ПОЛОЖЕННЯ Про пайову участь у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині)

ПОЛОЖЕННЯ

Про пайову участь у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині)

(внесені зміни відповідно до рішення сесії № 20-2/13 від 09.06.2017 р.) 

1. Загальні положення.

1.1 Положення про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині), (далі – Положення) розроблено відповідно до відповідно до Цивільного кодексу України, Житлового кодексу УРСР, Земельного кодексу України, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні. (п.1.1 викладено у редакції  відповідно до рішення сесії № 9/3.1 від 30.06.2016 року).

1.2. Дане Положення:

визначає порядок та вимоги залучення коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) з врахуванням функціонального призначення об’єктів будівництва;

регулює – організаційно-правові відношення, які пов’язані з оформленням договорів про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення, реставрація;

об’єкт будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис та фінансування яких здійснює інвестор або забудовник;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

будова – сукупність будинків та споруд (об’єктів), будівництво та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови;

нове будівництво – будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі;

реконструкція – перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри);

реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану будівлі або споруди, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності;

договір – це організаційно-правовий документ, який регламентує взаємовідносини між замовником та виконавцем, спрямований на вирішення питань щодо пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку та об’єкти містобудування і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, реставрації існуючої будови, будівництва нового об’єкту або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

пайова участь – (внесок) – відрахування замовником до місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;

цільовий фонд – рахунок місцевого бюджету, кошти якого використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині); 

1.4. Замовники, незалежно від форми власності, які мають намір щодо будівництва об’єктів містобудування на території Княгининівської сільської ради, зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради, крім випадків, передбачених п.1.6. цього Положення.

1.5. Пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

1.6. До пайової участі у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради  (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) не залучаються замовники у разі будівництва (ч.4 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), а саме:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу). (пп.8 в п. 1.6 виключено та викладено в новій редакції згідно із рішенням сесії № 9/3.1 від 30.06.2016 р.);

9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків. (п 1.6 доповнено пунктом 9  згідно із рішенням сесії № 9/3.1 від 30.06.2016 р.).

1.7. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради, передбаченої цим Положенням, а також крім випадків, передбачених ч.5 ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:

- якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

- у разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, Княгининівська сільська рада на підставі звернення замовника приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині). 

2. Визначення розміру, укладання договору та порядок залучення коштів пайової участі.

2.1. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) визначається у договорі, укладеному з Княгининівською сільською радою (відповідно до встановленого розміру пайової участі інфраструктури сільської ради), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.2 Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) може бути змінена з урахуванням фактичної вартості будівництва та у зв’язку зі зміною приналежності об’єкта будівництва, що визначається на підставі коду будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000 з урахуванням декларації про готовність об’єкта до експлуатації або акта готовності об’єкта до експлуатації.

2.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається сільською радою на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.(ч.1 п.2.3 викладено в новій редакції згідно з рішенням сесії № 9/3.1 від 30.06.2016 р.)

- показників опосередкованої вартості спорудження житла для Волинської області, розрахованої на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію  - для житлових будинків;

- опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію  - для нежитлових будівель та споруд;

- опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію – для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків, площею більше 300 кв.м.

2.4. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначитись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень. Розмір пайової участі розраховується як сума двох складових:

- перша становить величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку;

- друга – величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку;

За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній площі приміщень.

2.5. У випадку будівництва об’єктів змішаного типу (таких, що залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються) розмір пайової участі розраховується пропорційно загальній площі окремих приміщень в залежності від їх призначення.

2.6. Необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки – погоджується районним архітектором.

2.7. Кошти пайової участі сплачуються в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Після оплати всієї суми коштів пайової участі централізованою бухгалтерією сільської ради надається довідка про повну сплату пайової участі.

2.8. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у замовника для будівництва об’єкта, та для відстрочення визнання права власності на завершене будівництво та виготовлення документів Волинським ОК МБТІ, що посвідчують право власності на об’єкт.

2.9. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної то соціальної інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині).

2.10. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної то соціальної інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині), вирішуються судом.

2.11. У відповідності до ч.6 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині), з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, не може перевищувати:

- 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

- 4 %  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будівель та споруд.

2.12. Розмір пайової участі (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками (зведений кошторисний розрахунок, виконаний ліцензованою проектною організацією).

Розмір пайової участі встановлюється диференційовано в залежності від функціонального призначення об’єкта будівництва.

Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації стосовно загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.13. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури сільської ради укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Договір укладається у двох примірниках, один з яких надається замовнику, а другий – бухгалтерії Княгининівської сільської ради.

2.14. Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури  Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) є:   

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

2.15. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині), який підготовляється відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Луцької райдержадміністрації.

2.16. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для укладання  Договору про пайову участь викладається в рішенні Княгининівської сільської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво об’єкта у відповідності до ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.17. Кошти пайової участі сплачуються, в повному обсязі, до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

 

Сільський голова                                                     О.О. Твердохліб

 

Додаток № 2
До рішення сесії сільської ради
від 25.05.2012 № 10/17

Порядок

розрахунку розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині)

1. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) розраховується за формулою: 

Х х Y = Zде 

Х - загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта – визначається згідно з державними будівельними нормами без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, 

Y – відсоток від загальної кошторисної вартості  будівництва в залежності від функціонального призначення об’єкта, 

(Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині) з урахуванням інших, передбачених законом відрахувань, не може  перевищувати:

10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

4 %  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будівель та споруд.

Z – розмір (сума коштів) пайової участі, які замовник зобов’язаний перерахувати до цільового фонду місцевого бюджету на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Княгининівської сільської ради (сіл Маяки, Милушин, Милуші, Зміїнець, Сирники, Буків, Моташівка, Брище, селища Рокині). 

2. Відсоток (Y) від загальної кошторисної вартості будівництва в залежності від функціонального призначення об’єкта будівництва:

№               Функціональне призначення об’єкту будівництва   Відсоток

п/п

1       об’єктів призначення яких є будинки одноквартирні     1,5%

          Більше 300 кв. м. загальної площі, багатоквартирні житлові будинки

2        об’єктів призначення яких будівлі промислові              3%

3        об’єктів призначення яких будівлі торгівельні                      2%

           до 100 кв. м. загальної площі (відповідно до технічного паспорта)                                                          

4         об’єктів призначення яких будівлі торгівельні                          5%

           більше 100 кв. м. загальної площі  (відповідно до технічного паспорта)                     

5         об’єктів призначення яких будівлі офісні                                  8%

6         об’єктів призначення яких є готелі, мотелі, будівлі         2%

           підприємств побутового обслуговування (перукарні ательє, хімчистки)                

7          об’єктів призначення яких резервуари для нафти,         8%

            нафтопродуктів та газу (автозаправні станції) ресторанів

8          інших, що не ввійшли до зазначеного переліку                         4%

(п.2 цього порядку викладено в новій редакції згідно із рішенням сесії № 9/3.1 від 30.06.2016 р.).

Сільський голова                                                              О.О. Твердохлі

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort