Про місцеві податки і збори

Додаток № 1 до рішення сесії
№ 4/1 від 12.02.2016 року

Положення
Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII від 24.12.2015.

2. Платники податку.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

4. База оподаткування.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку.

5.1 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 70 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 150 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 220 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території встановлюється:
а) у розмірі 100% з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності передбаченої такими статутами (положеннями).

5.3 У розмірі 50% з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості що перебувають у власності фізичних осіб, що входять до складу членів багатодітних сімей, учасників бойових дій та членів їх сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти та непрацездатні батьки). (Пп.5.3 п.5 додатку № 1 доповнено згідно з рішенням сесії № 17/5.2 від 02.12.2016 р. «Про внесення змін в рішення четвертої сесії сьомого скликання від 12.02.2016 № 4/1»).

5.4 У розмірі 50% з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, що визнанні інвалідами І групи.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за 1кв. метр бази оподаткування.
- для квартир, житлова площа яких перевищує 70кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 150 кв. метрів та перебувають у власності фізичних осіб – 1 відсотка розміру заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
- для об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) площа яких перевищую 220 кв. м. та перебувають у власності фізичних осіб – відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких перевищує 70 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 150 кв. метрів та перебувають у власності юридичних осіб – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).
- для об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), площа яких перевищує 220 кв. метрів та перебувають у власності юридичних осіб – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).
- для господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та перебувають у власності фізичних осіб – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
- для об’єктів нежитлової нерухомості (будівлі готельні, офісні, торгівельні, гаражі, промислові та склади та ін.), що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, за кожен метр площі нерухомості – 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року).

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку з урахуванням наданих пільг відповідно до пункту 5.2 цього Положення;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно допідпунктів «а» або «б» пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку з урахуванням наданих пільг відповідно до пункту 5.2 цього Положення;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку з урахуванням наданих пільг відповідно до пункту 5.2 цього Положення;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в»підпункту 8.1 розділу 8 цього положення, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку з урахуванням наданих пільг відповідно до пункту 5.2 цього Положення.

8.2 Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1 розділу 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

  • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
  • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
  • права на користування пільгою із сплати податку;
  • розміру ставки податку;
  • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію заформою, встановленою у порядку, передбаченомустаттею 46цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2 Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

Сільський голова О.О. Твердохліб

Додаток № 2 до рішення сесії
№ 4/1 від 12.02.2016 року

Положення
про справляння єдиного податку

Єдиний податок – це податок, який сплачується фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Єдиний податок передбачає спрощений облік доходів і витрат, а також заміщає собою сплату і розрахунок певної кількості обов’язкових податків і зборів, які сплачуються в Україні.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Перелік суб’єктів підприємницької діяльності, на яких не розповсюджується спрощена система оподаткування та які не можуть бути платниками єдиного податку встановлені Податковим Кодексом України.

Організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку здійснює Луцька ОДПІ Головного управління ДФС у Волинській області.

Сільський голова О. О. Твердохліб

Додаток № 3 до рішення сесії
№ 4/1 від 12.02.2016 року

Ставки єдиного податку на 2016 рік
Для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності
на території Княгининівської сільської ради

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Установити з 01.03.2015 року ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців у розрахунку на календарний місяць:

- Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (згідно з додатком 1); (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).

- Для ІІ групи платників єдиного податку – 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (згідно з додатком1).

Не встановлюються ставки єдиного податку для фізичних осіб другої групи платників на такі види діяльності: оптова торгівля (коди за КВЕД ДК 009:2010 – 45.31, 46; коди за КВЕД ДК 009:2005 – 50.10.1, 50.30.1, 50.40.1, 51).

Сільський голова О.О. Твердохліб

Додаток №1 до Додатку № 2 до рішення сесії
№ 4/1 від 12.02.2016 року

Ставки єдиного податку за видами діяльності для фізичних
осіб-підприємців І групи платників згідно класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010

Секції Класи Вид економічної діяльності Ставка податку, %*
С 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 10
G 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10
  47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 10
  47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 10
  47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10
Н 49.32 Надання послуг таксі 10
N 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 10
S 95.12 Ремонт обладнання зв'язку 10
  95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 10
  95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 10
  95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10
  95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10
  95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10
  95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10
  96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10
  96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10
  96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10

Примітка: * - до розміру прожиткового мінімуму, станом на 1 січня звітного року. (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).

Додаток № 2 до Додатку № 2 до рішення сесії
№ 4/1 від 12.02.2016 року

Ставки єдиного податку за видами діяльності для фізичних осіб-підприємців
II групи платників згідно класифікації видів
економічної діяльності ДК 009:2010

Секції Класи Вид економічної діяльності Ставка податку, %* *
А 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 20
  01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 20
  01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 20
  01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 20
  01.30 Відтворення рослин 20
  01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 20
  01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 20
  01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 20
  01.45 Розведення овець і кіз 20
  01.46 Розведення свиней 20
  01.47 Розведення свійської птиці 20
  01.49 Розведення інших тварин 20
  01.50 Змішане сільське господарство 20
  01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20
  01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 20
  02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20
  02.20 Лісозаготівлі 20
  02.30 Збирання дикорослих не деревних продуктів 20
  03.12 Прісноводне рибальство 20
  03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 20
С 10.11 Виробництво м'яса 20
  10.13 Виробництво м'ясних продуктів 20
  10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 20
  10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 20
  10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 20
  10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 20
  10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 20
  10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 20
  10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 20
  11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 20
  13.20 Ткацьке виробництво 20
  13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 20
  13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у**. 20
  14.12 Виробництво робочого одягу 20
  14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 20
  14.14 Виробництво спіднього одягу 20
  14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 20
  15.20 Виробництво взуття 20
  16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 20
  16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 20
  16.24 Виробництво дерев'яної тари 20
  16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 20
  18.11 Друкування газет 20
  18.12 Друкування іншої продукції 20
  18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 20
  23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 20
  23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 20
  23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 20
  23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 20
  23.65' Виготовлення виробів із волокнистого цементу 20
  23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 20
  25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 20
  25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 20
  28.49 Виробництво інших верстатів 20
  28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у. 20
  31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 20
  31.02 Виробництво кухонних меблів 20
  31.09 Виробництво інших меблів 20
  32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 20
  32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 20
  32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 20
  33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 20
  33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 20
  33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 20
F 41.10 Організація будівництва будівель 20
  41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20
  42.11 Будівництво доріг і автострад 20
  42.21 Будівництво трубопроводів 20
  42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 20
  42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 20
  43.11 Знесення 20
  43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 20
  43.21 Електромонтажні роботи 20
  43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 20
  43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 20
  43.31 Штукатурні роботи 20
  43.32 Установлення столярних виробів 20
  43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 20
  43.34 Малярні роботи та скління 20
  43.39 Інші роботи із завершення будівництва 20
  43.91 Покрівельні роботи 20
  43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 20
G 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20
  45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
  46.11 4 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 20
  46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 20
  46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 20
  46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 20
  46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 20
  46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 20
  46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20
  46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 20
  46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 20
  47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20
  47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 20
  47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 20
  47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 20
  47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 20
  47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 20
  47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 20
  47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 20
  47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 20
  47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах 20
  47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 20
  47.51 . Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 20
  47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 20
  47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 20
  47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 20
  47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 20
  47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 20
  47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 20
  47.63 Роздрібна торгівля аудіо - та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 20
  47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 20
  47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 20
  47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 20
  47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 20
  47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 20
  47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 20
  47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 20
  47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 20
  47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 20
  47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 20
  47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 20
  47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 20
  47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 20
  47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20
  47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 20
Н 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 20
  49.32 Надання послуг таксі 20
  49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 20
  49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20
  49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20
  52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 20
  53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність 20
І 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20
  56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20
  56.29 Постачання інших готових страв 20
  56.30 Обслуговування напоями 20
J 58.11 Видання книг 20
  58.12 Видання довідників і каталогів 20
  58.13 Видання газет 20
  58.14 Видання журналів і періодичних видань 20
  58.19 Інші види видавничої діяльності 20
  58.29 Видання іншого програмного забезпечення 20
  62.01 Комп'ютерне програмування 20
  62.02 Консультування з питань інформатизації 20
  62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням 20
  62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 20
K 65.11 Страхування життя 20
  65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 20
  66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20
L 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 20
  68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 20
M 69.10 Діяльність у сфері права 20
  69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 20
  70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20
  71.11 Діяльність у сфері архітектури 20
  71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 20
  73.11 Рекламні агентства 20
  73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 20
  73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 20
  74.20 Діяльність у сфері фотографії 20
. 74.30 . Надання послуг перекладу 20
  75.00 Ветеринарна діяльність 10
N 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 20
  77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 20
  77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 20
  77.22 Прокат відеозаписів і дисків 20
  77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
  77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 20
  77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 20
  77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 20
  77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у. 20
  78.10 Діяльність агентств працевлаштування 20
  78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 20
  78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 20
  81.29 Інші види діяльності із прибирання 20
  81.30 Надання ландшафтних послуг 20
  82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 20
  82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність 20
  82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і.у. 20
Q 86.21 Загальна медична практика 20
  86.22 Спеціалізована медична практика 20
  86.23 Стоматологічна практика 20
  86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 20
R 90.01 Театральна та концертна діяльність 20
  90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів 20
  93.19 Інша діяльність у сфері спорту 20
  93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 20
S 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 20
  95.12 Ремонт обладнання зв'язку 20
  95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 20
  95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 20
  95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20
  95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 20
  95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 20
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
  96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 20
  96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20
  96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20
  96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 20

Примітка:* - до розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року

** - скорочення н.в.і.у. – не віднесено до інших угруповань. (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).

Сільський голова О. О. Твердохліб

Додаток № 4 до рішення сесії

№ 4/1 від 12.02.2016 року

Положення

про встановлення ставок земельного податку

1. Загальні положення.

Податок на землю встановлюється згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010р№ 2755-VI, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII від 24.12.2015.

2. Платники земельного податку

2.1 власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.2 землекористувачі

3. Об’єкти оподаткування земельним податком

3.1 земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.2 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є:

4.1 нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 Податкового кодексу;

4.2 площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.3 площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено.

4.4 Рішення сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

5.1 Податок на лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

6.1 ставка податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

- рілля, сіножаті, пасовища – 0,3; - багаторічні насадження -0,3; (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).

6.2 ставка податку за земельну частку (пай) встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від її нормативної грошової оцінки. (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).

6.3 ставка податку за один гектар земель, зайнятих садовими і дачними будинками фізичних осіб, встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).

6.4 ставка податку за один гектар земель зайнятих житловим фондом автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, встановлюється у розмірі 0,04 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

6.5 ставка податку за земельні ділянки, інших видів цільового призначення землі, зареєстрованим на території населених пунктів встановлюється у розмірі 1.1 відсотка, а зареєстрованими поза його межами 1,25 відсотки, від їх нормативної грошової оцінки.

6.6 Ставка земельного податку за земельні ділянки надані для комерційного використання, в т.ч. під нерухомим майном - 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

7. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

7.1 інваліди першої і другої групи;

7.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.3 пенсіонери за віком

7.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється діяЗакону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.4.1 учасники АТО, які мають довідку видану військовим комісаріатом про участь в АТО.

7.5 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.6 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7 цього положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.6.1 для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.6.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

7.6.3 для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.6.4 для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.6.5 для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.7 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

8.1 Дошкількі та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності та джерел фінансування, заклади культури, охорони здоров’я (ФАПи), заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

8.2 Заклади установи та організації що розташовані на території Княгининівської сільської ради та повністю або частково утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

8.3 Релігійні організації України, статути (положення), яких зареєстровано установленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель необхідних для забезпечення їх діяльності також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

8.4 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.5 громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно доЗакону України"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

8.6 бази олімпійської та паралімпійської підготовки,перелікяких затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

9.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.3 земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

9.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

9.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

10. Особливості оподаткування платою за землю

10.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

10.2. Виконавчий комітет сільської ради до 25 грудня року, що передує звітному, * подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

10.3. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.4. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

11. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до 7 цього положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей- інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12.8. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

розміру земельних ділянок, що перебувають у власності платника земельного податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючого органу та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності та документів, що підтверджують право на пільгу, тощо, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми земельного податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення - рішення. Попереднє податкове повідомлення - рішення вважається скасованим (відкликаним).

13. Строк сплати плати за землю

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.5. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Сільський голова О. О. Твердохліб

Додаток № 5 до рішення сесії

№ 4/1 від 12.02.2016 року

1. Платники податків

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 350 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. (внесено зміни згідно з рішенням сесії № 18-3/2-10 від 20.01.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 12.02.2016 № 4/1 «Про місцеві податки і збори»).

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.

4. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту

5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннямиБюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

Сільський голова О. О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort