Про програму соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі Княгининівської сільської ради на 2018-2022 роки

від 30.11.2017  року № 28/13                                                         
с. Княгининок 

Про програму соціального захисту дітей,
профілактики бездоглядності та правопорушень
в дитячому середовищі Княгининівської сільської ради
на 2018-2022 роки 

        Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою захисту дітей, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства, покращення роботи виконавчого комітету щодо захисту прав дітей, Княгининівська сільська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі Княгининівської сільської ради на 2018-2022 роки (додається).

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми та щорічно розглядати підсумки її виконання. 

3. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                           О.О. Твердохліб

 

 

ПРОТОКОЛ

поіменного голосування на засіданні чергової 28 сесії Княгининівської сільської ради VII скликання від 30.11.2017 року з питання

 

Про План соціально-економічного
розвитку Княгининівської сільської ради
на 2018-2020 роки

Прізвище, ім’я, по батькові

За

Проти

Утримався

Відсутній

Сільський голова

1

Твердохліб Олена Олегівна

+

     

Депутати

2

Арутюнян Олена Анатоліївна

+

   

 

3

Войтюк Ганна Миколаївна

+

   

 

4

Гарбарук Галина Юріївна

+

   

 

5

Жупанюк Алла Юріївна

     

+

6

Калитюк Юрій Сергійович

       

7

Кашуба Тамара Стефанівна

     

+

8

Ковальчук Віта Анатоліївна

+

     

9

Котищук Андрій Миколайович

+

     

10

Корнелюк Вадим Григорович

+

     

11

Конопельнюк Юрій Вікторович

     

+

12

Курілін Ігор Анатолійович

+

     

13

Куць Валентина Григорівна

+

     

14

Левчук Людмила Петрівна

+

     

15

Лукашевич Олег Валерійович

+

     

16

Масон Володимир Павлович

+

     

17

Михалевич Дмитро Анатолійович

+

     

18

Савка Віктор Іванович

+

     

19

Сидун Володимир Миколайович

+

     

20

Сливка Наталія Юріївна

+

     

21

Сошко Олена Сергіївна

     

+

22

Стрихарчук Сергій Сергійович

     

+

23

Струк Юрій Адамович

+

     

24

Турек Валентин Вікторович

+

     

25

Чернов Микола Миколайович

+

     

26

Черенков Анатолій Анатолійович

+

     

27

Школа Світлана Володимирівна

     

+

 

Результат

20

   

6 

Не голосував ___Калитюк Ю.С.___________________________________ 

Заявлено про конфлікт інтересів _______________________________________  

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:

Голова комісії                              _______________________          Котищук А.М.       

Секретар комісії                          _______________________          Гарбарук Г.Ю. 

Члени комісії:                              _______________________          Курілін І.А.

 

Затверджено

                                                                               Рішення сільської ради

                                                                               від 30.11.2017 № 28/13                                                                          

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ПРОФІЛАКТИКИ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ В ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ КНЯГИНИНІВСЬКОЇ

 СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2018-2022 РОКИ

 (далі – Програма) 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

3.

Співрозробники програми

-

4.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, гуманітарний відділ, заклади освіти та культури сільської ради

6.

Термін реалізації програми

2018 – 2022 роки

6.1

Етапи виконання програми (для  довгострокових програм)

І етап – 2018-2020 роки

ІІ етап – 2021-2022 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Сільський бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис.грн), всього

75,000 тис.грн.

 

у тому числі:

-

8.1

коштів сільського   бюджету

75,000 тис.грн.

8.2

коштів інших джерел

При потребі

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції; забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку району.

Заходи, передбачені Програмою, виконані в повному обсязі, що підтверджується статистичними даними, а саме: із 17 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в районі, 17 – охоплені сімейними формами влаштування, створено 3 сім’ї, які усиновили 4 дітей, створено 1 прийомну сім’ю, в якій виховується станом на 30 жовтня 2017 року 1 дитина.

Разом з тим, не вдалося остаточно подолати дану проблему. На обліку служби у справах дітей перебуває 3 дітей, що виховуються в 1 сім’ї, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Ще 2 дітей перебувають на обліку за скоєння злочинів. Через складні життєві обставини діти проживають в невідповідних житлово-побутових умовах, без належного догляду, що може стати причиною паління, вживання ними алкогольних напоїв, токсичних і наркотичних речовин, залучення до бродяжництва, жебракування, крадіжок, протиправної діяльності, прояву інших видів девіантної поведінки.

З метою профілактики протиправних дій у дитячому середовищі, за 9 місяців 2017 року на території сільської ради проведено 3 профілактичних заходи (рейди), під час яких обстежено умови проживання 2 сімей, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. На підставі складених актів обстеження до органів опіки Луцької райдержадміністрації подано клопотання про позбавлення матері батьківських прав, влаштовано 1 дитину під опіку. В притулок для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації поміщено 1 дитину по причині самовільного залишення місця проживання та навчання.

Щороку на території Княгининівської сільської ради організовуються та проводяться заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей, Дню спільних дій в інтересах дітей, Дню усиновлення та новорічні свята.

Фінансування профілактичних заходів, рейдів, проведення свят, заходів забезпечення функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» не передбачено у Державному бюджеті України, тому необхідно передбачити кошти на реалізацію цих заходів в сільському бюджеті. 

3. Мета Програми

Метою прийняття Програми є соціальний захист дітей, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері охорони дитинства, покращення роботи виконавчого комітету щодо захисту прав дітей.

4. Шляхи і засоби реалізації завдань Програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації на території Княгининівської сільської ради державної політики щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу (супроводження) сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», а саме: облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які підлягають усиновленню, облік потенційних кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі); 

- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо  запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності, виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на вико-нання Про-грами

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

   2022

тис. гривень

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

75,0

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Сільська рада

 

75,0

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Інші джерела

 

При

потребі

При потребі

При потребі

При потребі

При потребі

При потребі

Усього

 

75,0

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

               


Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Княгининівської сільської ради. При потребі також можуть бути залучені кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства України. Передбачається щорічне уточнення та коригування обсягів фінансування, відповідно до потреб цільової групи, охопленої Програмою, а також можливостей сільського бюджету. Строк виконання Програми: 2018-2022 роки.

 

Фінансове забезпечення Програми

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Управління та координацію зусиль учасників Програми по виконанню її заходів здійснює виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

         Контроль за станом здійснення соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі у 2018-2022 роках, цільовим та ефективним використанням коштів, здійснює виконавчий комітет Княгининівської сільської ради.

            Щорічно до 01 грудня подавати в районну раду інформацію про виконання Програми.

7. Очікувані результати Програми

 з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

 

100% влаштування нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання.

Придбання ліцензійного програмного

забезпечення для ПК, оновлення оргтехніки, USB флеш-накопичувачів, фотоапарату.

Зменшення кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї.

Вдосконалення роботи щодо ефективної поінформованості населення про сімейні форми влаштування дітей (розповсюдження соціальної реклами, плакатів).

2.

Система організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

Недопущення перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів.

Виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту, дітей з сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують.

100% охоплення дітей шкільного віку навчанням.

Привернення уваги жителів сільської ради до проблеми захисту прав дітей, проведення загально-сільських заходів.

Модернізація (поліпшення) алгоритму роботи щодо виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також позитивний вплив на окремих дітей за місцем проживання.

 

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort