Програма оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017-2022

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Княгининівської
сільської ради
20.01.2017 року № 18-3/20

Програма
оздоровлення та відпочинку дітей
Княгининівської сільської ради на 2017-2022

Характеристика

 1. Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки» (далі – Програма)
 2. Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», ;«Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»;Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
 3. Ініціатор – головний замовник: Княгининівська сільська рада
 4. Розробник: Княгининівська сільська рада
 5. Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Княгининівської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.
 6. Початок: 2017 рік, закінчення: 2022 рік.
 7. Загальні обсяги фінансування: 500 000 грн., фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету.
 8. Очікувані результати: виконання Програми дасть змогу: 60 % забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування; морально-етичних засад молоді, свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровленню молоді.
 9. Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Програма
«Оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки»

Загальні положення

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Княгининівської сільської ради на 2017 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Княгининівської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

   Основними завданнями Програми є:
   у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Напрями виконання Програми

1) Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
2) Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.
3) Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.
4) Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень дитячих оздоровниць.
5) Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Княгининівської сільської ради впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, постійну комісію з гуманітарних питань та депутатської етики щороку до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми

 1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.
 2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, впровадження новітніх технологій оновлення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування.

За час виконання Програми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 60 % дітей шкільного віку щороку, стовідсоткове забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул; збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших природних катаклізмів, та інших джерел не заборонених законодавством.

Додаток 1
до Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки

Заходи з реалізації Програма оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017—2022 роки

№ з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги фінансування ( грн.) У тому числі за роками
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
8.1. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей
8.1.1. Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради Не потребує фінансування - - - - - -
8.1.2. Забезпечити роботу у дитячих закладах психологів з метою надання дітям психологічної допомоги, проведення профілактики негативних явищ Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради              
8.1.3. Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради Не потребує фінансування - - - - - -
8.1.4. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок ) Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради 60000 грн 10000 10000 10000 10000 10000 10000
8.1.5. Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради 300000 грн 50000 50000 50000 50000 50000 50000
8.1.6 Виділення коштів:
- на харчування дітей
- водозабезпечення
- енергозабезпечення в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти
Сільська рада 300000 грн 50000 50000 50000 50000 50000 50000
8.1.7. Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам'ятками вітчизняної історії та культури. Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради 60000 грн 10000 10000 10000 10000 10000 10000
8.1.8. Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в неблагополучних сім'ях Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради Не потребує фінансування - - - - - -
8.1.9 Забезпечити транспортування дітей, які потребують особливої уваги та обдарованих, до місць відпочинку Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради 60000 грн 10000 10000 10000 10000 10000 10000
8.3.10. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань) Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради Не потребує фінансування - - - - - -

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort