ПОЛОЖЕННЯ про орнітологічний заказник місцевого значення «Рокинівський» Луцького району Волинської області

ПОЛОЖЕННЯ
про орнітологічний заказник місцевого значення «Рокинівський»
Луцького району Волинської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орнітологічний заказник місцевого значення «Рокинівський» (далі – Заказник) створено рішенням Волинської обласної ради від 16.12.2003 № 9/12  «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду області», реорганізовано рішенням Волинської обласної ради від 28.11.2008 № 24/14 «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду».

1.2. Територія Заказника входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею90 гарозташований на території Княгининівської сільської ради (далі-Землевласник) Луцького району Волинської області.

1.4. Земельна ділянка, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює у його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землевласник на території Заказника у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним та Водним кодексами України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.6 Режим заказника враховується у всіх випадках під час розроблення та погодження проектно-планової документації, а також  в проектах на будівництво різних об’єктів та споруд в районі його розташування. Межі земельних ділянок, що включені до території Заказника будуть  встановлені в натурі (на місцевості) і закріплені межовими знаками після розроблення та затвердження проекту землеустрою з організації та встановлення меж території  природно-заповідного фонду,іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення   в порядку визначеному чинним законодавством.

До встановлення меж Заказника в натурі його межі визначаються відповідно до  наявних  планово-картографічних матеріалів, наданих Управлінням екології та природних ресурсів Волинської ОДА.

1.7. Адреса Землевласника:

вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район, Волинська область, 45630;  телефон +380 (0332) 791 669, e-mail:majakku@gmail.com

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження цінного природного комплексу, до складу якого входять заплавні ділянки річок Стир та Серна, а також стави, де зустрічаються гоголь, лунь польовий, сорокопуд сірий, горностай, що занесені до Червоної книги України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

1)   збереження у природному стані водно-болотяного масиву;

2)   вивчення основних природних і антропогенних процесів та явищ (птахів на акваторії Заказника під час гніздування, зимівлі, міграцій та охорони водної флори і фауни);

3)   рекреаційне призначення – місце відпочинку та проведення культурно-масових заходів;

4)    підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

5)    поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

3.1.1. проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

3.1.2. проведення розвідувальних, підривних робіт, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву, знищення форм рельєфу;

3.1.3. діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, прання з застосуванням хімічних миючих засобів та інші);

3.1.4 знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання сухої рослинності, очерету, розорювання, та залуження ділянок Заказника;

3.1.5. зберігання та застосування на території Заказника всіх видів отрутохімікатів, використання мінеральних добрив, використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється на підставі наукового обґрунтування за погодженням з управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації;

3.1.6. пошкодження, заготівля та знищення всіх видів водної та болотної рослинності;

3.1.7. пошкодження та знищення гідрологічних об’єктів;

3.1.8. засмічення та забруднення території Заказника;

3.1.9. збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

3.1.10. турбування, знищення та вiдлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

3.1.11. інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації;

3.1.12. організація таборів, місць відпочинку, розведення вогнищ, окрім спеціально відведених ділянок;;

3.1.13. проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласників (Землекористувача);

3.1.14. надання на умовах оренди водних об’єктів в межах Заказника для рибогосподарських потреб, крім рибогосподарських технологічних водойм.

3.1.15. мисливство, за винятком регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду Заказнику.

3.1.16. знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об’єктів тваринного світу, забороненими до використання;

3.1.17. безсистемний випас худоби і птиці, спорудження літніх таборів для худоби на території заказника;

3.1.18. збирання дикорослих трав’янистих рослин та добування тварин з порушенням відповідних порядків;

3.1.19. самовільне використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

3.1.20. знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків  після їх  встановлення та інформаційних щитів.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

3.2.1. господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням вимог природоохоронного законодавства;

3.2.2. любительське рибальство в поза нерестовий період;

3.2.3. обмежене випасання худоби без влаштування літніх таборів;

3.2.4. відвідування в освітньо-виховних та інших цілях, що не суперечать завданням Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах Заказника здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах Заказника.

3.4. На Землевласника (або орендаря) у межах Заказника оформляється охоронне зобов’язання щодо додержання встановленого режиму території після розроблення та затвердження проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення в порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Заказник, Землевласника(орендаря) або його назви,Землевласник(орендар) зобов’язаний повідомити про це уповноважений на те орган у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов’язання та положення.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

Витрати, пов’язані із забезпеченням режиму охорони Заказника здійснюються за рахунок землевласника або орендаря, який взяв на себе зобов’язання.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється спеціально уповноваженими на те органами, згідно чинного законодавства України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля. До охорони Заказника можуть залучатися активісти товариств охорони природи, мисливців та рибалок, працівники правоохоронних органів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

4.2 Юридичні і фізичні особи зобов’язані в установленому порядку відшкодовувати шкоду, заподіяну порушенням режиму території Заказника в розмірах визначених чинним законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 

Аркуш погодження
до Положення про орнітологічний заказник місцевого значення «Рокинівський»

 

Голова

Княгининівської сільської ради             ________________          О.О. Твердохліб

                                                                          (підпис)

«09» червня 2017 року                 М.П.

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort