Сільська програма «Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки»

Затверджено
рішення Княгининівської сільської ради
від 20 січня 2017 року № 18-3/16

Сільська Програма
«Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки»

1. Паспорт Програми

Назва Програми Сільська Програма «Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки»
Підстава до розробки Програми Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941
Замовник Програми Княгининівська сільська рада
Головний розробник Програми Княгининівська сільська рада
Головна мета Програми Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним та якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Строки реалізації Програми 2017-2022 роки
Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством
Обсяги фінансування Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому чинним законодавством порядку
Очікувані кінцеві результати реалізації Програми
  • створення єдиної системи харчування для шкільних навчальних закладів Княгининівської сільської ради;
  • забезпечення безоплатним харчуванням учнів 1-4 класів, ічнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;
  • створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;
  • збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
  • поліпшення якості харчування школярів;
  • формування навичок правильного та здорового харчування;
  • впровадження нових технологій в організації харчування

2. Загальні положення

Сільська Програма «Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки» (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4 класів та дітей, пільгових категорій, тому організація харчування дітей у навчальних закладах належить до пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування.

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради та керівники навчальних закладів забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства».

Усі загальноосвітні навчальні заклади Княгининівської сільської ради мають приміщення їдалень, в яких створені відповідні умови для організації гарячого харчування учнів.

Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції, а також дасть змогу впровадити єдине циклічне меню у школах сільської, і, водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

У разі, якщо вартість закупівлі продуктів харчування не підпадає під сферу застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”, закупівлю, по можливості, здійснювати у постачальників, які здійснюватимуть постачання продуктів харчування власним транспортом безпосередньо до навчальних закладів сільської ради по асортименту та в кількості, визначеному виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради та керівниками навчальних закладів.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

3. Мета та основні завдання Програми

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є:
1) створення єдиної та якісної системи харчування в Княгининівській сільській раді;
2) удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;
3) створення умов для повноцінного харчування учнів;
4) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
5) забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів, учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування.

Реалізація Програми дасть змогу:
1) створити єдину та якісну систему харчування в Княгининівській сільській раді;
2) забезпечити безоплатним харчуванням учнів 1-4 класв, учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;
3) створити умови, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;
4) збільшити кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням;
5) поліпшити якість харчування школярів;
6) формувати навички правильного та здорового харчування;
7) впроваджувати нові технології в організації харчування.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:
1) турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;
2) необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування, як важливої складової для розвитку дитячого організму;
3) впровадженням єдиного цикліного меню у всіх школах сільської ради;
4) створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів 1-4 класів (за виключенням пільгової категорії, які харчуються безкоштовно за рахунок коштів сільського бюджету) та іншої категорії учнів, визначеної даною Програмою здійснюється за рахунок сільського бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:
1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;
2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;
3) організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);
4) забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4 класів та іншої категорії учнів, визначеної цією Програмою;
5) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
6) формування навичок правильного та здорового харчування;
7) змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої та якісної системи харчування в Княгиниівській сільській раді;
8) використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

6. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на виконавчий комітет Княгининівської сільської ради та керівників навчальних закладів. Контроль за виконанням Програми здійснює Княгининівська сільська рада.

7. Основні заходи Програми

№ п/п Заходи Джерела фінансування Виконавці Термін виконання
1.Організаційно-методичне забезпечення
1.1 Створення єдиної системи організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Не потребує Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, керівники шкільних навчальних закладів Постійно
1.2 Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей Не потребує Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, керівники шкільних навчальних закладів Постійно
1.3 Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування Не потребує Керівники навчальних закладів Постійно
1.4 Залучення працівників медичних установ до профорієнтаційної та санітарно-просвітницької роботи зі школярами щодо правильного харчування Не потребує Загальноосвітні навчальні заклади 2017-2022 роки
1.5 Організація та проведення нарад для працівників харчоблоків Не потребує Загальноосвітні навчальні заклади Постійно
2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Княгининівської сільської ради
2.1 Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” Сільський бюджет Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради 2017-2022 роки
2.2 Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів (за виключенням пільгової категорії, які харчуються безкоштовно за рахунок коштів сільського бюджету), як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради Постійно
2.3 Організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах освіти сільської ради Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради В період оздоровлення
2.4 Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень Не потребує Керівники навчальних закладів Постійно
2.5 Проведення перевірок щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Не потребує Княгининівська сільська рада 2 рази в рік
3. Підвищення якості харчування учнів
3.1 Розширення асортименту страв, буфетної продукції Не потребує Згідно із чинним законодавством (загальноосвітні навчальні заклади) Постійно
3.2 Розробка перспективного меню Не потребує Загальноосвітні навчальні заклади Постійно
3.3 Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість Не потребує Загальноосвітні навчальні заклади Постійно
3.4 Організація роботи щодо підготовки шкільних їдалень до початку нового навчального року Не потребує Загальноосвітні навчальні заклади Щорічно до 25 серпня

8. Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.)

№ п/п Розділ Програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік Разом
1 Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів з пільговими категоріями 935,0 937,0 939,0 941,0 943,0 945,0 5,640
2 Організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах освіти сільської ради 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0
  Всього: 985,0 987,0 989,0 991,0 993,0 995,0 5,940

Обсяги фінансування Програми можуть щорічно уточнюватися при ухваленні рішення про сільський бюджет. У разі необхідності внесення змін впродовж терміну дії Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників і заходів та вносить їх на розгляд сесії сільської ради.

Сільський голова О. О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort