Положення про порядок виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва

Додаток № 1 до рішення сесії № 20/4.10
від 10.09.2010 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЗА РАХУНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, НЕ НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ТА КОРИСТУВАННЯ ПО МАЯКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про порядок виділення земельних ДІЛЯНОК для індивідуального житлового будівництва за рахунок земель Маяківської сільської ради, не наданих у власність та користування (надалі Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Житлового Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про планування та забудову території», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища» та інших нормативно-правових актів, затверджених наказом Держбуду України і зареєстрованих в Мінюсті України та місцевих правил забудови території ради.
1.2. Дане Положення діє при наданні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва на житлових масивах, для яких виготовлено та затверджено проект детального планування на території Маяківської сільської ради.
1.3. Дане Положення розроблене в зв’язку :
1.3.1. З численними зверненнями жителів територіальної громади в потребі виділення додаткових площ для індивідуальної забудови;
1.3.2. З заявами молодих сімей, які проживають в одному будинку з батьками і потребують поліпшення житлових умов шляхом надання їм земельної ділянки під забудову;
1.3.3. З необхідністю раціонального використання земель;
1.3.4. Із створенням належних умов для життєзабезпечення громади: повернення молоді з міста в село, зростання чисельності населення, в т.ч. зайнятого.
1.3.5. З наданням території естетичного та компактного вигляду;
1.3.6. Із зміцненням та розширенням інфраструктури на території сільської ради (освіти, медицини, культури, спорту).
1.3.7. Із виконанням Програми соціально-економічного розвитку території ради, наповнення сільського бюджету.
1.4. (Пункт виключено згідно Рішення сесії №7/6.1. 15.04.2016).
1.5. Дане Положення врегульовує механізм надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва за рахунок земель сільської ради.
1.6. Звернення громадян, які бажають отримати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, реєстрація заяв, а також їх розгляд здійснюється під громадським контролем і з додержанням гласності.
1.7. Надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва здійснюється колегіально, на сесії - рішенням Маяківської сільської ради за рекомендацією постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельної реформи і розвитку підприємництва.
(Пункт другий цієї статті виключено згідно Рішення сесії №7/6.1. 15.04.2016).

2. РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЯКІ БАЖАЮТЬ ОТРИМАТИ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.

2.1. реєстрація звернень громадян, які бажають отримати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва здійснюються в Маяківській сільській раді.
2.2. Реєстрації підлягають всі звернення громадян, які бажають отримати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, на загальних! підставах.
2.3. При розгляді заяв постійна депутатська комісія і сесія сільської ради повинні приймати до уваги наступне:
2.3.1. Окремим громадянам вже виділялись раніше Маяківською сільською радою земельні ділянки під забудову ;
2.3.2. Враховувати сімейний стан заявника, підходити до розгляду кожної заяви індивідуально;
2.3.3. (Пункт виключено згідно Рішення сесії №7/6.1. 15.04.2016).;
2.4 Заява про виділення земельної ділянки в Маяківську сільську раду подається на ім’я сільського голови, в якій зазначається бажане місце розташування ділянки.
2.5 Подана заява реєструється в журналі реєстрації заяв і звернень громадян. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний сільським головою та скріплений печаткою сільської ради. Журнал зберігається як документ згідно номенклатури справ сільської ради.
2.6. Попередній розгляд заяв та інших матеріалів про виділення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва проводиться постійною комісією сільської ради, яка готує висновки і рекомендації на чергову сесію сільської ради. Після цього заява виноситься на розгляд сесії сільської ради і приймається відповідне рішення.
2.7. Звернення громадян вважаються задоволеними з дня винесення позитивного рішення сесії сільської ради.

3. РОЗПОДІЛ ТА НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.

3.1. Маяківська сільська рада затверджує проект зміни меж сіл сільської ради, зміни до проекту детального планування ( коригування до Генплану забудови території ради), схеми розподілу земельної площі, яка має бути передана громадянам під індивідуальне житлове будівництво.
3.2. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва надаються громадянам, заяви яких були зареєстровані в установленому порядку в журналі реєстрації звернень громадян, розглядались на постійній комісії сільської ради і були рекомендовані сесії сільської ради для розгляду та отримали позитивне вирішення на сесії, а також в порядку, визначеному цим Положенням.
3.3. Про прийняте рішення орган місцевого самоврядування направляє заявникові письмово або дає усно відповідь з повідомленням задоволення або відмови у задоволенні заяви.
3.4. Звернення громадян вважаються розглянутими з моменту прийняття відповідного рішення сесією сільської ради.
3.5. Площа земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку встановлюється відповідно розробленої містобудівної документації.
3.6. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва надаються за проектами відведення у власність.
(Пункт другий цієї статті виключено згідно Рішення сесії №7/6.1. 15.04.2016).
3.7. В разі звернення громадян на зміну цільового призначення земельної ділянки під житлову забудову, надавати такі дозволи рішенням сесії сільської ради при умові розміщення земельної ділянки в межах населеного пункту та затвердженого містобудівного обгрунтування.
3.8 Дане Положення набуває чинності з дня затвердження даного положення на сесії сільської ради. Для ознайомлення громадян розмістити Положення на дошці оголошень сільської ради.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort