстеження: на етапі підготовки регуляторного акту.

 5. Тип відстеження: базове.

 6. Методи одержання результатів відстеження результативності.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних. Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники:

- кількість приписів про усунення порушень правил благоустрою;

- кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених за порушення правил благоустрою.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Рішення дає можливість:

- ефективно проводити нагляд за дотриманням благоустрою та утриманням об’єктів благоустрою села;

- дотримуватись прав та зобов’язувати учасників правовідносин у сфері благоустрою та території села;

- складати протоколи про адміністративне правопорушення за недотримання Правил благоустрою.

Враховуючи вищевикладене, проведений аналіз і базове відстеження результативності регуляторного акта свідчать про доцільність застосування  рішення сесії Княгининівської сільської ради «Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради» та досягнення мети його впровадження.

 

 

 

 

Голова сільської ради                                                     Твердохліб О. О.

 

                                          

 КНЯГИНИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 Луцького району Волинської  області 

шостого скликання (сьома сесія)

 

ВИТЯГ  З  РІШЕННЯ

 

від «______ » грудня 2016 року № _____                                   с.Княгининок

 

 Про Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради

З метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл Зміїнець, Маяки, Милуші, Милушин, Маташівка, Сирники, Буків, Рокині, Брище спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, керуючись ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради (додається).

2. Дане рішення розмістити на дошці оголошень Княгининівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку.

 

 

 

Сільський голова                                                     О.О. Твердохліб

 

 

З оригіналом згідно

Сільський голова                                              О.О. Твердохліб      

 

___________ 2016 р.

 

                                                                                             

 

                                                                                    «Затверджено»

                                                         рішенням сесії Княгининівської

                                                 сільської ради від ____._____. 2016р. № _______

 

 

 

Правила благоустрою та утримання території сіл Княгининівської сільської ради

І. Загальні положення.

Правила благоустрою та утримання території сіл Зміїнець, Маяки, Милуші, Милушин,Маташівка, Сирники, Буків (далі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.1. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій території Княгининівської сільської ради – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

заходи з благоустрою села – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану села, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території сіл, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

суб’єкти благоустрою орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою територія Княгининівської сільської ради:

-  територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

-        прибудинкові території (територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

-        території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

-        інші території, які належать до об’єктів благоустрою території Княгининівської сільської ради;

елементи благоустрою покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

 

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

 

територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів (сміття), і яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

 

прилегла територія – це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 25 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

 

тимчасові об’єкти для обслуговування населення – кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;

 

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

 

відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

 

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

 

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об’єкти озеленення:

-        зелені насадження загального користування парки, сквери, набережні та ін.;

-        зелені насадження обмеженого користування насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо;

-        зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах села, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

1.2.    Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території сіл, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селі.

1.3.      Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4.      Правила обов’язкові для виконання органами державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органи самоорганізації населення, громадянами, які перебувають на території села.

1.5.      Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними організаціями у сфері благоустрою села полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

ІІ. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

2.1.      Громадяни у сфері благоустрою території Княгининівської сільської ради мають право:

1)      користуватись об’єктами благоустрою;

2)      брати участь в обговорені Правил благоустрою території Княгининівської сільської ради;

3)      вносити на розгляд Княгининівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;

4)      отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

5)      брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

6)      вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

7)      звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди завданої майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача  об’єктів благоустрою.

2.2.      Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:

1)      утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

2)      дотримуватись правил благоустрою території Княгининівської сільської ради;

3)      не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;

4)      відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою сільської ради;

5)      укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;

6)      дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Княгининівської сільської ради;

7)      виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

ІІІ. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,  фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою

 

3.1.      Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою мають такі права:

1)      брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2)      брати участь в обговорені проектів актів з благоустрою сільської ради;

3)      вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Княгининівської сільської ради або призводять до не цільового використання коштів виділених на благоустрій;

4)      вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

5)      вносити на розгляд Княгининівської сільської ради пропозиції щодо здійснення поліпшення благоустрою території.

3.2.      Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

1)      утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку,в  тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);

2)      постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;

3)      усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в встановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4)      проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;

5)      усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

6)      відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

7)      вивозити самостійно або укладати договора з надання послуг з вивезення сміття (в тому числі твердих побутових відходів, негабаритних, будівельних, харчових та інших);

8)      забезпечувати розміщення смітєзбірників (контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

9)      проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;

10)  розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Княгининівської сільською радою;

11)  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.

ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування

 

4.1   Благоустрій та утримання в належному стані територій пам’ятників культурної, історичної спадщини  закріплено відповідно:

- Пам’ятник воїнам визволителям за Княгининівською спеціалізованою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки"

-Пам’ятний знак та стелла Герою Радянського Союзу П.М.Тарасову- Княгининівська ЗОШ I-IIIст.

4.2       Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:

1)     прибирання сміття, відходів, листя;

2)      озеленення;

3)      збереження зелених насаджень;

4)     догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5)      відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6)      встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

7)      забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

4.3       Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

4.4  Благоустрій кладовищ здійснюється відповідно до затверджених  потокольно нарадою при голові сільської ради розмежувань між релігійними конфесіями

-          кладовище села Буків – Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада;

-                     кладовище села Сирники – релігійна громада Святої Покрови Присвятої Богородиці;

-                     кладовище села Маяки (центральне) - релігійна громада Святої Покрови Присвятої Богородиці;

-         кладовище села Маяки  (Кам’янка)- релігійна громада Християн Віри Євангельської;

-         кладовище села Маяки (Фальків) – Свято-Покровська Релігійна громада;

-         кладовище села Милуші- Релігійна громада  Святої Параскеви;

    -  кладовище села Зміїнець- Релігійна громада Різдва Христового, Релігійна громада Преображення Господнього, Свято-Вознесенська релігійна громада, Релігійна громада Апостола Филипа.

  

 4.5       Утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.

4.6       Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Княгининівської сільської ради.

4.7       Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

4.8       Виконання будь-яких будівельних робіт (крім робіт зі встановлення надмогильних пам’ятників) у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань  охоронних зонах забороняється.

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території

 

5.1.   Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.

5.2.   До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 25 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.

5.3.   Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

1)   прибирання сміття, відходів, листя;

2)   озеленення;

3)   збереження зелених насаджень;

4)   догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5)   скошування трави кожної другої суботи місяця;

6)  видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;

7)   відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

5.4.   Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, меліоративні канали, річку Стир, Сарнівка, сад та  особливо на територіях прилеглих до житлової забудови.

5.5.   Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.

5.6.   За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

VІ. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання

 

6.1.   Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.

6.2.   Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:

1)        прибирання сміття, відходів, листя;

2)        озеленення;

3)        збереження зелених насаджень;

4)        догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);

5)        відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

6.3.Виробничим управлінням житлово-комунального господарства  с.Княгининок в місячний термін після затвердження даних Правил :

- розробити та затвердти виконкомом Графік вивозу твердих побутових відходів на міське сміттєзвалище;

- розробити та затвердити рішенням сесії Княгининівської сільської ради типовий договір та кошторис на вивезення твердих побутових відходів.

ВУЖКГ с.Княгининок здійснює вивезення рідких нечистот, оплата за які здійснюється відповідно до кошторисів і залежить від зміни цін на паливно-мастильні матеріали, а також вартості утилізації.

6.4.   За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території, не укладення з ВУЖКГ (або іншим постачальником послуг по збору твердих побутових відходів) договору про вивезення твердих побутових відходів, власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену даними Правилами Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

VІІ. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

7.1.   На об’єктах благоустрою забороняється:

1)        виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу наданого Княгининівською сільською радою, або  уповноваженими на те органами;

2)        вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3)        самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4)        вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;

5)        забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;

6)        складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

7)        порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

8)        наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

9)        самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

10)    випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;

11)    здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

12)    самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації;

13)    самовільно займати земельні ділянки на всій території Княгининівської сільської ради (в межах населеного пункту та за його межами) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

14)    використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

15)    самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;

16)    здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів будівництва чи реконструкції;

17)    здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

18)    засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

19)    вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

VІІІ. Утримання тварин.

8.1.   Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

1)        не допускати утримання та вигул собак у місцях загального користування;

2)        вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

3)        не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

4)        не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

8.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

ІХ. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами

 

9.1.   Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Княгининівською сільською радою.

9.2.   Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території Княгининівської сільської ради, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

9.3.   Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття ( в тому числі трав’яного покрову), вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на території Княгининівської сільської ради.

9.4.       Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

9.5.       Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинків. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими пристроями.

9.6.       Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

9.7.       Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення).

9.8.       Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м. від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м. та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

9.9.       Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів.

9.10.   Забороняється розташування рекламних засобів:

-     на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

-     на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, парків, на квітниках та деревах

9.11.   Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

9.12.   Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з Княгининівським  ВУЖКГ  для забезпечення прибирання території.

9.13.   Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

9.14.   Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

9.15.   Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

9.16.   Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому сільською радою.

9.17.   Контроль за додержанням Правил благоустрою території Княгининівської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

9.18. Написи на рекламі повинні бути виконані виключно державною мовою, за винятком реклами зареєстрованих торгових марок, назв підприємств, фірм, які можуть бути виконані іноземною мовою.

Х. Контроль у сфері благоустрою території Княгининівської сільської ради

 

10.1.   Контроль у сфері благоустрою території Княгининівської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

10.2.   Контроль за станом благоустрою території Княгининівської сільської ради, виконання цих Правил покладається на адміністративну комісію Княгининівської сільської ради.

10.3.   Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

1)        проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Княгининівської сільської ради;

2)        розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;

3)        участі в обговоренні проектів благоустрою території Княгининівської сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій;

4)        подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Княгининівської сільської ради.

ХІ. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою.

 

11.1.   Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

11.2.   У разі порушення Правил благоустрою винні особи, (на протязі місяця???), зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

11.3.   У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, ВУЖКГ с. Княгининок Княгининівської сільської ради має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані на протязі п’яти робочих днів відшкодувати витрати (збитки) понесені ВУЖКГ с. Княгининок Княгининівської сільської ради у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно та з дня наданого обґрунтованого рахунку.

11.4.   Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів.

ХІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

 

13.1.   Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Княгининівської сільської ради.

13.2.   Проект рішення Княгининівської сільської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

 

 

Голова сільської ради                                 О.О.Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort