Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради

Від 09.08.2019 року № 46/10                                                                   
с. Княгининок 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на право оренди комунального майна територіальної
громади Княгининівської сільської ради,
Типового договору оренди комунального
майна територіальної громади
Княгининівської сільської ради,
Методики розрахунку орендної плати
за майно, що знаходиться в комунальній власності
Княгининівської сільської ради

          Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 9, 10, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786, враховуючи Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 906, Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затверджений наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства положень проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради, ефективного використання майна комунальної власності Княгининівської сільської ради, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за вказане майно, подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до сільського бюджету, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради, згідно з додатком 1.

2. Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради, згідно з додатком 2.

3. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради, згідно з додатком 3.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Княгининівської сільської ради Луцького району Волинської області від 22.12.2017 р. № 29/12 «Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, Типового договору оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради, Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради».

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Княгининівської сільської ради Луцького району Волинської області від 09.03.2018 року № 31/14 «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради».

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Княгининівської сільської ради Луцького району Волинської області від 07.12.2018 року № 41/10 «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради».

7. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський  голова                                              О.О. Твердохліб

  

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

№ 46/10  від 09.08.2019 року                         

 

 

Порядок проведення конкурсу
на право оренди комунального майна територіальної громади
Княгининівської сільської ради 

1. Цей Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до ч. 6 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради (далі - майно).

2. Приймає рішення про оголошення конкурсу щодо комунального майна виконавчий комітет Княгининівської  сільської ради.

3. Функції Конкурсної комісії виконує виконавчий комітет Княгининівської сільської ради, у разі передачу в оренду:

- комунального майна (індивідуально визначеного та нерухомого майна), яке перебуває у  комунальній власності територіальної громади і знаходиться на балансі Княгининівської сільської ради;

- цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв.м., і у разі того, коли майно перебуває в оперативному управлінні чи господарському віданні комунальних організацій, установ, закладів та підприємств сільської ради.

4. Функції Конкурсної комісії, у разі коли Орендодавцем виступають комунальні підприємства, заклади, установи, організації, щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м., виконує Комісія, створена Орендодавцем відповідно до наказу керівника.

5. Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених абзацом третім та четвертим частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а саме:

«Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або осіб з інвалідністю, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу. Законами України можуть бути визначені інші випадки передачі державного та комунального майна в оренду без проведення конкурсу».

6. Конкурс на право оренди (надалі - конкурс) проводиться щодо майна, яке не перебуває у користуванні інших фізичних чи юридичних осіб.

7. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.

8. Конкурс, згідно з цим Порядком, полягає у визначенні переможця, який запропонував найвищу орендну плату та найкращі умови щодо експлуатації об’єкта оренди і співпраці з територіальною громадою Княгининівської сільської ради.

9. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.

10. Зміна цільового використання об’єкта оренди, наданого в оренду за конкурсом, до закінчення терміну договору оренди допускається лише за погодженням з виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради, з відповідним коригуванням розміру орендної плати.

 

11. Умови конкурсу.

11.1. Умовами конкурсу є:

- Стартовий розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради, що перебуває у власності територіальної громади Княгининівської сільської ради;

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

- компенсація переможцем    конкурсу   витрат,   пов'язаних   з проведенням  незалежної  оцінки  об'єкта  оренди,   опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

11.2. Умови конкурсу можуть  передбачити  зобов’язання щодо:

- внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди  плати  не  менш  як  за  шість  місяців.  Період,  за який вноситься  плата,  встановлюється  за  пропозицією  Комісії; 

- виконання певних видів ремонтних робіт;

- вжиття заходів   для   захисту    навколишнього    природного  середовища   з  метою  дотримання  екологічних  норм  експлуатації об'єкта;

-  створення безпечних умов праці;

-  дотримання умов      належного       утримання       об'єктів   соціально культурного призначення.

11.3. Комісія може визначити інші додаткові умови конкурсу.

11.4. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

12. Умови участі в конкурсі. Конкурсні пропозиції.

12.1. До участі у конкурсі допускаються особи, які можуть бути орендарями відповідно до ч.1. ст. 6 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» (Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства).

12.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

12.3. До участі у конкурсі допускаються особи, які і своєчасно подали наступні документи:

- заява на ім’я орендодавця про намір узяти в оренду майно, із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника;

- копія установчих документів;

- копію чинної виписки із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи, фізичної особи підприємця; 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи/фізичної особи підприємця);

- копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ;

- довідку органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування, у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією);

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (доручення);

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма № 2-р), за наявності такого;

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такої);

Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати.

12.4. Окрім документів, зазначених в п 10.2. даного Порядку, у разі проведення Конкурсу на право оренди, додаються:

- заява, на ім’я голови Комісії, про участь у конкурсі;

- належно оформлене доручення (для представників фізичних та юридичних осіб);

- відомості про банківський рахунок (при його наявності);

- письмові конкурсні пропозиції з зазначенням відомостей про учасника та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (для об’єктів нерухомого майна за 1 кв.м. за місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта, його модернізацію тощо.

12.5. Конкурсні пропозиції надаються в конвертах з написом "На конкурс", запечатаних та скріплених печаткою учасника конкурсу (за наявності) та/або підписом заявника.

12.6. Секретарем Комісії заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, в якій зазначається:

- дата подачі заяви, порядковий номер учасника;

- прізвище ім’я та по батькові або назва суб’єкта підприємницької діяльності, їх представника.

- відповідність поданих пропозицій вимогам цього Порядку.

12.7. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

12.8. Заяви від нових претендентів приймаються протягом 14-ти календарних днів з дня опублікування повідомлення про конкурс. 

13. Оголошення.

13.1. Оголошення про конкурс, у випадках передбачених п.3 даного Порядку, оприлюднює керуючий справами виконавчого комітету Княгининівської сільської. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів права власності територіальної громади Княгининівської сільської ради публікується в мережі Інтернет, на офіційному  веб-сайті Княгининівської сільської ради та/або в місцевих друкованих засобах масової інформації.

13.2. Оголошення про конкурс у випадках передбачених п.4 даного Порядку, оприлюднює секретар Комісії. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди об’єктів права власності територіальної громади Княгининівської сільської ради публікуються в мережі Інтернет, на офіційному  веб-сайті Княгининівської сільської ради, на власному офіційному веб-сайті Орендодавця та/або в місцевих друкованих засобах масової інформації. 

13.3. Оголошення  про  конкурс  публікується щодо цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів не пізніше  ніж  за  40 календарних днів до дати проведення конкурсу; щодо  нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого  окремого  індивідуально визначеного майна - не пізніше ніж за  десять  календарних днів до дати проведення конкурсу.

13.4. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

13.4.1. інформація про об'єкт:

назва об’єкта оренди,

місцезнаходження;

13.4.2. у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу надається додатково інформація щодо:

виду виробничої діяльності;

обсягу виробничої діяльності;

кількості і складу робочих місць.

13.4.3. умови конкурсу;

13.4.4. дата, час і місце проведення конкурсу;

13.4.5.  кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більше як три робочі дні до дати проведення конкурсу);

13.4.6. перелік документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі;

13.5. Особи, які під час вивчення попиту виявили  заінтересованість в   оренді   об'єкта,  письмово  повідомляються  орендодавцем  про проведення конкурсу і необхідність  подання  письмових  пропозицій відповідно до оголошення про конкурс. 

14. Конкурсна комісія.

14.1. Складом комісії,  у разі якщо Орендодавцем є виконавчий комітет Княгининівської сільської  ради відповідно до пункту 3 даного Порядку є склад виконавчого комітету Княгининівської сільської ради.

14.2. Склад  комісії (з обов’язковим обранням  голови, заступника та секретаря, кількісний склад комісії) затверджується наказом по комунальному підприємству, у разі коли Орендодавцем виступають комунальні підприємства, заклади, установи, організації, відповідно до пункту 4даного Порядку. 

Комісія  в даному випадку утворюється в кількості від п'яти  до семи осіб.

Комісія розпочинає свою роботу з моменту затвердження наказу про її створення.

14.3. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться в міру необхідності.

14.4. Засідання Комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів Комісії та оформлюються протоколом.

14.4. На засіданні Комісії мають бути присутні члени Комісії особисто.

14.5. Основними завданнями та функціями Комісії є:

- визначення умов та строку проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами документів; підготовка та подання на орендодавцю списку претендентів, допущених до у часті в конкурсі;

- проведення конкурсу за використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

-складення протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

14.6. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.

14.7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- дає доручення членам Комісії;

- організовує підготовку матеріалів та їх розгляд на Комісії.

14.8. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова Комісії має право вирішального голосу, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу чи з інших питань голоси членів Комісії розділилися порівну.

14.9. Секретар Комісії:

- готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу;

- готує пропозиції, щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

- приймає подані претендентами документи, які відповідають вимогам Положення про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради;

- повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у разі неналежного оформлення документів;

- приймає та реєструє заяви та конкурсні пропозиції;

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- оформляє протокол засідання комісії;

14.10. При виявленні неналежного оформлення заявником документів, секретар робить відповідну відмітку в журналі реєстрації звернень та конкурсних пропозицій та інформує про це учасника конкурсу.

14.11. Після кінцевого терміну прийняття конкурсних пропозиції секретар передає заяви для розгляду голові Комісії.

14.12. Заяви з резолюціями голови конкурсної Комісії розглядаються Комісією в день конкурсу.

14.13. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у секретаря конкурсної Комісії. Конверти розкриваються на засіданні конкурсної Комісії.

14.14. Комісія має право для вирішення залучати фахівців та запитувати додаткові документи в учасників конкурсу за їх згодою.

14.15. У разі відсутності голови Комісії його функції покладаються на заступника голови Комісії.

Заступником голови Комісії у випадках передбачених пунктом 3 цього Порядку – є заступник голови виконавчого комітету.

Заступник  голови Комісії у випадках передбачених пунктом 4 цього Порядку обирається  при затверджені  складу Комісії ( в наказі про створення Комісії).

14.16. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:
- про учасників конкурсу,  їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
- яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу. 

15. Проведення конкурсу.

15.1. Подані претендентами документи розглядаються  на засіданнях комісії до проведення  конкурсу  з  метою  формування списку  його  учасників та осіб не допущених до конкурсу. Зазначений список затверджується наказом/розпорядженням  орендодавця.

Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам  конкурсу  з використанням тих засобів  зв'язку,  які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

15.2. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, конкурс на право оренди не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

15.3. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ/розпорядження/рішення, у разі:

–  неподання заяв про участь у конкурсі;

–  відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

–  знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.

15.4. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.

15.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди.

15.6. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

16. Протягом п’яти робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб).

На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника.

Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

17. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

18. Голова комісії (у  разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.

Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються. 

Такі  конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з  відміткою "не  відповідає умовам конкурсу".

19. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, цей учасник визначається переможцем конкурсу.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавець видає відповідний наказ/розпорядження/рішення.

20. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати, розмір якої претенденти подають в запечатаному конверті підчас проведення конкурсу.

21. Якщо два чи більше учасники конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.

22. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованого розміру орендної плати, визначає переможця конкурсу і протягом трьох робочих днів надає протокол засідання на затвердження орендодавцеві, після чого протягом трьох робочих днів орендодавець затверджує протокол конкурсної комісії та приймає рішення про затвердження переможцем конкурсу учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати та взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

23.  Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.

24. Розпорядження сільського голови, наказ керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу про затвердження результатів конкурсу є підставою для укладення договору оренди.

25. Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії. 

26. Порядок укладання договорів оренди.

26.1. Підставою для укладення орендодавцем договору оренди комунального майна, що перебуває у власності є розпорядження сільського голови, наказ керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу про затвердження результатів конкурсу.

26.2. Договір оренди, який укладається за результатами конкурсу, підлягає перевірці та погодженню виконкомом на відповідність його істотним умовам  відповідному типовому договору оренди  комунального майна, затвердженому сільською радою. При цьому термін зазначеної перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

У разі невідповідності істотних умов договору типовому договору оренди майна, він повертається орендодавцю із викладенням відповідних зауважень.

26.3. Орендодавець протягом трьох робочих днів після перевірки договору оренди та усунення відповідних зауважень (у разі їх наявності) вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.

Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом трьох робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального майна",  та  включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

26.4. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 24.3. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового засідання комісії.

26.5.Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:

- прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

- об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

- орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

- орендодавець, зазначений прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

- є інші підстави, передбачені законом.

26.6. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду. 

27. Інші умови.

27.1. На підставі рішень, прийнятих  комісією відповідно до пункту 24.4 цього Порядку, сільський голова/керівник комунального підприємства, організації, установи, закладу скасовує свої розпорядження/наказ про визначення переможця.

27.2. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого засідання конкурсу, що відбувся.

На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи.

Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу.

Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується розпорядженням голови сільської ради/наказом керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу орендодавця.

27.3. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

–  уповноважений орган управління об'єктом оренди відмовив  у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;

– об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

–  укладено договір відповідно до пункту 13.6 даного Порядку.

27.4. Повторний конкурс проводиться в порядку та на умовах, визначених цим Порядком.

27.5. У разі якщо за окремим об’єктом на конкурс не було подано жодної заявки, стартова орендна плата на повторний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурсної комісії, але не більше, ніж на 30% від розрахункової за Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої  рішенням Княгининівської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                              О.О.Твердохліб

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

 № 46/10  від 09.08.2019 року 

Типовий договір оренди №

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської ради

с. Княгининок                                                    «___»_____________20__року

 Ми, що нижче підписалися,__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __,

(повна назва Орендодавця), місцезнаходження якого: __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ (далі – Орендодавець) в особі

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що мешкає __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ та діє на підставі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ з одного боку, та__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _,

(повна назва особи Орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ __ __ __ __ __ __ __ _, місцезнаходження якого: __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,

(адреса)

(далі – Орендар), в особі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , що мешкає __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) (адреса) та діє на підставі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене

(статут, довіреність тощо)

нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування окреме комунальне індивідуально визначене майно комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської  ради(далі – Майно), площею__ __ __ _м2, розміщене за адресою:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, на __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ поверсі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _(будинку, приміщення, будівлі) __ __ __ __ __ __ __ __ __ _, що перебуває на балансі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _(далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку на «_»__ __ __ __ __ _20_ року і становить за незалежною оцінкою __ __ __ __ __ __ _грн. (без ПДВ).

1.2. Майно передається в оренду з метою __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _.

1.3. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передавання, в якому зазначається стан майна, що орендується, та інші відомості за узгодженням сторін.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю:

2.1. Право укладання Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Княгининівської сільської  ради надане рішенням виконавчого комітету від «__ _»__ __ __ __ __ _20_ року № __ __ __ __ __ __ __ __ __ або рішенням конкурсної  комісії від «__ _»__ __ __ __ __ _20_ року .

2.2. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати нотаріального посвідчення Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2.3. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада Княгининівської сільської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

3. Орендна плата.

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради, затвердженої рішенням сільської  ради «__ _»__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 20_ року № __ __ __ __ __ __ або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади Княгининівської сільської ради і становить без ПДВ за перший базовий місяць оренди __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _20__ р. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _грн. (відповідно до розрахунку орендної плати, що додається до Договору).

3.2. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується на поточний рахунок Орендодавця  у розмірі 100 відсотків щомісяця, не пізніше 5 числа, наступного за звітним.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на користь Орендодавця з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, уключаючи день оплати.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до Орендодавця, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182, та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами).

 3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи штрафні санкції.

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Орендодавцем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади Княгининівської сільської ради.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю  доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.6. За погодженням з Орендодавцем здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшення орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження з Орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний висновок та проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

5.7. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.8. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.9. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної чи часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.10. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Орендодавцем орендованого Майна договір на надання комунальних послуг Орендарю.

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Орендодавця у тижневий строк.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду.

6.3. Виключно за письмовою згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

6.5. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти.

6.6. Вартість поліпшення орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.

6.7. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

7. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після нотаріального посвідчення Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. Інформувати Орендаря щодо рішень власника, які стосуються Майна, що є об’єктом Договору.

7.5.Орендодавець не несе відповідальності за понесені Орендарем збитки внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться в орендованих приміщеннях.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

8.4. Вимагати повного відшкодування збитків, завданих Майну Орендарем.

8.5. Інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , що діє з «__ _»__ __ __ __ __ __ __ _20_ року до «__ _» __ __ __ __ __ __ _ 20__ _року включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. У разі якщо Орендодавець не попередив Орендаря про намір використовувати Майно для власних потреб за три місяці до закінчення строку цього Договору, Орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за цим Договором, має право продовжити його на новий строк відповідно до вимог цього Договору.

У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його дії протягом одного місяця цей Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються договором про внесення змін до цього Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку відчуження, приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- відчуження, приватизації орендованого майна Орендарем;

- загибелі орендованого Майна;

- достроково, за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації Орендаря – юридичної особи;

- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. Сторони погоджуються, що цей Договір буде достроково розірвано на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

 - користується майном не відповідно до умов цього договору;

- погіршує стан майна;

- не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд;

- не робить згідно з умовами цього Договору поточний ремонт Майна;

- без письмового дозволу Орендодавця передав майно, його частину у користування іншій особі;

- перешкоджає Орендодавцю здійснювати контроль за використанням переданого в оренду майна, виконанням умов цього договору.

10.8. У разі припинення або розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю Орендодавця.

10.9. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, після припинення дії Договору, не підлягає компенсації.

10.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендодавцю.

У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.11. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендаря.

10.12. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за користування Майном за час прострочення.

10.13. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.14. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу - по одному в Орендодавця і Орендаря.

11. Додаткові умови

11.1. Сторони не відповідають за неналежне виконання цього договору внаслідок дії обставин, що виникли не з їх вини, та роблять неможливим його виконання. Якщо будь-яка з обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у термін, встановлений Договором, то цей термін відкладається на час дії цих обставин.

11.2. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

11.3. При внесенні змін до законодавства України щодо оренди державного, комунального майна, у Договір можуть бути внесені відповідні зміни.

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати;

- звіт про оцінку майна, що передається в оренду;

- акт приймання-передавання орендованого Майна;

 

13. Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи Сторін

Орендодавець  

___________________________________________________
___________________________________________________  

Орендар  

___________________________________________________
___________________________________________________  

 

Орендодавець                                                                Орендар

_ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ М.П.                                                                                       М.П.

(за наявності)                                                                                               (за наявності)

 

 

Додаток 3

до рішення сільської ради

№ 46/10 від 09.08.2019 року 

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться
в комунальній власності Княгининівської сільської ради 

1. Методику розроблено на підставі ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради, за договорами оренди, які укладаються виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради в особі сільського голови та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

Витрати осіб з інвалідністю, пов’язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

- з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100;

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Вп- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

 

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: Вп = Вб : Пб х Пп, де

Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп- площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місце знаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

 

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

- бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;

- Пенсійному фонду України та його територіальним органам;

- Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

- Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;

- державним та комунальним закладам охорони здоров’я;

- музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

- державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв’язку, що їх розповсюджують;

- Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

- юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб);

- асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

- особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

- комунальним (комерційним, некомерційним) підприємствам, неприбутковим організаціям (установам, закладам), засновником яких є Княгининівська сільська рада;

- комунальним некомерційним підприємствам, що мають статус закладу охорони здоров'я.

 

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

- в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

- заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім, де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

14. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до сільського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до сільського бюджету здійснюється орендодавцем. У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

15. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

16. У разі коли орендодавцем майна є виконавчий комітет Княгининівської сільської ради орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до сільського  бюджету.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Княгининівської сільської  ради:

а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

б) за нерухоме майно – 100 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації.

Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

Сільський голова                                               О.О.Твердохліб

 

 

                               Додаток до методики

розрахунку орендної плати

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Княгининівської сільської ради

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

40

3.1. фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

3.2. ресторанів з нічним режимом роботи

 

3.3. торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

3.4. офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

4. Розміщення:

30

4.1. виробників реклами

 

4.2. салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

4.3. торговельних об'єктів з продажу автомобілів

 

4.4. зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

8.1. клірингових установ

 

8.2. майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

8.3. майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

8.4. ресторанів

 

8.5. приватних закладів охорони здоров'я

 

8.6. суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

8.7. розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

8.8. суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

8.9. редакцій засобів масової інформації:

 

8.9.1. рекламного та еротичного характеру

 

8.9.2. тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

8.9.3. тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

8.9.4. тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

9. Розміщення:

18

9.1. крамниць-складів, магазинів-складів

 

9.2. турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

9.3. торговельних об'єктів з продажу:

 

9.3.1. непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

9.3.2. промислових товарів, що були у використанні

 

9.3.3. автотоварів

 

9.3.4. відео- та аудіопродукції

 

9.4. офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

9.5. антен

 

9.6. технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

11.1. суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

11.2. бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

11.3. кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

11.4. ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

11.5. суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

11.6. складів

 

11.7. суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12. Розміщення:

13

12.1. закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

12.2. суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13. Розміщення:

12

13.1. суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

 

13.2. стоянок для автомобілів

 

14. Розміщення:

10

14.1. комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

 

14.2. ветеринарних аптек

 

14.3. рибних господарств

 

14.4. приватних закладів освіти

 

14.5. шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

14.6. торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

14.7. суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

14.8. видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

14.9. редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 7 Методики та пункті 8 цього додатка

 

14.10. суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

 

        14.11. інформаційних агентств

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

17.1. кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

17.2. аптек, що реалізують готові ліки

 

17.3. торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18. Розміщення:

7

18.1. торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

 

18.2. ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

20.1. їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

20.2. фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

20.3. об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

20.4. суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

20.5. торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів освіти

 

21. Розміщення:

5

21.1. державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

21.2. оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

21.3. санаторно-курортних закладів для дітей

 

21.4. державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету

 

21.5. торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

21.6. відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

21.7. суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

22. Розміщення:

4

22.1. їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у закладах освіти та військових частинах

 

22.2. громадських вбиралень

 

22.3. камер схову

 

22.4. видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23. Розміщення:

3

23.1. аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

23.2. суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

23.3. органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

 

23.4. науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

24. Розміщення:

2

24.1. аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

24.2. організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

24.3. бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

24.4. дитячих молочних кухонь

 

24.5. торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25. Розміщення:

1

25.1. закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

 

25.2. державних та комунальних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти

 

25.3. закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

26.1. перевезення пасажирів

15

26.2. перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

27.1. не більш як 50 кв. метрів

3

27.2. для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

28.1. не більш як 100 кв. метрів

1

28.2. для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку

10

28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

6

29. Інше використання нерухомого майна

15

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

30.1. не більш як 50 кв. метрів

1

30.2. для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів

3

 

Примітка.                              

Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

 

Сільський голова                                                 О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort