ПОРЯДОК взяття громадян на соціальний квартирний облік Княгининівської сільської ради, їх перебування на такому обліку та зняття з нього

Додаток № 1
до рішення сільської ради

  від 07.12.2018 року № 41/15.1

ПОРЯДОК 
взяття громадян на соціальний квартирний облік Княгининівської сільської ради, їх перебування на такому обліку та зняття з нього

   1. Взяття громадян на соціальний квартирний облік (далі - облік) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Княгининівської сільської ради за місцем проживання громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.

   Для взяття на облік громадянин або уповноважена ним особа, повноваження якої підтверджується завіреною в установленому законом порядку довіреністю, подають  письмову заяву.

   Недієздатні громадяни беруться на облік за заявою опікунів або органів опіки та піклування.

   Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, беруться на облік відповідними органами місцевого самоврядування за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

   Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.

   2. До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі документи:

   1) довідка про місце проживання та склад сім'ї  (за винятком громадян без визначеного місця проживання, які замість зазначеної довідки надають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб  і довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи);

   2) копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім’ї;

   3) копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім'ї;

   4) копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік;

   5) довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;

   6) відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

   До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

   1) копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

  2) копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

  3) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа;

  4) довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.

  3. Громадянин без визначеного місця проживання звертається для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування за місцем свого перебування.

  4. Відповідальна особа виконавчого комітету Княгининівської сільської ради реєструє заяву про взяття громадянина на облік та документи, що додаються до неї, в Книзі  реєстрації заяв громадян про взяття на соціальний квартирний облік та проставляє відмітку про отримання на іншому примірнику заяви, яку повертає громадянину .

  5. Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає виконавчий комітет Княгининівської сільської ради за результатами розгляду заяви разом з документами, що додаються до неї, не пізніше 30 робочих днів після їх надходження.

  Зазначене рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

  Під час вирішення питання щодо надання соціального житла - квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку громадянинові, який має приватне житло, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у приватній власності такого громадянина або членів його сім'ї, які проживають разом з ним.

  6. Громадянинові може бути відмовлено у взятті на облік у разі подання документів:

- у неповному обсязі відповідно до пункту 2 цього Порядку;

- які містять виправлення;

- що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла;

- які містять недостовірні відомості, що встановлено у ході перевірки виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради.

  7. У разі прийняття рішення про взяття на облік виконавчий комітет Княгининівської сільської ради вручає/надсилає громадянинові не пізніше семи робочих днів після його прийняття належним чином завірену копію рішення виконавчого комітету про взяття  громадянина на соціальний квартирний облік.

  У разі прийняття рішення про відмову у взятті на облік виконавчий комітет Княгининівської сільської ради вручає/надсилає громадянинові не пізніше семи робочих днів після його прийняття належним чином завірену копію рішення виконавчого комітету про відмову у взятті на соціальний квартирний облік.

  Відмова у взятті громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

 8. Відомості про громадян, щодо яких виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради прийнято рішення про взяття на облік, вносяться до Книги обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання соціального житла.

 9. Списки громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому порядку і в порядку загальної черги, складаються  на підставі даних обліку.

 10. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради інформує щороку територіальну громаду про ведення обліку шляхом оприлюднення списків громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку і в порядку загальної черги, на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

 11. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради може зняти громадянина з обліку у разі:

  1) подання ним заяви про зняття з обліку;

  2) втрати підстав, що дають право на отримання соціального житла;

  3) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

  4) отримання ним в установленому порядку кредиту для будівництва чи придбання житла;

  5) надання йому в установленому порядку земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

   6) виявлення в документах, поданих згідно з пунктом 2 цього Порядку, недостовірних відомостей, а також неправомірних дій посадових осіб виконавчого комітету Княгининівської сільської ради під час вирішення питання про взяття на облік.

  Рішення про зняття громадянина з обліку приймається виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав.

   Повідомлення про зняття з обліку надсилається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів після прийняття такого рішення із зазначенням причини зняття.

   12. За громадянином, якого знято з обліку у зв'язку з тим, що середньомісячний сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї за попередні два роки з розрахунку на одну особу перевищує суму опосередкованої вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня зняття з обліку право на поновлення в черзі за його обліковим номером.

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort