Про сільську програму для дітей «Цукровий діабет» на 2019-2020 роки

Від 09.08.2019 р. № 46/11                                                                 
с. Княгининок 

Про сільську програму для дітей
«Цукровий діабет» на 2019-2020 роки 

         Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб дитячого населення у профілактиці та лікуванні цукрового діабету, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з гуманітарних питань та депутатської етики, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити сільську програму  для дітей «Цукровий діабет» на 2019 – 2020 роки. (Додається).

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми та щорічно розглядати підсумки її виконання.

3. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії з гуманітарних питань та депутатської етики сільської ради та з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                           О.О. Твердохліб

 

                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської ради
№ 46/11  від 09.08.2019 р.

        

СІЛЬСЬКА ПРОГРАМА

для дітей «Цукровий діабет» на 2019 – 2020 роки

 Паспорт сільської програми для дітей «Цукровий діабет»

на 2019 – 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Депутат сільської ради Гарбарук Галина Юріївна

 

2.

Розробник Програми

Княгининівська сільська рада

3.

Відповідальний виконавець Програми

Спеціаліст І категорії гуманітарного відділу, відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

5.

Учасники Програми

Княгининівська сільська рада,

обласна державна адміністрація.

6.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет,

обласний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

47600

1)

коштів обласного бюджету (тис. гривень)

14280

2)

коштів місцевого бюджету (тис. гривень)

33320

 

I. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

         Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення дитячих потреб у профілактиці та лікуванні цукрового діабету.

         На ситуацію, що склалася, негативно впливають такі фактори:

      нераціональне харчування дитячого населення, що в поєднанні з гіподинамією призводить до збільшення кількості осіб з надлишковою масою тіла;
          відсутність налагодженого механізму проведення у закладах
охорони здоров'я обов'язкового профілактичного огляду з
метою виявлення та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і диспансеризації хворих;

      низький рівень оснащення закладів охорони здоров'я медичним
обладнанням для діагностики та лікування дітей з цукровим діабетом;

      відсутність ефективної системи забезпечення хворих лікарськими  засобами та виробами медичного призначення;

      обмеженість можливостей із забезпечення санаторно-курортним
лікуванням;

      недосконалість форм та методів проведення роз'яснювальної
роботи з питань профілактики цукрового діабету та його ускладнень.

          Обов'язковою умовою ефективного лікування дітей з цукровим діабетом є безперебійне забезпечення їх сучасними лікарськими засобами та
виробами медичного призначення.

     В Княгининівській ОТГ станом на 01 січня 2019 року на диспансерному обліку перебуває 2 дитини, хворі на цукровий діабет.

   Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у поліпшенні медичної допомоги дітям з цукровим діабетом в об’єднаній територіальній громаді.

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

профілактику, діагностику та лікування дітей, хворих на цукровий діабет, його ускладнень;

запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності;

поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги.

 

ІІІ. Шляхи та способи розв'язання проблеми,

обсяги та джерела фінансування, терміни та етапи виконання

Для розв'язання проблеми необхідно: удосконалити систему підготовки медичного персоналу, насамперед для закладів первинної медико-санітарної допомоги, з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;

дотримуватись стандартів і протоколів надання медичної допомоги;

застосовувати сучасні медичні технології;

удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

забезпечити заклади охорони здоров'я сучасними діагностичними системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та лікування ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет;

удосконалити систему реабілітації хворих;

активізувати роз'яснювальну роботу серед населення з підвищення рівня обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

 

Джерелами фінансування виконання заходів Програми є:

   кошти місцевого та обласного бюджетів на правах співфінансування 70%: 30%;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

         Обсяг фінансування Програми з сільського бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.

         Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми за напрямами діяльності наведені у додатку 1.

Ресурсне забезпечення Програми (прогнозні обсяги за джерелами фінансування) наведене у додатку 2.

Термін реалізації Програми – 2019 – 2020 роки. 

ІV. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

Програмою передбачені основні напрями діяльності на виконання  відповідних нормативно-правових актів, стандартів та протоколів лікування дітей з цукровим діабетом. Пріоритетними завданнями Програми є отримання доступної медичної допомоги, санаторно-курортного лікування, забезпечення хворих виробами медичного призначення та діагностики за рахунок коштів обласного та  місцевих бюджетів.

Основні завдання та заходи:

1. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення з підвищення рівня обізнаності з питань попередження розвитку цукрового діабету.

2. Організація та проведення навчальних семінарів для медичних працівників закладів первинної медико-санітарної допомоги з питань профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у дітей.

3. Дотримання стандартів і протоколів діагностики та лікування дітей з цукровим діабетом.

4. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, лікарськими засобами та виробами медичного призначення: якісними препаратами інсуліну, засобами самоконтролю,  препаратом «глюкагон» для невідкладної медичної допомоги.

5. Закупити для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання систему для постійного моніторингу глюкози в крові та розхідними матеріалами до системи.

6. Організація оздоровлення та реабілітації дітей з одним із батьків у спеціалізованих санаторіях з профілем – дитяча ендокринологія

  

V. Напрями діяльності та заходи Програми 

Основні напрями діяльності Програми.

Профілактика та діагностика лікування дітей, хворих на цукровий діабет.

1. Розширення програми інформування населення з питань профілактики і лікування цукрового діабету у дітей у засобах масової інформації, інших джерелах інформування.

2. Підвищення рівня обізнаності населення.

3. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань профілактики і лікування цукрового діабету у дітей. 

 

Запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет серед дітей, його ускладнень.

1. Забезпечення раннього виявлення пацієнтів та поетапності їх обстеження і лікування на різних рівнях надання медичної допомоги.

2. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

3. Лікування згідно зі стандартами і протоколами.

 

Поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги.

1. Організація оздоровлення та реабілітації дітей з цукровим діабетом з одним із батьків у спеціалізованих санаторіях з профілем – дитяча ендокринологія.

2. Навчання дітей з цукровим діабетом у школах самоконтролю.

3. Оснащення кабінетів лікарів-ендокринологів, шкіл самоконтролю наочними матеріалами для навчання дітей з цукровим діабетом і їх батьків (опікунів).

 

VI. Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

зниження рівня захворюваності на цукровий діабет серед дитячого населення;

поліпшення надання медичної допомоги дітям з цукровим діабетом;

зменшення кількості госпіталізованих дітей внаслідок тяжких гіпоглікемічних станів та з діабетичними кетоацидотичними станами;

зменшення кількості випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет;

збільшення кількості дітей, оздоровлених у санаторіях та інших оздоровчих центрах;

збільшення кількості осіб, що пройшли навчання у школах самоконтролю.

 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія сільської ради з гуманітарних питань та депутатської етики та з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, координацію – гуманітарний відділ сільської ради.

 

Додаток 1 

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ

фінансування заходів Програми за напрямами діяльності

Пріоритетні завдання напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) за роками, тис. гривень

Очікуваний результат

усього

2019

2020

                 

 

Напрям 1. Запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет серед дітей, його ускладнень

1

2

3

4

5

6

7

Своєчасна діагностика захворювань

та  поліпшення лікування хворих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення  лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

 

 

 

 

2019 – 2020 роки

Княгининівська сільська рада

 

 

 

 

субвенція з обласного

бюджету місцевим бюджетам

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

14280

 

 

 

 

 

33320

 

4200

 

 

 

 

 

9800

 

 

 

10080

 

 

 

 

 

23520

 

 

збільшення кількості виявлених на ранніх етапах захворювань;

 

дотримання стандартів і протоколів діагностики та лікування;

 

зниження показників захворюваності та інвалідності

                 

 

Додаток 2       

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми (прогнозні обсяги за джерелами фінансування)
 

 

Обсяг коштів,

які пропонується залучити на виконання Програми    

 

Усього витрат

на виконання Програми,

тис. гривень

 

У тому числі за роками:

 

 

2019

 

2020

Обсяг ресурсів – усього
 

у тому числі:

 

47600

14000

33600

 

обласний бюджет

 

14280

4200

10080

місцевий бюджет

33320

9800

 

23520

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort