Положення про проведення земляних робіт на території Княгининівської сільської ради.

Додаток № 1
до рішення № 28/24.36.1
від 30.11.2017  року

 

Положення

про проведення земляних робіт на території
Княгининівської сільської ради.

1. Дане положення розроблено з метою недопущення самовільного проведення земляних робіт, запобігання виведенню з ладу підземних комунікацій та порушенню елементів сільського упорядкування і обов’язкове для застосування всіма суб’єктами, незалежно від форм власності та фізичними особами.

       2.  Положення встановлює порядок та умови надання (ордеру) дозволу на виконання земляних робіт (додаток 3).

    3.  До початку проведення земляних робіт необхідно отримати письмовий дозвіл    виконкому сільської ради, який повинен узгоджуватись зі всіма установами та організаціями, що обслуговують підземні комунікації.

       4.  Для одержання дозволу на проведення земляних робіт замовник/виконавець робіт подає сільському голові такі документи:

            - заяву (додаток 2),  

            - копії документів: технічні умови на підключення до інженерних мереж; план розміщення мереж з робочого проекту;

            - при будівництві, реконструкції об`єктів містобудування – дозвіл на

виконання будівельних робіт;

        5.  Оформлення та реєстрацію дозволів здійснює   виконком  сільської ради.

Без реєстрації та погодження з відповідними службами дозвіл вважається недійсним.

        6.  Дозволи видаються за підписом сільського голови.

        7.  Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасної перереєстрації   вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

Дозвіл на проведення земляних робіт для улаштування водопровідних, каналізаційних, газових та інших комунікаційних мереж для об’єктів, на які відсутній дозвіл на виконання будівельних робіт, не видається. 

       8. Дозвіл повинен зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт і пред’являтися на вимогу осіб, яким надано право здійснювати контроль за дотриманням благоустрою у селі.

      9.  Проведення аварійних робіт здійснюється в присутності представників зацікавлених підприємств. Підприємства, що виконують аварійні  роботи повідомляють про це організації та підприємства, які мають підземні комунікації, відразу після виявлення факту аварії.

        10. У випадку, коли земляні роботи неможливо провести без пошкодження покриття автодороги, фізична або юридична особа, що їх виконує, зобов’язана повідомити про це населення  через засоби масової інформації, провести узгодження з органами ДАІ, МНС та попередити про це суб’єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень не менше ніж за 5 діб.

      11. При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи    необхідно негайно припинити та з залученням представників зацікавлених організацій вирішити питання про можливість подальшого проведення земляних робіт.

       12. При проведенні земляних робіт   навколо   місця  роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами. В нічний час огорожа повинна освітлюватися. Для переходу через канави необхідно обладнувати містки шириною не менше 0,8 м при односторонньому русі та 1,5м при двосторонньому русі людей.

      13. Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів сільського упорядкування, виконавець робіт повинен запросити представників організації,   

уповноваженою здійснювати контроль за благоустроєм у селі та інших зацікавлених організацій для огляду виконаних робіт по відновленню елементів сільського упорядкування.

         14.  Контроль за своєчасним закінченням земляних робіт і поновленням зруйнованих елементів сільського упорядкування здійснює уповноважене виконкомом сільської ради комунальне підприємство/організація.

При виявленні ділянок невідновлених після проведення земляних робіт працівники уповноваженого підприємства/організації складають протоколи про адміністративні порушення та надають їх до  виконкому сільської ради для подальшого їх розгляду на черговому засіданні адміністративної комісії. 

         15.  Всі фізичні та юридичні особи, які проводять земляні роботи на території міста, відновлюють зруйнований благоустрій за власні кошти своїми силами або силами підрядних організацій (із укладенням відповідного договору та 30% передоплатою) у визначені терміни.

          16.  Не дозволяються ніякі земляні роботи на протязі трьох  років після будівництва та капітального ремонту шляхів та тротуарів, крім аварійних земляних робіт.

         17. Фізичні та юридичні особи, які проводили земляні роботи на території села несуть відповідальність за якість робіт по відновленню благоустрою протягом року і в разі необхідності протягом 10 днів вживають заходів для ліквідації  наслідків неякісного поновлення.

Строки проведення робіт з благоустрою на місці проведення земляних робіт визначаються індивідуально, в залежності від їх обсягу та вказуються у дозвілі.     

        18.  Відповідальні особи притягуються до адміністративної відповідальності у випадку:

         - виконання земляних робіт без дозволу;

         - перекриття проїжджої частини вулиць без погодження з ДАІ та не попередження   автоперевізників;

         - недотримання термінів перекриття  вулиць;

         -недотримання термінів виконання робіт  та благоустрою,   визначених дозволом,

         - неякісне проведення відновлювальних робіт з благоустрою на місці проведення робіт;

         - недотримання належного санітарного стану в місті виконання робіт;

         - порушення умов безпеки руху пішоходів та автотранспорту;

         - недотримання технології робіт згідно Державних будівельних норм

        19.  Справи про притягнення до адміністративної відповідальності при порушенні порядку проведення земляних робіт розглядає, в межах своєї компетенції, адміністративна комісія, утворена при виконавчому комітеті Княгининівської  сільської ради ради.

 

 

 

            Сільський голова                                                                     О.О.Твердохліб

 

 

 

Додаток № 2
до рішення Княгининівської сільської ради
№28/24.36.1
від 30.11.2017  року

_______________________________________________________________________________________________________________

З а я в а


Прошу видати дозвіл на виконання земляних робіт по _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(характер робіт)


на земельній ділянці за адресою _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(населений пункт, назва вулиці, № будинку)


терміном на ________ днів, з "____” __________ 20__ р.

відповідальний за виконання робіт _____________________________________________________________________________

(П.І.Б відповідального виконавця, посада)

_____________________________________________________________________________

(юридична адреса відповідального виконавця, телефон)

Гарантую відновити шляхове покриття та елементи благоустрою в обумовлені терміни.

Нам відомі та зрозумілі вимоги Положення про проведення земляних робіт на території населених пунктів Княгининівської сільської ради, що затвердженні рішенням ради від «__»___2017 №___.
До заяви додаються:

- копії реєстраційних документів виконавця робіт;

- письмову згоду на  збір та обробку персональних даних;

- ситуаційний план розміщення об’єкта (схематичний план будівництва з визначенням місця виконання робіт або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць;

- технічні умови на підключення до інженерних мереж;

- декларацію про початок або дозвіл на виконання будівельних робіт;

- копію наказу або іншого розпорядчого документу про призначення відповідальної особи за проведення робіт;

- гарантійний лист на відновлення шляхового покриття та елементів благоустрою в обумовлені терміни.

         "____”________________20__ р.                                        _____________ Підпис

Додаток № 3

до рішення Княгининівської сільської ради

№28/24.36.1

від 30.11.2017  року

О Р Д Е Р №

на виконання земляних робіт  

с.__________                                                                                   «____»________2017р.

Підприємству________________________________________________________погоджується у період з __________ по _____________________ виконати земляні роботи за місцем:_________________________________________________________________________

 

Підстава ____________________________________________________________________     (найменування документації, заходів з підготовки  к ОЗП, аварія)

При проведенні  земляних робіт буде виконано (зняття асфальтобетонного покриття проїзної  частини  дороги, тротуару, газону, земельний шар та ін.):____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Тимчасове замощення щебенем  ______________________ (на протязі 24 годин після закінчення робіт).

 

Повне відновлення ________________________ ( не пізніше 30 днів після завершення робіт).

 

 

Відповідальна особа від виконавця _______________________________________________

робіт_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 контактний моб. телефон__________________________

 

 

Княгининівський сільський голова   _______________                              О.О. Твердохліб

                                                                   ( підпис)                                                   ( П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

ПАТ «Волиньгаз»                                                                                 ___________________

 

Луцька районна філія ПАТ «Волиньобленерго»                              ____________________

     

ВАТ «Укртелеком»                                                                               _____________________

 

Директор комунального підприємства                                                        _______________________

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort