ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення сільської ради
від 03 березня 2017 року № 19-1/21

Програма профілактики
правопорушень та боротьби із злочинністю на 2017-2022 роки

I. Загальні положення

Складна суспільно-політична та економічна ситуація значною мірою вплинули на криміногенну обстановку на території Княгининівської сільської ради.
Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць не лише на території ради, а й в цілому по Україні, негативно позначається на рівні злочинності, призводить до збільшення кількості випадків шахрайського заволодіння коштами пенсіонерів, одиноких громадян та людей похилого віку, крадіжок з офісів і помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, пияцтва, протиправних проявів у молодіжному середовищі та серед неповнолітніх, незаконного заволодіння транспортними засобами, інших правопорушень та злочинів.
Питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення публічної безпеки і порядку, дієвої протидії злочинності та правопорушенням, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, завжди були першочерговими.
У зв'язку із зазначеним, розроблено сільську комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2017-2022 роки.
Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» та положень інших нормативно-правових актів України з метою зміцнення законності й правопорядку, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку і безпеки громадян.

ІІ. Мета та заходи Програми

Метою цієї Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади.
Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:
• створення у громадськості нетерпимості до злочинності та формування правосвідомості;
• активізацію участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі;
• підвищення реагування на факти порушення прав, свобод і законних інтересів громадян;
• запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
• забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян;
• профілактику правопорушень, усунення причин їх виникнення;
• підвищення авторитету та довіри до правоохоронних органів;
• забезпечення національної безпеки та протидію тероризму.
Перелік заходів Програми наведено у додатку 1.

ІІІ. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
• оперативне реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, вжиття невідкладних заходів щодо припинення протиправних дій, відновлення порушених прав громадян, забезпечення негайного прийняття за їх зверненнями законних процесуальних рішень;
• забезпечення громадського порядку та безпеки громадян;
• охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави;
• профілактика правопорушень, упередження дії соціальних передумов злочинності та усунення причин і умов, що сприяють скоєнню правопорушень;
• мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків;
• підвищення авторитету та довіри до правоохоронних органів;
• забезпечення національної безпеки та протидію тероризму;
• підвищення рівня інформованості населення з питань реального стану злочинності;

ІV. Очікувані результати реалізації Програми

Внаслідок вжитих заходів очікується:
• зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
• зменшення впливу злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;
• поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і гласності громадян, створення безпечних умов життя;
• мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
• сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
• поліпшення стану безпеки дорожнього руху в населених пунктах;
• досягнення належного рівня фінансового та матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.


V. Фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є сільський бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.Додаток 1
до Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2017-2022 роки

ЗАХОДИ
комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю
на 2017 - 2022 роки


І. Організаційно-правове забезпечення профілактики злочинності
1.Розглядати на засіданнях виконавчого комітету сільської ради, нарадах питання про стан забезпечення законності, правопорядку, координації зусиль з профілактики правопорушень.
Виконавчий комітет сільської ради
Постійно

ІІ. Мінімізація злочинності на території сільської ради
2. Організовувати проведення перевірок розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо дотримання вимог законодавства в роботі цих закладів.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки

ІІІ. Протидія тероризму
3. Викривати злочинні організації, банди, стійкі суспільно небезпечні формування, причетні до функціонування каналів надходження в регіон зброї, важких наркотиків і психотропних речовин, нелегальної міграції, торгівлі людьми та використання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Виконавчий комітет сільської ради,
дільничний інспектор поліції (за згодою)
2017 - 2022 роки

ІV. Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин
4. Проводити оперативно-розшукові та профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв.
Виконавчий комітет сільської ради,
дільничний інспектор поліції (за згодою)
2017 - 2022 роки

V. Боротьба з рецидивною злочинністю
5. Організовувати і проводити заходи щодо попередження правопорушень з боку раніше судимих осіб та поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які перебувають на відповідних обліках правоохоронних органів.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки
6. Вживати заходів до осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та осіб, схильних до скоєння злочинів, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, з метою недопущення впливу на криміногенну обстановку в районі.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки

VI. Протидія незаконному обігу наркотиків та наркотизації населення
7. Здійснювати заходи з виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп, які спеціалізуються на збуті наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах, їх виготовленні у підпільних нарколабораторіях.
Виконавчий комітет сільської ради, дільничний інспектор поліції (за згодою)
2017 - 2022 роки

VII. Вжиття заходів з припинення правопорушень у сфері охорони природи
8. Організовувати та проводити оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на протидію та недопущення правопорушень у сфері охорони природи, використання природних ресурсів та злочинів проти довкілля.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки

VIIІ. Профілактика правопорушень
9. Забезпечити ведення списків осіб похилого віку, інвалідів, недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, психічно хворих, тих, хто втратив здатність до самообслуговування та потребує сторонньої допомоги. Організувати моніторинг умов їх життя з метою попередження випадків знущання, незаконного відчуження майна, проводити роботу з відновлення порушених прав.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки

ІX. Організація роботи дільничних офіцерів поліції
10. Сприяти наданню окремих або реконструкції наявних приміщень для розміщення дільничних пунктів поліції та їх обладнанню засобами телекомунікації та зв’язку з метою оперативного та якісного надання поліцейських послуг.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки

X. Посилення профілактичного впливу і протидії пияцтву та алкоголізму
11. Проводити профілактичні заходи щодо виявлення осіб, які займаються виготовленням і продажем самогону та інших спиртних напоїв.
Виконавчий комітет сільської ради, дільничний інспектор поліції (за згодою)
2017 - 2022 роки

XI. Підвищення безпеки дорожнього руху
12. Забезпечити видання та розповсюдження серед учасників дорожнього руху брошур, плакатів, листівок, пам’яток щодо безпеки дорожнього руху, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та дорожньої інфраструктури тощо.
В Виконавчий комітет сільської ради, директори навчальних закладів
2017 - 2022 роки

XII. Протидія злочинності серед неповнолітніх
13. Забезпечити проведення у навчальних закладах сільської ради тижнів правових знань та заходів з пропаганди здорового способу життя.
Виконавчий комітет спільно з дирекцією
навчальних закладів
2017 - 2022 роки

14. Вживати заходів щодо обмеження відвідування у вечірній та нічний час розважальних закладів та закладів громадського харчування неповнолітніми особами без супроводу дорослих осіб.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки
15. Проводити культурно-виховні та фізкультурно-оздоровчі заходи з метою залучення неповнолітніх до здорового способу життя.
Виконавчий комітет спільно з дирекцією навчальних закладів
Постійно

XIІІ. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності
16. Висвітлювати інформацію за результатами роботи з розшуку зниклих безвісти дітей та вживати заходів загальної та індивідуальної профілактики, спрямованих на запобігання самовільному залишенню дітьми сімей та навчально-виховних закладів.
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки

XІV. Взаємодія з громадськими формуваннями з охорони громадського
порядку.
17. Вживати заходів щодо створення або відновлення діяльності громадських формувань на підприємствах, в організаціях, установах. Сприяти забезпеченню їх діяльності та заохоченню.
Виконавчий комітет сільської ради
Постійно
18. Залучати членів громадських формувань «Варта порядку», створених в інших сільських радах до охорони правопорядку в Княгининівській сільській раді. Сприяти забезпеченню діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку відповідно до статті 18 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону" та пункту 4 Указу Президента України від 19.07.2005 № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності".
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки
19. Проводити пропагандистські заходи щодо популяризації участі громадян у громадських формуваннях з охорони публічної безпеки та порядку.
Виконавчий комітет сільської ради,
2017 - 2022 роки

XV. Удосконалення діяльності правоохоронних органів
20. З метою покращення стану протидії злочинності, охорони національної безпеки та порядку, профілактики скоєння правопорушень сприяти у придбанні паливно-мастильних та інших матеріалів, придбання спеціальної техніки, встановлення камер спостереження на території сільської ради, забезпечення матеріально-технічної бази (придбання канцтоварів, комп’ютерної техніки тощо).
Виконавчий комітет сільської ради
2017 - 2022 роки

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort