ПОРЯДОК надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сільської ради
від 20.10.2017 року № 26/12

ПОРЯДОК

надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів
Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу
Княгининівської сільської ради
на 2017-2021 роки

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки (далі – Порядок), розроблений відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення сільської ради від 20.10.2017 року № 26/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки» (далі – Програми).

1.2. Порядок визначає та регулює механізм надання і використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Програми.

1.3. Головним розпорядником коштів є сільська рада.

2. Надання та використання коштів з сільського бюджету.

 2.1. Бюджетні кошти спрямовуються за напрямками діяльності  на  виконання заходів Програми:

     - часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць у ОСГ;

     - дотація власникам особистих селянських господарств (далі власникам ОСГ), які утримують дві і більше корів;

     - часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

     - фінансова підтримка заходів з корінного поліпшення природних пасовищ;

     - фінансова підтримка заходів з вапнування кислих ґрунтів.

2.2. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень формує виконавчий комітет Княгининівської сільської ради в межах обсягів, визначених Програмою.

2.3. Будь – яка дотація чи виплата не здійснюється:

     - за умови одержання такої дотації чи виплати з державного бюджету;

     - одержувачам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

     - юридичним особам за наявності заборгованості по податках і зборах до бюджетів усіх рівнів.

2.4. Для визначення одержувачів дотацій, відповідно до заходів Програми, розпорядженням сільського голови утворюється комісія відповідно до напряму.

2.5. Субвенції спрямовуються за напрямами: 

Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння
корів та телиць у ОСГ

Бюджетні кошти спрямовуються власнику ОСГ за проведене штучне осіменіння корів та телиць у суб’єкта, який надає такі послуги незалежно від форми власності і господарювання (далі – суб’єкт) в розмірі до 150 гривень за одне осіменіння з розрахунку 100 гривень власнику ОСГ та 50 гривень на оплату послуг підприємству-надавачу послуг.

Для надання компенсації суб’єкту за надані послуги з штучного осіменіння корів та телиць (далі – компенсація) сільський голова укладає договір з суб’єктом щодо здешевлення оплати послуг з штучного осіменіння.

Обов’язковою умовою договору є визначення собівартості витрат на проведення одного штучного осіменіння та визначення вартості, яку сплачує власник ОСГ із врахуванням здешевлення на 100 гривень.

Розпорядженням сільського голови створюється комісія (далі – Комісія). До складу Комісії входить керуючий справами виконавчого комітету (голова комісії) та профільні спеціалісти, представник управління ветеринарної медицини в районі, представник ДП «Волинське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві». Комісія визначає власників особистих селянських господарств, яким буде проведено часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць за рахунок коштів сільського бюджету.

Для часткового здешевлення витрат власнику ОСГ за надані послуги штучного осіменіння суб’єкти, що надали власникам ВРХ послуги з штучного осіменіння, складають реєстр наданих послуг з штучного осіменіння (далі – реєстр, додаток 1) та подають його сільському голові.

Сільський голова затверджує реєстр відповідно до наданих послуг із штучного осіменіння та подає його на розгляд комісії.

Комісія щомісячно проводить засідання, де розглядають подані реєстри та акти виконаних робіт, приймає рішення щодо здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць власникам ОСГ та компенсації суб’єкту за надані послуги з штучного осіменіння корів та телиць, формує та подає зведений реєстр на виплату коштів за проведене штучне осіменіння корів та телиць (далі – зведений реєстр, додаток 2) управлінню фінансів та бухгалтерського обліку.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради відповідно до поданих зведених реєстрів реєструє бюджетні зобов’язання по загальному фонду за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради здійснює фінансування на підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради виплачує власникам ОСГ кошти за проведене штучне осіменіння корів та телиць шляхом перерахунку через рахунки одержувачів, відкритих в установах банків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Дотація власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів

Бюджетні кошти  на дотацію власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів спрямовуються на виплату дотації за наявне поголів’я корів станом на 1 січня поточного року та на погашення  кредиторської заборгованості у разі виникнення такої на кінець бюджетного року у наступному бюджетному році. Розмір дотації визначається з розрахунку до 100 гривень на одну наявну корову – для власників 2 корів; з розрахунку до 150 гривень на одну наявну корову – для власників 3 і більше корів.

Для отримання дотації власник ОСГ подає Комісії виконавчому комітету Княгининівської сільської ради наступні документи:

     - заяву про виплату дотації;

     - зобов’язання про повернення до відповідних місцевих бюджетів отриманих коштів у разі зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря, або виявлених порушень контролюючими органами;

     - копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби - копію відмітки у паспорті);

     - акт обстеження домогосподарства комісією у складі представників сільської (селищної, міської) ради та власника ОСГ про наявне поголів’я корів, затверджений відповідною радою та копії паспортів ВРХ та ветеринарних карток до них (за наявності);

     - витяг з єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарствах фізичних осіб;

     - довідку про відкриття рахунку в банку.

Комісія щомісячно проводить засідання, де розглядає документи, приймає рішення про включення одержувача до реєстру осіб, які мають право на дотацію за  утримання двох і більше корів, формує та подає реєстр на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують 2 і більше корів (далі – реєстр, додаток 4) виконавчому комітету Княгининівської сільської ради. Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради надає реєстр фактично нарахованих сум (додаток 5) управлінню фінансів та бухгалтерського обліку для подальшого фінансування.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради відповідно до поданих зведених реєстрів реєструє бюджетні зобов’язання по загальному фонду за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства».

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради здійснює фінансування на підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради виплачує дотацію власникам ОСГ, які утримують 2 і більше корів шляхом перерахунку через рахунки одержувачів, відкритих в установах банків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

У випадку зменшення поголів’я корів (крім випадків обумовлених набутими хворобами, що підтверджено довідками Державної ветеринарної служби) власники ОСГ повертають отримані кошти до сільського бюджету шляхом перерахування їх на рахунок фінансів та бухгалтерського обліку.

Часткове відшкодування витрат
за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

Часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД) здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більше як 5000 гривень за одиницю.

         У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до сільського бюджету.

         Фізична особа має право на часткове відшкодування один раз на період експлуатаційного строку такої установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не відшкодовується.

         Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради утворює Комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку.

         Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа виконавчому комітету Княгининівської сільської ради:

1) довідку, видану сільською, селищною радою про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

5) копія паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті).

Подані документи розглядаються в порядку черговості їх надходження.

Комісія щомісяця до 10 числа на підставі таких документів визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до реєстру (додаток 6).

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради формує та надає реєстр фактично нарахованих сум (додаток 7) управлінню фінансів та бухгалтерського обліку для подальшого фінансування.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради здійснює фінансування на підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради виплачує часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння шляхом перерахунку коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Фінансова підтримка заходів з корінного поліпшення
природних пасовищ

За необхідності, в сільському бюджеті можуть передбачатися кошти на фінансування заходів з корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ.

Кошти використовуються на здійснення заходів з корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ. Заходи охоплюють роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації.

Для визначення територій сільської ради, на землях яких буде проведено корінне та поверхневе поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ, виконавчий комітет Княгининівської сільської ради утворює Комісію з питань використання коштів сільського бюджету.

Відділ землевпорядкування, комунальної власності та екології Княгининівської сільської ради подає до виконавчого комітету Княгининівської сільської ради письмову заяву на проведення робіт корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ за рахунок коштів з сільського бюджету (додаток 8) та затверджений в установленому порядку проект корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ.

Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення до реєстру виконавців робіт, які мають право на одержання коштів з сільського бюджету для проведення корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ (далі – реєстр, додаток 9).

На підставі реєстру, сільський голова Княгининівської сільської ради укладає у межах бюджетних асигнувань договір на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по корінному та поверхневому поліпшенню сіяних та природних сінокосів і пасовищ із підрядними організаціями.

Підрядні організації, що виконували роботи по корінному та поверхневому поліпшенню сіяних та природних сінокосів і пасовищ подають виконавчому комітету Княгининівської сільської ради акти приймання виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (додаток 10;11).

Роботи по корінному та поверхневому поліпшенню сіяних та природних сінокосів і пасовищ можуть здійснюватися поетапно згідно з проектно-кошторисною документацією.

На підставі актів приймання виконаних підрядних робіт виконавчий комітет Княгининівської сільської ради складає та надає щомісяця до 21 числа реєстр фактично нарахованих сум видатків за рахунок коштів сільського бюджету на корінне покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ (додаток 12) управлінню фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради бере бюджетні зобов'язання за загальним фондом за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм».

У випадку подання виконавцями актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року, виплата коштів не здійснюється і претензії по бюджетних зобов’язаннях не розглядаються.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Фінансова підтримка заходів з вапнування кислих ґрунтів.

За необхідності, в сільському бюджеті можуть передбачатися кошти на фінансування заходів з вапнування кислих ґрунтів, які включають вартість проектно-кошторисної документації із землеустрою по вапнуванню кислих ґрунтів, вартість вапнякових матеріалів, вартість навантаження вапнякових матеріалів в місцях їх реалізації та транспортування вапнякових матеріалів на поля (роботи по внесенню вапнякових матеріалів оплачуються за кошти власників землі або землекористувачів).

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради утворює Комісію з питань використання коштів сільського бюджету.

Комісія визначає перелік власників землі або землекористувачів незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання, на території яких проводитиметься вапнування кислих ґрунтів за рахунок коштів сільського бюджету відповідно до проектів землеустрою з вапнування кислих ґрунтів.

Для визначення власників землі або землекористувачів, до виконавчого комітету Княгининівської сільської ради подається письмова заява землевласника (землекористувача) на проведення робіт з вапнування кислих ґрунтів (додаток 13) та викопіювання площ кислих ґрунтів.

Комісія розглядає подані документи та  приймає рішення про включення до реєстру землевласників (землекористувачів), на території яких проводитиметься вапнування кислих ґрунтів (додаток 14).

Копія реєстру надається землевласникам (землекористувачам).

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради укладає договори з виконавцями робіт з навантаження, транспортування та закупівлі вапнякових матеріалів і з організаціями на виготовлення проектної документації.

Виконавці робіт подають у виконавчий комітет Княгининівської сільської ради акти виконаних робіт та довідку про вартість робіт (додаток 15;16).

На підставі актів приймання виконаних підрядних робіт виконавчий комітет Княгининівської сільської ради складає та надає щомісяця до 21 числа реєстр фактично нарахованих сум видатків за рахунок коштів сільського бюджету на здійснення заходів з вапнування кислих ґрунтів (додаток17) управлінню фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради.

Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради бере бюджетні зобов'язання за загальним фондом за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм».

У випадку подання виконавцями актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року, виплата коштів не здійснюється і претензії по бюджетних зобов’язаннях не розглядаються.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3. Звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів сільського бюджету складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідно до законодавства відповідальність несуть:

- за достовірність поданих документів на розгляд комісій одержувачі;

- за достовірність і якість наданих послуг, виконаних робіт – надавачі таких послуг, виконавці робіт;

- за достовірність поданих зведених реєстрів несе виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

3.3. Відповідальність за цільове використання коштів несуть розпорядники коштів.

Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

Додаток 1                       
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

реєстр

наданих послуг із штучного осіменіння корів і телиць
______________________________________

(назва підприємства, що надає послуги)

по Княгининівській сільскій раді за ______________ 20__ року

                                                                                       (місяць)

№ з/п

П.І.П. власника ОСГ

Ідентифіка-ційний код, серія та № паспорта

Населений пункт, сільська (селищна) рада

Ідентифі-каційний

№ корови

Стать

Дата осіменіння

Вартість штучного осіменіння, грн.

Оплачено власником ОСГ, грн.

Підпис власника ОСГ

Підпис техніка штучного осіменіння

До відшкоду-вання

власнику ОСГ грн.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

 

х

 

 

х

х

 

Керівник підприємства          ____________________                     ___________________

                                                                               (підпис)                                  (П.І.Б.)

         МП

Сільський голова                          ____________________                       ___________________

                                                                               (підпис)                                     (П.І.Б.)

         МП

Додаток 2
До пункту 2.5 Розділу 2
Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

особистих селянських господарств на часткове відшкодування вартості
наданих послуг із штучного осіменіння по
Княгининівській сільскій раді за ___________ 20__ року

                                                                                         (місяць)

з/п

Населений пункт

Прізвище, ім’я та по батькові

Ідентифіка-ційний код власника ОСГ

Серія та

№ паспорта власника ОСГ

Сума  компенсації, грн.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Всього по сільській раді

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

Х

Х 


Сільський голова  _____________________                     ___________________

                                                                          (підпис)                                            (П.І.Б.)

МП

 

Додаток 3
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по _______________________________

                                                                                   (відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на часткове відшкодування вартості наданих послуг
із штучного осіменіння за ________________ 20__ року

                                                                                      (місяць)                                                                                                                                                                    грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінансових зобов’язань)

Перераховано коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в управлінні фінансів та бухгалтерського обліку

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

  


Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

 Додаток 3
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по _______________________________

                                                                                    (відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на часткове відшкодування вартості наданих послуг
із штучного осіменіння за ________________ 20__ року

                                                            (місяць)                                     грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінансових зобов’язань)

Перераховано коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в управлінні фінансів та бухгалтерського обліку

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

  


Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

Додаток 5
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по ________________________________
                                                     (відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на виплату  дотації за  утримання  двох і більше корів

за ________________ 20__ року

                                                                (місяць)                              

                                                                                                                                 грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінансових зобов’язань)

Перерахова

но коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в управлінні фінансів та бухгалтерського обліку

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

  


Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

                                                                                                    

Додаток 6
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

за ___________ 20__ року

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД

1

 

 

2

 

 

3

 

 


Голова комісії 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Заступник голови комісії 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Секретар комісії

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Члени комісії:

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

  

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали 

Дата
 

Додаток 7
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку 

Реєстр

фактично нарахованих сум видатків по ___________________________________

                                                                                         (відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету, на часткове відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

за ________________ 20__ року

                                                                     (місяць)                                                                                                                                                                                           грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінансових зобов’язань)

Перерахова

но коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в управлінні фінансів та бухгалтерського обліку

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

  


Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

  

Додаток 8
До пункту 2.5

                                                                                                                Розділу 2 Порядку

 

Голові Княгининівської сільської ради Твердохліб О.О.

начальника відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології

_________________________________ 

ЗАЯВА

     Прошу розглянути пропозицію щодо корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ  за рахунок коштів з сільського бюджету на наступних ділянках

         1. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

         2. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

         3. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

         4. ________________________, площа _______ га,

                    (назва урочища)

 Назва підрядної організації   ___________________________________________.

 З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватись.  

Дата                                                                                Підпис землекористувача 

 

М. П. 

  

Додаток 9                                                                                                     
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР

виконавців робіт, які мають право на одержання коштів з сільського бюджету для проведення корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ 

з/п

Назва

землекористувача, де проводитиметься корінне покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ

 

Назва виконавців робіт з корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ

Площа, на якій необхідно провести корінне покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ

(га)

Загальна вартість робіт згідно з проектно-

кошторисною документацією,  грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Голова комісії 

 

______________

підпис

 

___________________

прізвище та ініціали

Заступник голови комісії 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Секретар комісії

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Члени комісії:

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

  

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

           

М. П.                                                                                             

 

Додаток 10
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку 

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

Замовник ___________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________

Контракт (договір)  № ____________ від "___" ____________ 20__ року

Найменування ділянки __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проектно-кошторисна документація ____________________________________________________________________________  


АКТ № _______
приймання виконаних підрядних робіт
за _____________________ 20 __ рік 

з/п

Види робіт

Обґрун-тування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,

грн.

Виконано робіт,   грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

  


Виконавець: 

 

 

_______

(підпис)

 

  

_________

(ПІБ)

  

Сільський голова                            _________                   ______

                                               (підпис)                         (П.І.Б.)

 

 

М. П. 

 

 

  

 

  

_______

(підпис)

 

 

Твердохліб О.О.

 

 

 

 

 

  


Додаток 11
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку 

 

Місяць 

 

Шифр 

 

  

 

виконавець 

 

ділянка 

 

________________________________

                         (підприємство, організація)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ ____________________

Замовник ___________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________

Контракт (договір) № ________________________ від "___" ______________ 20__  року

Найменування ділянки__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат
за __________________ 20__  рік

                                                                                                                      ( грн.)

 

Вартість виконаних робіт з початку року по звітний місяць 

 

Усього по ділянці 

 

  

 

Податок на додану вартість (ПДВ) 

 

  

 

Усього по ділянці з урахуванням ПДВ  

 

  

 

Виконавець:                               _________                                  _______________

                                                      (підпис)                                               (П.І.Б)

 

Сільський голова                            _________                                            Твердохліб О.О.

                                               (підпис)              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Додаток 12
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по ____________________________

                                                                                      (відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на корінне покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ  за ________________ 20__ року

                                                            (місяць)                              

                                                                                                                                        грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінансових зобов’язань)

Перерахова

но коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в управлінні фінансів та бухгалтерського обліку

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

        

Додаток 13
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

Голові Княгининівської сільської ради

Твердохлібі О.О.

_________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                          

ЗАЯВА

 

     Прошу розглянути пропозицію щодо вапнування кислих ґрунтів за рахунок коштів з районного бюджету на наступних ділянках

 

         1. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         2. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         3. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         4. ________________________, площа _______ га,

                    (назва урочища)

 

Назва підрядної організації   ___________________________________________.

 

   З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватись.  


 

Дата 

 

Підпис землекористувача 

 

М. П. 

 

  


 Додаток 14
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

                                                                РЕЄСТР

виконавців робіт, які мають право на одержання субвенції з обласного бюджету для проведення вапнування кислих ґрунтів

 

N

з/п

 

Назва

землекористу-вача, де проводитиметься вапнування

 

Назва виконавців робіт з вапнування кислих ґрунтів

 

Площа, на якій необхідно провести вапнування кислих ґрунтів (га)

 

Загальна вартість робіт згідно з проектно-

кошторис-

ною документа-

цією,  грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Голова комісії 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

Заступник голови комісії 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

Секретар комісії 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

Члени комісії: 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

  

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

М. П.

 

Додаток 15
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку 

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

Замовник __________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________

Контракт (договір)  № ____________ від "___" ____________ 20__ року

Найменування ділянки __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проектно-кошторисна документація __________________________________________________________________ 


АКТ № _______
приймання виконаних підрядних робіт
за _____________________ 20 __ року

N з/п

Види робіт 

Обґрун-тування 

Одиниця виміру 

 

Кількість 

 

Ціна,

 грн.

 

Виконано робіт,   грн. 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виконавець: 

 

 

М.П.

 

 

  

 

  

 

  

Землекористувач 

  

 

  

 

  

М.П.

 

 

 

 

 

  

Відповідальний спеціаліст

 

  

 

М.П.

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

М.П.

 

 

Додаток 16
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

 

Місяць 

 

Шифр 

 

  

 

виконавець 

 

ділянка 

 

 

________________________________

      (підприємство, організація)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ ____________________

Замовник ___________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________

Контракт (договір) № ________________________ від "___" ______________ 20__  року

Найменування ділянки__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат

за __________________ 20__  ріку
                                                                              ( грн.)

 

Вартість виконаних робіт з початку року по звітний місяць 

 

Усього по ділянці 

 

  

 

Податок на додану вартість (ПДВ) 

 

  

 

Усього по ділянці з урахуванням ПДВ  

 

  

 

 

Виконавець: 

 

М. П. 

 

Землекористувач 

 

М. П. 

 

Сільський голова

 

М. П. 

 Додаток 17
До пункту 2.5
Розділу 2 Порядку

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по ____________________________

                                                                                        (відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на здійснення заходів з вапнування кислих грунтів

  за ________________ 20__ року

                                                               (місяць)                               

                                                                                                                                         грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінансових зобов’язань)

Перерахова

но коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в управлінні фінансів та бухгалтерського обліку

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 


Сільський голова                                                                                        О. О. Твердохліб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort