Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Княгининівській сільській раді та її виконавчому комітету

Додаток до рішення
Княгининівської сільської ради
від № 36/11I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Княгининівській сільській раді та її виконавчому комітету (далі – Порядок), розроблено відповідно до ст. 23¹ Закону України «Про звернення громадян».  

        2. Електронна петиція (далі – Петиція) – є однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування та становить собою колективне електронне звернення членів об’єднаної територіальної громади до Княгининівської сільської ради та її виконавчого комітету, яке подається через офіційний веб-сайт Княгининівської сільської ради, або веб-сайт громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

         3. Петиція підлягає обов’язковому розгляду відповідно до цього Порядку за умови збору на її підтримку не менше ніж 100 підписів громадян протягом не більш як 3-х місяців з дня її оприлюднення.

II. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ,

ЇЇ ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ЗБОРУ ПІДПИСІВ НА ЇЇ ПІДТРИМКУ

          1. Для створення Петиції або участі у голосуванні на підтримку окремих електронних петицій, адресованих Княгининівській сільській раді та її виконавчому комітету, особа має пройти процедуру реєстрації на відповідному веб-сайті, за результатами якої створюється особистий кабінет відповідної особи, із використанням якого особа може створювати Петиції та віддавати свій підпис на підтримку Петицій, створених іншими авторами (ініціаторами).

          2. Реєстрація здійснюється шляхом заповнення електронної форми та проходження процедури підтвердження такої реєстрації. У формі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

           3. Петиція подається до Княгининівської сільської ради та її виконавчого комітету із використанням особистого кабінету її автора (ініціатора), створеного особою під час її реєстрації на відповідному веб-сайті, шляхом заповнення спеціальної форми, в якій зазначається короткий заголовок, що відтворює загальний зміст Петиції, та викладається суть звернення. До петиції можуть додаватись фото- або відеоматеріали, які стосуються порушеного питання.

           Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
          Петиції як різновид звернень громадян повинні стосуватися питань, які відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів законодавства відносяться до компетенції сільської ради або виконавчого комітету.

          Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

          4. Уповноваженою особою з питань звернень громадян апарату виконачого комітету сільської ради, у разі надходження Петиції через веб-сайт Княгининівської сільської ради, або адміністрацією громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, у разі надходження Петиції через веб-сайт такого громадського об'єднання, забезпечується перевірка тексту Петиції на предмет відповідності встановленим до неї вимогам.

         5. У разі відповідності встановленим вимогам, Петиція протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, та їй присвоюється реєстраційний номер.

         6. У разі невідповідності надісланої Петиції встановленим чинним законодавством України вимогам оприлюднення такої Петиції не здійснюється, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надходження уповноважена особа з питань звернень громадян апарату виконавчого комітету сільської ради або громадське об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, повідомляє автора (ініціатора) такої Петиції із зазначенням причин відмови.

          7. Дата оприлюднення тексту Петиції на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції, є датою початку збору підписів.

         Уповноважена особа з питань звернень громадян апарату виконачого комітету сільської ради, громадське об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

- технічне опрацювання та розміщення електронної петиції на офіційному веб-сайті; 

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів; 

- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції; 

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина; 

- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

         8. На офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, починаючи з моменту оприлюднення Петиції, має відтворюватись така інформація про Петицію:

- дата і час оприлюднення тексту Петиції;

- необхідна кількість підписів та дата, на яку припадає закінчення встановленого строку збору підписів на підтримку Петиції;

- загальна кількість поданих підписів на підтримку Петиції;

- перелік осіб, що подали свій підпис на підтримку Петиції.

          9. Підпис на підтримку Петиції віддається з використанням особистого кабінету, створеного під час реєстрації на відповідному веб-сайті. Особа має право подати лише один підпис на підтримку кожної Петиції. У разі встановлення обставин, які свідчать про голосування за Петицію декілька разів однією особою, що використовує різні особисті кабінети, а також фактів віддання підписів на підтримку Петиції без участі відповідного громадянина або із використанням недостовірних відомостей, зазначених під час реєстрації, такі підписи не враховуються під час підрахунку голосів за Петицію. Особа може відізвати свій підпис, відданий за Петицію, за допомогою особистого кабінету або подавши письмову заяву, в тому числі у випадку, коли голос за Петицію віддано від її імені без участі такої особи.

         10. Петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції, і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням до Княгининівської сільської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

         11. Інформація про початок розгляду Петиції, що в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку, а у разі отримання Петиції від громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

         12. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня отримання інформації про початок її розгляду, з урахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», та Регламенту сільської ради.

        13. Петиція, що в установлений строк не набрала необхідної кількості підписів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається у порядку, передбаченому законодавством щодо звернення громадян. Датою початку розгляду такого звернення є день, наступний після дня закінчення строку збору підписів. 

       14. Якщо електронна петиція подана для розгляду на громадських слуханнях, то строк її розгляду продовжується на строк, необхідний для проведення таких слухань відповідно до вимог законодавства.

       15. Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях, автор (ініціатор) електронної петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях.

III. Порядок розгляду електронної петиції

         1. Не пізніше наступного дня після оприлюднення інформації про початок розгляду Петиції вона надається сільському голові, який забезпечує розгляд порушеного Петицією питання. За потреби сільський голова може створити робочу групу для опрацювання порушених у петиції питань із залученням до складу такої групи заінтересованих органів, експертів, фахівців та інших осіб.

          2. Якщо порушене у Петиції питання відповідно до законодавства може бути вирішено безпосередньо відповідальним виконавцем та не потребує розгляду на пленарному засіданні сільської ради або засіданні її виконавчого комітету, відповідальний виконавець невідкладно, але не пізніше 7 робочих днів з дня оприлюднення інформації про розгляд Петиції, надає сільському голові проект відповіді щодо підтримки або непідтримки Петиції з відповідним обґрунтуванням.  

         3. Сільський голова розглядає наданий проект відповіді, у разі їх узгодження, підписує відповідний проект відповіді не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

          4. Якщо підписана сільським головою відповідь містить підтримку Петиції, то сільський голова надає доручення відповідним виконавчим органам щодо вжиття необхідних заходів або, у разі потреби, видає відповідне розпорядження.         

          5. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Княгининівської сільської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної Петиції.

           6. Якщо вирішення питання, порушеного у Петиції, відповідно до законодавства підлягає розгляду на пленарному засіданні ради, сільський голова скеровує її на розгляд постійної комісії сільської ради, предметом відання якої є питання, порушене автором (ініціатором) петиції. Постійна комісія розглядає електронну петицію на найближчому засіданні комісії. На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, можуть залучатись експерти, спеціалісти, а також посадові особи виконавчого апарату сільської ради та інших органів влади. За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає, в межах своєї компетенції, відповідні висновки або рекомендації, готує проект рішення з цього питання. Незалежно від результатів розгляду електронної петиції постійною комісією сільської ради, проект рішення підлягає обов’язковому внесенню до порядку денного сесії сільської ради, в порядку, передбаченому Регламентом сільської ради. Голова постійної комісії сільської ради виступає доповідачем проекту рішення, підготовлено за результатами розгляду електронної петиції. Ініціатори можуть бути присутніми на сесії ради та брати участь в обговоренні цього проекту рішення. Розгляд проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється радою на найближчому пленарному засіданні сільської ради, з дотриманням вимог Регламенту сільської ради. 

          Набрання електронною петицією необхідної кількості підписів для розгляду на сесії сільської ради є підставою для скликання позачергової сесії.

          7. У разі якщо вирішення порушеного у Петиції питання відповідно до законодавства підлягає розгляду на засіданні виконавчого комітету Княгининівської сільської ради, сільський голова скеровує її на розгляд виконачого комітету сільської ради. На засідання виконавчого комітету, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, можуть залучатись експерти, спеціалісти, інші посадові особи виконавчого апарату сільської ради. За результатами розгляду електронної петиції виконавчий комітет, в межах своєї компетенції приймає рішення з цього питання.

        8. Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті сільської ради сільським головою.

        У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

        Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

        9. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

Сільський голова                                                        О.О. Твердохліб

 

  

КНЯГИНИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста сесія сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 06.07.2018 р. № 36/11
С. Княгининок 

Про затвердження Порядку розгляду
електронних петицій, адресованих
Княгининівській сільській раді та її виконавчому комітету


         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення з електронними петиціями, Княгининівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Княгининівській сільській раді та виконавчому комітету. (Додається).

        2. До визначення у Статуті Княгининівської об’єднаної територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції та строку збору підписів, електронна петиція до Княгининівської сільської ради та її виконавчого комітету розглядається відповідно до затвердженого цим рішенням порядку за умови збору на її підтримку протягом не більш як 3-х місяців з дня її оприлюднення не менше ніж 100 підписів громадян.

        3. Сільському голові забезпечити роботу сервісу подачі електронних петицій громадян.

        4. Оприлюднити рішення на офіційному сайті сільської ради.

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань та депутатської етики.

 

Сільський голова                                                  О.О. Твердохліб

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort