Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію засідань Княгининівської сільської ради

Від 09.08.2019 р. № 46/14                                                                 
с. Княгининок 

Про затвердження Положення про он-лайн трансляцію
засідань Княгининівської сільської ради 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Княгининівської сільської ради VII скликання зі змінами, враховуючи подану електронну петицію жителів громад Княгининівської ОТГ «Он-лайн відео трансляція засідань Княгининівської сільської ради», з метою забезпечення гласності та прозорості в діяльності Княгининівської сільської ради як представницького органу місцевого самоврядування, відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», враховуючи пропозиції постійних комісій сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвиту та з гуманітарних питань та депутатської етики, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про он-лайн трансляцію засідань Княгининівської сільської ради (додаток 1).

2. Передбачати кошти в сільському бюджеті на матеріально-технічне забезпечення таких трансляцій.

3. Рішення набирає чинності через п’ять днів з моменту його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та депутатської етики та постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвиту.

  

Сільський голова                                             О.О. Твердохліб

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

№ 46/14 від 09.08.2019 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про он-лайн трансляцію засідань
Княгининівської сільської ради

1.     Загальна  частина

1.1. Основні терміни використані в Положенні.

- Засідання – форма роботи сільської ради, засідання ради відбувається за участю депутатів ради та запрошених на сесію осіб.

- Он-лайн трансляція – трансляція в режимі реального часу за допомогою технічних засобів через веб-ресурси ради, проведення відеозйомки камерами для фіксації роботи ради та її виконавчих органів.

- Архів – місце зберігання усіх відео записів пленарних засідань ради, що знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті сільської ради.

- Веб-ресурси ради – офіційний веб-сайт Княгининівської сільської ради, канал «Княгинипівська сільська рада», що знаходиться на сервісі відеохостингу Youtube, офіційні сторінки ради (за наявності) в соціальних мережах,.

- Веб-сайт – сукупність інформаційних ресурсів (електронних документів), програмних та апаратних засобів, що забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг певного суб'єкта за унікальною адресою у мережі Інтернет.

1.2. Положення про он-лайн трансляцію засідань Княгининівської сільської ради  (далі – Положення) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо налагодження он-лайн трансляції пленарних засідань ради. 

1.3. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

 

2. Мета і завдання Положення

2.1. Метою Положення є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Княгининівської сільської ради через залучення механізму он-лайн трансляції засідань для реалізації конституційного права громадян на інформацію.

2.2. Основними завданнями Положення є:

2.2.1. Інформування мешканців Княгининівської об’єднаної територіальної громади про діяльність Княгининівської сільської ради;

2.2.2. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності;

2.2.3. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії сільської ради з населенням територіальних громад.

 

3. Предмет, основні засади та порядок проведення

он-лайн-трансляції пленарних засідань

3.1. Предметом он-лайн трансляції  є діяльність Княгининівської сільської ради, її депутатів, сільського голови під час проведення пленарних засідань ради.

3.2. Он-лайн трансляція засідань передбачає  трансляцію засідань  сільської ради (від відкриття засідання до його повного завершення) з використанням обладнання, встановленого у сесійній залі, чи інших приладів.

3.2.1. Камери, що використовуються для он-лайн трансляції, повинні бути розміщені в такий спосіб,  щоб було чітко видно президію (головуючого на засіданні) і зал засідань (депутатів).

3.2.2. Княгининівська сільська рада забезпечує технічне обслуговування обладнання для он-лайн трансляції, розміщення записів засідань ради та формування архіву записів.

Перед проведенням перевіряється обладнання на предмет його придатності та наявність Інтернет зв’язку. У разі наявності технічних проблем – недоліки оперативно усуваються.

3.3. Засідання сільської ради транслюється в режимі он-лайн на веб-ресурсах ради в обов’язковому порядку.

3.3.1. При розгляді питань, що містять інформацію з обмеженим доступом, он-лайн трансляція призупиняється.

3.3.2. У випадках, передбачених статтею 5 Регламенту Княгининівської сільської ради VII скликання, он-лайн трансляція засідання ради не ведеться, а відео-запис засідання оприлюднюється на веб-ресурсах ради у порядку, передбаченому у п. 3.5 цього Положення, виключно за рішенням ради.

3.4. У разі відсутності Інтернет зв’язку у залі засідань ради через об’єктивні обставини проводиться запис на відеокамеру з подальшим обов’язковим його оприлюдненням на веб-ресурсах ради у порядку, передбаченому у п. 3.5 цього Положення, з урахуванням випадків, передбачених п 3.3.2 цього Положення.

3.5. Запис засідання підлягає оприлюдненню у день засідання або на наступний робочий день. Архів записів засідань зберігається у вільному доступі на веб-ресурсах ради протягом 1 року з часу його запису.

3.6. Трансляція засідань є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення роботи органів місцевого самоврядування та органів державної влади, а також для всіх громадян Княгининівської об’єднаної територіальної громади.

3.7. Темами для висвітлення через механізм он-лайн трансляції (за потреби), крім засідань сільської ради, є:

3.7.1. Інформування громади про діяльність сільського голови, депутатів ради, виконавчих органів, оприлюднення їх офіційної позиції стосовно важливих тем у житті об’єднаної територіальної громади (за власною ініціативою).

3.7.2. Інформування про діяльність постійних комісій сільської ради (за рішенням постійних комісій).

3.7.3. Висвітлення інших заходів, що мають важливе значення в життєдіяльності Княгининівської об’єднаної територіальної громади (за розпорядженням голови).

 

4. Очікувані результати виконання Положення

4.1. У результаті виконання Положення  очікується:

4.1.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу Княгининівської сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатів;

4.1.2. Підвищення результативності виконання сільською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед об’єднаною територіальною громадою;

4.1.3. Створення об’єктивної суспільної думки щодо органів місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Контроль за виконанням Положення здійснює сільський голова та постійна комісія сільської ради з гуманітарних питань та депутатської етики.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Княгининівською сільською радою.

  

Сільський голова                                          О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort