ПОРЯДОК надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

від 20.10.2017 року № 26/12

ЗАТВЕРДЖЕНО

                   в новій редакції згідно з рішенням сільської ради № 42/6 від 22.02.2019 р. 

 

 

 

ПОРЯДОК

надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів

Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу

Княгининівської сільської ради

на 2017-2021 роки

 

1. Загальні положення

         1.1. Порядок надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки (далі – Порядок), розроблений відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення сільської ради від 20.10.2017 року № 26/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки» (далі – Програми).

1.2. Порядок визначає та регулює механізм надання і використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Програми.

1.3. Головним розпорядником коштів є сільська рада.

2. Надання та використання коштів з сільського бюджету.

         2.1. Бюджетні кошти спрямовуються за напрямками діяльності  на  виконання заходів Програми:

     - часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць у ОСГ;

     - дотація власникам особистих селянських господарств (далі власникам ОСГ), які утримують дві і більше корів;

     - часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

     - фінансова підтримка заходів з корінного поліпшення природних пасовищ;

     - фінансова підтримка заходів з вапнування кислих ґрунтів;

      - дотація особистим селянським і фермерським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі, за посадку садів і ягідників

2.2. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень формує відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради Княгининівської сільської ради в межах обсягів, визначених Програмою.

2.3. Будь – яка дотація чи виплата не здійснюється:

     - за умови одержання такої дотації чи виплати з державного бюджету;

     - одержувачам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

     - юридичним особам за наявності заборгованості по податках і зборах до бюджетів усіх рівнів.

2.4. Для визначення одержувачів дотацій, відповідно до заходів Програми, рішенням виконавчого комітет утворюється комісія відповідно до напряму.

2.5. Кошти спрямовуються за напрямами діяльності на виконання заходів Програми.

2. Надання та використання коштів

Кошти спрямовуються на надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на умовах співфінансування та виділення коштів із сільського бюджету за напрямками діяльності на виконання заходів Програми:

 

1. Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння

корів та телиць у ОСГ

Бюджетні кошти спрямовуються власнику ОСГ за проведене штучне осіменіння корів та телиць у суб’єкта, який надає такі послуги незалежно від форми власності і господарювання (далі – суб’єкт) в розмірі до 150 гривень за одне осіменіння з розрахунку 100 гривень власнику ОСГ та 50 гривень на оплату послуг підприємству-надавачу послуг.

Для надання компенсації суб’єкту за надані послуги з штучного осіменіння корів та телиць (далі – компенсація) сільський голова укладає договір з суб’єктом щодо здешевлення оплати послуг з штучного осіменіння.

Обов’язковою умовою договору є визначення собівартості витрат на проведення одного штучного осіменіння та визначення вартості, яку сплачує власник ОСГ із врахуванням здешевлення на 100 гривень.

Для часткового здешевлення витрат власнику ОСГ за надані послуги штучного осіменіння суб’єкти, що надали власникам ВРХ послуги з штучного осіменіння, складають реєстр наданих послуг з штучного осіменіння (далі – реєстр, додаток 1) та подають його сільському голові.

Сільський голова затверджує реєстр відповідно до наданих послуг із штучного осіменіння та видає розпорядження про виділення коштів на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць власникам ОСГ та компенсації суб’єкту за надані послуги з штучного осіменіння корів та телиць. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради формує та подає зведений реєстр на виплату коштів за проведене штучне осіменіння корів та телиць (далі – зведений реєстр, додаток 2) відділу бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради для подальшого фінансування.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради відповідно до поданих зведених реєстрів реєструє бюджетні зобов’язання по загальному фонду за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради здійснює фінансування на підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради виплачує власникам ОСГ кошти за проведене штучне осіменіння корів та телиць шляхом перерахунку через рахунки одержувачів, відкритих в установах банків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

 

 

2. Дотація власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів

Бюджетні кошти  на дотацію власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів спрямовуються на виплату дотації за наявне поголів’я корів станом на 1 січня поточного року та на погашення  кредиторської заборгованості у разі виникнення такої на кінець бюджетного року у наступному бюджетному році. Розмір дотації визначається з розрахунку до 100 гривень на одну наявну корову – для власників 2 корів; з розрахунку до 150 гривень на одну наявну корову – для власників 3 і більше корів.

Для отримання дотації власник ОСГ подає виконавчому комітету Княгининівської сільської ради наступні документи:

     - заяву про виплату дотації;

     - зобов’язання про повернення до відповідних місцевих бюджетів отриманих коштів у разі зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря, або виявлених порушень контролюючими органами;

     - копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби - копію відмітки у паспорті);

     - акт обстеження домогосподарства комісією у складі представників сільської ради та власника ОСГ про наявне поголів’я корів та копії паспортів ВРХ та ветеринарних карток до них (за наявності);

     - витяг з єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарствах фізичних осіб;

     - довідку про відкриття рахунку в банку.

Виконавчий комітет приймає рішення про виплату коштів власникам ОСГ, які утримують 2 і більше корів та подає відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради формує та подає реєстр на виплату дотації власникам ОСГ, які утримують 2 і більше корів (далі – реєстр, додаток 4) відділу бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради для подальшого фінансування. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради подає зведений реєстр (додаток 22) департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації для (отримання коштів з обласного бюджету на співфінансування заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку галузі агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки).

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради відповідно до поданих зведених реєстрів реєструє бюджетні зобов’язання по загальному фонду за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства».

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради здійснює фінансування на підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради виплачує дотацію власникам ОСГ, які утримують 2 і більше корів шляхом перерахунку через рахунки одержувачів, відкритих в установах банків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

У випадку зменшення поголів’я корів (крім випадків обумовлених набутими хворобами, що підтверджено довідками Державної ветеринарної служби) власники ОСГ повертають отримані кошти до сільського бюджету шляхом перерахування їх на рахунок фінансів та бухгалтерського обліку.

 

3. Часткове відшкодування витрат

 за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

Часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД) здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більше як 5000 гривень за одиницю.

         У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до сільського бюджету.

         Фізична особа має право на часткове відшкодування один раз на період експлуатаційного строку такої установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не відшкодовується.

         Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради утворює Комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на установку.

         Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа виконавчому комітету Княгининівської сільської ради:

1) довідку, видану сільською про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

5) копія паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті).

Подані документи розглядаються в порядку черговості їх надходження.

Комісія щомісяця до 10 числа на підставі таких документів визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких підлягають частковому відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до реєстру (додаток 6).

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради приймає рішення про виплату коштів та подає відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради формує реєстр фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (додаток 6) та надає реєстр фактично нарахованих сум (додаток 7) відділу бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради здійснює фінансування на підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради виплачує кошти на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння шляхом перерахунку коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

 

4. Фінансова підтримка заходів з корінного поліпшення

природних пасовищ

За необхідності, в сільському бюджеті можуть передбачатися кошти на фінансування заходів з корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ.

Кошти використовуються на здійснення заходів з корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ. Заходи охоплюють роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації.

Для визначення територій сільської ради, на землях яких буде проведено корінне та поверхневе поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ, виконавчий комітет Княгининівської сільської ради утворює Комісію з питань використання коштів сільського бюджету.

Відділ землевпорядкування, комунальної власності та екології Княгининівської сільської ради подає до виконавчого комітету Княгининівської сільської ради письмову заяву на проведення робіт корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ за рахунок коштів з сільського бюджету (додаток 8) та затверджений в установленому порядку проект корінного та поверхневого поліпшення сіяних та природних сінокосів і пасовищ.

Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення до реєстру виконавців робіт, які мають право на одержання коштів з сільського бюджету для проведення корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ (далі – реєстр, додаток 9).

На підставі реєстру, сільський голова Княгининівської сільської ради укладає у межах бюджетних асигнувань договір на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по корінному та поверхневому поліпшенню сіяних та природних сінокосів і пасовищ із підрядними організаціями.

Підрядні організації, що виконували роботи по корінному та поверхневому поліпшенню сіяних та природних сінокосів і пасовищ подають виконавчому комітету Княгининівської сільської ради акти приймання виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (додаток 10; 11).

Роботи по корінному та поверхневому поліпшенню сіяних та природних сінокосів і пасовищ можуть здійснюватися поетапно згідно з проектно-кошторисною документацією.

На підставі актів приймання виконаних підрядних робіт відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради складає та надає щомісяця до 21 числа реєстр фактично нарахованих сум видатків за рахунок коштів сільського бюджету на корінне покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ (додаток 12) відділу бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради подає зведений реєстр (додаток 22) департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації для отримання коштів з обласного бюджету на співфінансування заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку галузі агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради бере бюджетні зобов'язання за загальним фондом за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм».

У випадку подання виконавцями актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року, виплата коштів не здійснюється і претензії по бюджетних зобов’язаннях не розглядаються.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

 

5. Фінансова підтримка заходів з вапнування кислих ґрунтів.

За необхідності, в сільському бюджеті можуть передбачатися кошти на фінансування заходів з вапнування кислих ґрунтів, які включають вартість проектно-кошторисної документації із землеустрою по вапнуванню кислих ґрунтів, вартість вапнякових матеріалів, вартість навантаження вапнякових матеріалів в місцях їх реалізації та транспортування вапнякових матеріалів на поля (роботи по внесенню вапнякових матеріалів оплачуються за кошти власників землі або землекористувачів).

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради утворює Комісію з питань використання коштів сільського бюджету.

Комісія визначає перелік власників землі або землекористувачів незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання, на території яких проводитиметься вапнування кислих ґрунтів за рахунок коштів сільського бюджету відповідно до проектів землеустрою з вапнування кислих ґрунтів.

Для визначення власників землі або землекористувачів, до виконавчого комітету Княгининівської сільської ради подається письмова заява землевласника (землекористувача) на проведення робіт з вапнування кислих ґрунтів (додаток 13) та викопіювання площ кислих ґрунтів.

Комісія розглядає подані документи та  приймає рішення про включення до реєстру землевласників (землекористувачів), на території яких проводитиметься вапнування кислих ґрунтів та подає рішення відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради формує реєстр виконавців робіт, які мають право на одержання субвенції з обласного бюджету для проведення вапнування кислих ґрунтів (додаток 14). Копія реєстру надається землевласникам (землекористувачам).

Сільський голова Княгининівської сільської ради укладає договори з виконавцями робіт з навантаження, транспортування та закупівлі вапнякових матеріалів і з організаціями на виготовлення проектної документації.

Виконавці робіт подають у виконавчий комітет Княгининівської сільської ради акти виконаних робіт та довідку про вартість робіт (додаток 15; 16).

На підставі актів приймання виконаних підрядних робіт відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради складає та надає щомісяця до 21 числа реєстр фактично нарахованих сум видатків за рахунок коштів сільського бюджету на здійснення заходів з вапнування кислих ґрунтів (додаток 17) відділу бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради подає зведений реєстр (додаток 22) департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації для отримання коштів з обласного бюджету на співфінансування заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку галузі агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради бере бюджетні зобов'язання за загальним фондом за КТКВ 160903 «Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм».

У випадку подання виконавцями актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року, виплата коштів не здійснюється і претензії по бюджетних зобов’язаннях не розглядаються.

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

6. Дотація особистим селянським і фермерським господарствам,

які мають в обробітку до 50 га землі, за посадку садів і ягідників

Дотація особистим селянським і фермерським господарствам за посадку садів і ягідників спрямовується одноразово за виконані роботи, включаючи роботи із виготовлення проектно – кошторисної документації, на закладення садів та ягідників, а також на придбання саджанців та посадкового матеріалу плодово-ягідних культур на площі, що не перевищує 5 га, із розрахунку до 5 тис. грн. на 1 га господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі.

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради утворює Комісію з питань використання коштів сільського бюджету.

Для отримання дотації юридичні особи – одержувачі подають відповідній комісії наступні документи:

- заявку на отримання дотації;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

- довідку про банківські реквізити, видану підприємством;

- довідку про відсутність заборгованості за податками і зборами (для фермерських господарств);

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою формою (додаток 18);

- реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів (додаток 19);

- накладну, що підтверджує походження садивного матеріалу;

- проектно-кошторисну документацію на посадку саду.

Для отримання дотації фізичні особи – одержувачі подають відповідній комісії наступні документи:

- заявку на отримання дотації;

- копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби - копію відмітки у паспорті);

- копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

- копію довідки про відкритий рахунок у банку;

- копії платіжних документів на закупівлю саджанців;

- копію накладної, що підтверджує надходження садивного матеріалу (оригінал накладної для звірки).

Секретар комісії реєструє подані документи в журналі реєстрації (додаток 20).

Комісія розглядає подані документи та за результатами виїзних перевірок комісії, приймають рішення щодо включення заявника до реєстру господарств, що мають право на виплату дотації з визначенням обсягів компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та подає відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради формує реєстр особистих селянських і фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за посадку садів і ягідників (додаток 21) та подає відділу бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради для подальшого фінансування. Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради формує зведений реєстр (додаток 22) та подає його до департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації для отримання коштів з обласного бюджету на співфінансування заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку галузі агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Княгининівської сільської ради після надходження асигнувань здійснює фінансування одержувачів.

Основні критерії для визначення одержувачів дотації:

- власники особистих селянських і фермерських господарств мають в обробітку до 50 га землі;

- наявність проектно-кошторисної документації (для юридичних осіб).

У разі прийняття рішення про відмову, комісія у триденний строк після його прийняття надсилає особистому селянському, фермерському господарству відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

 

Звітність і контроль.

3.1. Фінансова звітність про використання коштів сільського бюджету складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідно до законодавства відповідальність несуть:

- за достовірність поданих документів на розгляд комісій одержувачі;

- за достовірність і якість наданих послуг, виконаних робіт – надавачі таких послуг, виконавці робіт;

- за достовірність поданих зведених реєстрів несе виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

3.3. Відповідальність за цільове використання коштів несуть розпорядники коштів.

 

Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб


Додаток 1                   

Розділу 2 Порядку

реєстр

наданих послуг із штучного осіменіння корів і телиць ______________________________________

                                                                                     (назва підприємства, що надає послуги)

по Княгининівській сільскій раді за ______________ 20___ року

                           (місяць)

№ з/п

П.І.П. власника ОСГ

Ідентифіка-ційний код, серія та № паспорта

Населений пункт, сільська (селищна) рада

Ідентифі-каційний

№ корови

Стать

Дата осіменіння

Вартість штучного осіменіння, грн.

Оплачено власником ОСГ, грн.

Підпис власника ОСГ

Підпис техніка штучного осіменіння

До відшкоду-вання

власнику ОСГ грн.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

 

х

 

 

х

х

 

 

Керівник підприємства                                         _________________________                                                          ___________________

                                                                                              (підпис)                                                                                 (П.І.Б.)

         МП

Сільський голова                            _________________________                                  ___________________

                                                                                              (підпис)                                                                        (П.І.Б.)

         МП


Додаток 2

Розділу 2 Порядку

 

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР

особистих селянських господарств на часткове відшкодування вартості наданих послуг із штучного осіменіння

по Княгининівській сільскій раді за ___________ 20__ року

                                     (місяць)

з/п

Населений пункт

Прізвище, ім’я та по батькові

Ідентифіка-ційний код власника ОСГ

Серія та

№ паспорта власника ОСГ

Сума  компенсації, грн.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Всього по сільській раді

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

Х

Х

 

 

 

Сільський голова                            _________________________                                  ___________________

                                                                                              (підпис)                                                                        (П.І.Б.)

МП

 

 

 

 

 

 

 

        


Додаток 3

До пункту 2.5

Розділу 2 Порядку

 

 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по _______________________________

(відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на часткове відшкодування вартості наданих послуг із штучного осіменіння за ________________ 20____ року

(місяць)                              

грн.

Назва адмі-ністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінан-сових зо-бов’язань)

Перераховано коштів одержува-

чам

Залишок на рахунках в сільській раді

Креди-торська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

 


Додаток 4

До пункту 2.5. Розділу 2 Порядку

 

РЕЄСТР №

особистих селянських господарств, на виплату  дотації за  утримання  двох і більше корів

по Княгининівській сільскій раді за ___________ 20__ року

                                                                                                                                    (місяць)

з/п

 

Населений пункт

Прізвище, ім’я та по батькові

Ідентифікаційний код власника ОСГ

Кількість корів

Ідентифі-

каційний

№ корови

Банківські реквізити та № р/р власника ОСГ

Сума до відшко-дування,

грн.

 
 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сільській раді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                      _______________                                        ___________________

                                                                                                       (підпис)                                                               ПІП

Члени комісії                                                                             _______________                                   ___________________

                                                                                                       (підпис)                                                               ПІП 

                                                                                                    _______________                                  ___________________

                                                                                                       (підпис)                                                               ПІП 


Додаток 5

До пункту 2.5

Розділу 2 Порядку

 

 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по ________________________________

(відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на виплату  дотації за  утримання  двох і більше корів

за ________________ 20__ року

(місяць)                              

грн.

Назва адміністра-тивно-тери-торіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінан-сових зобо-в’язань)

Перера-ховано коштів одержу-вачам

Залишок на рахунках в сільській раді

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

                                              

                                                       


Додаток 6

До пункту 2.5

Розділу 2 Порядку

 

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

за ___________ 20__ року

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Голова комісії 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Заступник голови комісії 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Секретар комісії

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Члени комісії:

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

  

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

Дата

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

До пункту 2.5

Розділу 2 Порядку

 

 

Реєстр

фактично нарахованих сум видатків по ___________________________________

(відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету, на часткове відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

за ________________ 20____ року

(місяць)                              

                                                                                                                                         грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінан-сових зобо-в’язань)

Перерахова-

но коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в сільській раді

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

До пункту 2.5

                                                                                                                 Розділу 2 Порядку

 

Голові Княгининівської сільської ради Твердохліб О.О.

начальника відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології

_________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

     Прошу розглянути пропозицію щодо корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ  за рахунок коштів з сільського бюджету на наступних ділянках

 

         1. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         2. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         3. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         4. ________________________, площа _______ га,

                    (назва урочища)

 

Назва підрядної організації   ___________________________________________.

 

З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватись. 

 

 

 

Дата                                                                                Підпис землекористувача 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

Додаток 9                                                                                                     

До пункту 2.5

Розділу 2 Порядку

 

РЕЄСТР

виконавців робіт, які мають право на одержання коштів з сільського бюджету для проведення корінного покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ

 

з/п

Назва землекорис-тувача, де прово-дитиметься корінне покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ

 

Назва виконав-ців робіт з ко-рінного покра-щення сіяних та природних сінокосів і пасовищ

Площа, на якій необхідно про-вести корінне покращення сі-яних та приро-дних сінокосів і пасовищ (га)

Загальна вар-тість робіт згід-но з проектно-

кошторисною документацією,  грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Голова комісії 

 

______________

підпис

 

___________________

прізвище та ініціали

Заступник голови комісії 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Секретар комісії

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

Члени комісії:

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

 

  

______________

підпис

___________________

прізвище та ініціали

           

 

М. П.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

                                                                                                       До пункту 2.5

                                                                                                       Розділу 2 Порядку

 

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

Замовник ___________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________

Контракт (договір)  № ____________ від "___" ____________ 20__ року

Найменування ділянки __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проектно-кошторисна документація ____________________________________________________________________________ 

 

АКТ № _______

приймання виконаних підрядних робіт

за _____________________ 20 __ рік

 

з/п

Види робіт

Обґрун-тування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,

грн.

Виконано робіт,   грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

 

 

_______

(підпис)

 

  

_________

(ПІБ)

  

Сільський голова                            _________                   ______

                                               (підпис)                         (П.І.Б.)

 

 

М. П. 

 

  

 

  

_______

(підпис)

 

 

Твердохліб О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11

До пункту 2.5

Розділу 2 Порядку

 

 

Місяць 

 

Шифр 

 

  

 

виконавець 

 

ділянка 

 

________________________________

(підприємство, організація)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ ____________________

Замовник ___________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________

Контракт (договір) № ________________________ від "___" ______________ 20__  року

Найменування ділянки__________________________________________________________

___________________________________________________________________

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат

за __________________ 20__  рік

                                                                                                                      ( грн.)

 

Вартість виконаних робіт з початку року по звітний місяць 

 

Усього по ділянці 

 

  

 

Податок на додану вартість (ПДВ) 

 

  

 

Усього по ділянці з урахуванням ПДВ  

 

  

 

Виконавець:                               _________                                  _______________

                                                      (підпис)                                               (П.І.Б)

 

Сільський голова                            _________                                            Твердохліб О.О.

                                               (підпис)              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Додаток 12

До пункту 2.5

Розділу 2 Порядку

 

 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків по   ____________________________

(відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на корінне покращення сіяних та природних сінокосів і пасовищ  за ________________ 20__ року

     (місяць)                              

                                                                                                                                         грн.

Назва адміністратив-но-терито-ріальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінан-сових зобо-в’язань)

Перераховано коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в сільській раді

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                О. О. Твердохліб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Додаток 13

         До пункту 2.5

                                                                                                       Розділу 2 Порядку

 

Голові Княгининівської сільської ради

Твердохлібі О.О.

_________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

ЗАЯВА

 

     Прошу розглянути пропозицію щодо вапнування кислих ґрунтів за рахунок коштів з районного бюджету на наступних ділянках

 

         1. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         2. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         3. ________________________, площа _______ га,

                     (назва урочища)

 

         4. ________________________, площа _______ га,

                    (назва урочища)

 

Назва підрядної організації   ___________________________________________.

 

   З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватись. 

 

 

 

 

Дата 

 

Підпис землекористувача 

 

М. П. 

 

  

 

                                                                                                                         

                                                                                                       

Додаток 14

                                                                                                       До пункту 2.5

                                                                                                      Розділу 2 Порядку

 

                                                                РЕЄСТР

виконавців робіт, які мають право на одержання субвенції з обласного бюджету для проведення вапнування кислих ґрунтів

 

N

з/п

 

Назва

землекористу-вача, де проводитиметься вапнування

 

Назва виконавців робіт з вапнування кислих ґрунтів

 

Площа, на якій необхідно провести вапнування кислих ґрунтів (га)

 

Загальна вартість робіт згідно з проектно-

кошторис-

ною докумен-тацією,  грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Голова комісії 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

Заступник голови комісії 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

Секретар комісії 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

Члени комісії: 

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

 

  

 

______________

підпис 

 

_________________

прізвище та ініціали 

М. П.

                                     

Додаток 15

                                                                                                      До пункту 2.5

                                                                                                      Розділу 2 Порядку

 

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

Замовник __________________________________________________________________

Виконавець __________________________________________________________________

Контракт (договір)  № ____________ від "___" ____________ 20__ року

Найменування ділянки __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проектно-кошторисна документація __________________________________________________________________

АКТ № _______

приймання виконаних підрядних робіт

за _____________________ 20 __ року

 

N з/п

Види робіт 

Обґрун-тування 

Одиниця виміру 

 

Кількість 

 

Ціна,

 грн.

 

Виконано робіт,   грн. 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виконавець: 

 

 

М.П.

 

 

  

 

  

 

  

Землекористувач 

  

 

  

 

  

М.П.

 

 

 

 

 

  

Відповідальний спеціаліст

 

  

 

М.П.

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

М.П.

 

 


                                                                                                                 Додаток 16

До пункту 2.5

                                                                                                                 Розділу 2 Порядку

 

Місяць 

 

Шифр 

 

  

 

виконавець 

 

ділянка 

 

 

________________________________

(підприємство, організація)

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ ____________________

Замовник ___________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________

Контракт (договір) № ________________________ від "___" ______________ 20__  року

Найменування ділянки__________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат

за __________________ 20__  ріку

( грн.)

 

Вартість виконаних робіт з початку року по звітний місяць 

 

Усього по ділянці 

 

  

 

Податок на додану вартість (ПДВ) 

 

  

 

Усього по ділянці з урахуванням ПДВ  

 

  

 

 

Виконавець: 

 

М. П. 

 

Землекористувач 

 

М. П. 

 

Сільський голова

 

М. П. 

                                                                                                                                          

                                                                                                       Додаток 17 

До пункту 2.5

                                                                                                                 Розділу 2 Порядку

 

Реєстр

фактично нарахованих сум  видатків  по ____________________________

(відповідний КТКВ, КЕКВ*)

з сільського бюджету на здійснення заходів з вапнування кислих ґрунтів

  за ________________ 20__ року

(місяць)                              

                                                                                                                                         грн.

Назва адміністратив-но-терито-ріальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстро-вано фінан-сових зобо-в’язань)

Перерахова

но коштів одержува

чам

Залишок на рахунках в сільській раді

Кредиторська           заборгованість                       к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        О. О. Твердохліб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 18 

                                                                                                                 Розділу 2 Порядку

АКТ
про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат

на підготовку ґрунту та посадку _____________________

станом на _______________ 20___ р.

 

Культура

Схема посадки

Підготовка ґрунту, га

Посадка, га

Фактично понесені витрати на підготовку ґрунту та по-садку, тис. грн.

У т.ч. вартість саджанців, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

__________       ______________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

 

__________       ______________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

 

                 

М.П.
(за наявності)


Додаток 19 

Розділу 2 Порядку

 

 

РЕЄСТР

витрат з виконання робіт у _______________________________ станом на ___________року

 

№ п/п

Назва виконаних робіт, послуг та придбаних матеріалів

Площа, на якій проводились роботи, га

Назва документа, що підтверджує виконані роботи, придбані матеріальні цінності

(номер і дата)

Вартість послуг та придбаних матеріальних цінностей, грн

Примітка

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5…

 

 

 

 

 

Всього витрат:

 

 

 

Додаток: завірені господарством копії первинних бухгалтерських документів на ____ аркушах

 

Керівник підприємства                                               _______________/                /

 

Бухгалтер                                                          _______________/                /

 

 

 

 


Додаток 20 

Розділу 2 Порядку

 

Журнал реєстрації поданих заяв особистими селянськими та  фермерськими господарствами

на дотацію за посадку садів і ягідників по Княгининівській сільській раді Луцького району Волинської області

за 20__ р

 

№ з/п

Дата реєстрації заявки

Назва фермерського господарства/ОСГ

Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер

Банківські реквізити:

назва банку,

розрахунковий рахунок,

МФО

 

Документи, які надані для участі в конкурсному відборі

Заявка

Копія  виписки або витягу ЄДР юридичних осіб/ ідентифікаційний номер

Копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку

Акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат

Реєстр витрат з виконання робіт та витрат

 Довідка про відсутність заборгованості по сплаті

 податків і зборів

Документи, що підтверджують походження садивного матеріалу

Письмове зобов'язання

Довідка про банківські реквізити

Проектно-кошторисна документація

Копія накладної, що підтверджує надходження садибного матеріалу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 21

Розділу 2 Порядку

 

РЕЄСТР

 особистих селянських і  фермерських господарств, які  мають право на отримання дотації за посадку садів і ягідників

станом на  _______________ 20__ року

по по Княгининівській сільській раді Луцького району Волинської області

№ з/п

Назва фермерського господарства/

особистого селянського господарства

Код згідно з ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер

Назва банку, МФО, розрахунко-вий рахунок

Фактично закладені сади і ягідники,

га

Сума   дотації, грн

В тому числі

Місцевий

бюджет

Обласний бюджет

1

 2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

________________

________________

 

 

підпис

прізвище та ініціали

 

Заступник голови комісії

________________

________________

 

 

підпис

прізвище та ініціали

 

Секретар комісії

________________

________________

 

 

підпис

прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

Члени комісії:

________________

________________

 

 

підпис

прізвище та ініціали

 

 

________________

________________

 

 

підпис

прізвище та ініціали

 

                     

 

Додаток 22 


Додаток 22

Розділу 2 Порядку

 

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР №

фактично нарахованих сум видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам та місцевих бюджетів на__________________________________________________________________________________________________________

по Княгининівській сільській раді Луцького району Волинської області

 

за ________________ 20__ року

                                                                                                                  (місяць)

грн

Передбачено розписом коштів

на звітний період

Фактично нараховано

(зареєстровано фінансових зобов’язань)

Перераховано коштів одержувачам

в Княгининівській сільській раді

Потреба у коштах

(кредиторська           заборгованість)                      

субвенції обласного бюджету 

сільського бюджету

субвенції обласного бюджету   

сільського бюджету

субвенції обласного бюджету   

сільського бюджету

субвенції обласного бюджету   

сільського бюджету

субвенції обласного бюджету 

к.9 = (к.3 - к 5 - к.7) 

сільського бюджету

к.10 = (к.4 - к 6 - к.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Керівник                                                     _________________                      ___________              

                                                                 (підпис)                                     ПІП

 М.П.

 

 


 

 

КНЯГИНИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок друга сесія сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

        

Від 22.02.2019 р. № 42/6                                                                    

с. Княгининок

 

Про внесення змін до Комплексної програми розвитку

галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради

на 2017-2021 роки та Порядку надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів програми

 

          Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою, Княгининівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Внести зміни до Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням сільської ради № 26/12 від 20.10.2017 року, а саме:

1.1.         У паспорті Програми цифри у підпунктах 7, 7.1, 7.2 - «1101500, 352700, 748800» замінити відповідно цифрами – «1131500, 367700, 763800».

1.2.         У додатку 1 до Програми:

1.2.1.  підпункт 2 напрямок діяльності «фінансове стимулювання ОСГ» доповнити заходами:

-         дотація  особистим селянським і фермерським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі,  за посадку садів і ягідників;

-         виконавці – Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації;

-         термін виконання – 2019-2021 роки;

-         джерела фінансування – сільський бюджет, обласний бюджет (виплата дотації власникам ОСГ, фермерським господарствам, які мають в обробітку до 50 га землі, за посадку садів і ягідників);

-         всього коштів, тис. грн. – сільський бюджет – 15000; обласний бюджет – 15000;

-         2019 – сільський бюджет – 5000; обласний бюджет – 5000 грн. на 1 га до 5 га посадки;

-         2020 – сільський бюджет – 5000; обласний бюджет – 5000 грн. на 1 га до 5 га посадки;

-         2021 – сільський бюджет – 5000; обласний бюджет – 5000 грн. на 1 га до 5 га посадки;

-         очікуваний результат – диверсифікація виробництва.

1.2.2.  замінити цифри у підпунктах 4, 5, 6:

-                     всього коштів, тис. грн. – цифри 352,700; 748,800; 1 101500 замінити цифрами – 367700; 763800; 1131500;

-                     2019 – цифри 83650; 169750; 253400 замінити цифрами – 88650; 174750; 263400;

-                     2020 – цифри 83650; 169750; 253400 замінити цифрами – 88650; 174750; 263400;

-                     - 2021 – цифри 83650; 169750; 3430 замінити цифрами 88650; 174750; 263400.

2. Затвердити Порядок надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку галузі агропромислового комплексу Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки в новій редакції. (Додається).

          3. Виконавчому комітету, відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій, відділу бухгалтерського обліку  та звітності сільської ради забезпечити виконання Програми.

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                  О.О. Твердохліб

 

 

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort