Програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради на 2018-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення сільської  ради

                   Від 22.12.2017 року № 29/4

Внесено зміни

Рішення сільської ради

№ 48/9 від 25.10.2019р.

 

 

Програма

підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради  на 2018-2022 роки

2017 рік

Зміст

 

Розділ 1. Паспорт Програми

Розділ 2. Загальні положення Програми

Розділ 3. Мета та завдання Програми

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

Розділ 6. Виконавці Програми

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми

 

 

3

5

5

6

6

7

7

 

 

Розділ 1. Паспорт Програми

Найменування

Програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради  на  2018-2022  роки

 

Підстави для розробки

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 10-р «Про затвердження плану міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної операції»

 

Замовник

Княгининівська сільська рада;

виконавчий комітет  Княгининівської сільської  ради

 

Головний розробник

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

 

 

 

Мета

Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей, підтримання їх належного морально–психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

 

Завдання

У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації державної соціальної політики в області, охоплення максимального кола учасників АТО/ООС та членів їх сімей заходами соціальної підтримки та соціальної адаптації, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки таких осіб, шляхом додержання державних соціальних гарантій і впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки, спільної координації наявних ресурсів.

Надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива   учасникам АТО/ООС;

надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС, матеріальної, юридичної, психологічної допомоги;

соціальний супровід сімей учасників АТО/ООС та сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС (за потребою);

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО/ООС;

вшанування пам’яті загиблих або померлих учасників АТО/ООС.

 

Джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України

 

Прогнозовані результати

Поліпшення матеріального, соціального, психологічного захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

 

 

Розділ 2. Загальні положення Програми

Ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції у її східних областях) призвела до значного збільшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально–психологічного стану. Виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО/ООС, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких згинули під час проведення АТО/ООС.

Програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей – жителів Княгининівської сільської ради  – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, юридичної та психологічної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально–побутових проблем.

У рамках Програми передбачається:

– надання допомоги особам з числа рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які брали участь в АТО/ООС та членам їх сімей, які зареєстровані на території ОТГ

– забезпечення фінансової, юридичної, медичної, психологічної та соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей (у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг).

 

Розділ 3. Мета, завдання та заходи Програми

Метою Програми є:

- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей; 

Основні завдання Програми:

- максимальне сприяння вирішенню питань матеріально – побутового забезпечення учасників бойових дій АТО/ООС, соціальних питань осіб, які брали участь у проведенні бойових дій АТО/ООС та членів  сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО/ООС.

- здійснення заходів щодо професійної адаптації учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил;

- надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС та сім'ям загиблих або померлих учасників АТО/ООС;

- надання одноразової допомоги учасникам АТО/ООС на придбання твердого палива;

- надання учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС, матеріальної, юридичної, психологічної допомоги;

- соціальний супровід сімей учасників АТО/ООС та сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС;

- забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО/ООС та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих або померлих учасників АТО/ООС;

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку, батьки яких брали безпосередню участь в АТО/ООС;

- відзначення пам’ятних дат та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали безпосередню участь в АТО/ООС, з наданням матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС;

- вшанування пам’яті загиблих або померлих учасників АТО/ООС;

Програмою передбачається ряд заходів, що додаються.

 

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків сільського бюджету, передбачених на 2018 - 2022 роки (таблиця 1),  за рахунок благодійних надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.     

 

 

Таблиця 1

В редакції рішення сільської ради

№ 48/9 від 25.10.2019 р.

НЕОБХІДНА СУМА ВИДАТКІВ

сільського бюджету на фінансування Програми
підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради  на  2018-2022  роки

№ з/п

Напрямок використання

2018

2019

2020

2021

2022

Сума тис. грн

1

Надання   матеріальної допомоги на придбання твердого палива

щороку

щороку

щороку

щороку

щороку

ЛРДА

2

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС або членам їх сімей на лікування або вирішення соціально-побутових питань відповідно до порядку надання матеріальної допомоги жителям Княгининівської сільської ради

щороку

щороку

щороку

щороку

щороку

передбачено порядком надання матеріальної допомоги жителям Княгининівської сільської ради

3

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО/ООС

(до 2000

на 1 сім’ю)

щороку

до 2000 грн.

щороку

до 2000 грн.

щороку

до 2000 грн.

щороку

до 2000 грн.

щороку

до 2000 грн.

орієнтовно 40 тис. грн.

передбачено порядком надання матеріальної допомоги жителям Княгининівської сільської ради

4

Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей з сімей учасників АТО/ООС

щороку

щороку

щороку

щороку

щороку

Передбачено в Програмі «Оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки»

5

Постановка на соціальний квартирний та квартирний облік учасників АТО/ООС

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

Передбачено порядком взяття громадян на соціальний квартирний облік Княгининівської сільської ради, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

6

Матеріальна разова допомога сім’ям померлих учасників АТО/ООС на поховання та встановлення пам’ятника (50000 грн. на одну сім’ю)

Вразі смерті учасника АТО/ООС

 

Вразі смерті учасника АТО/ООС

 

Вразі смерті учасника АТО/ООС

 

Вразі смерті учасника АТО/ООС

 

Вразі смерті учасника АТО/ООС

 

 

 

7

Матеріальна допомога ГО «КнягиНАТО» на відшкодування витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів, потреба у закупівлі яких пов’язана з поїздками в зону АТО/ООС

10000

10000

10000

10000

10000

50 тис. грн.

 

 

8

Надання разової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам Афганістану) – 1000 грн. кожному

щороку

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

передбачено порядком надання матеріальної допомоги жителям Княгининівської сільської ради

9

Придбання канцтоварів до 1-го вересня навчального року дітям загиблих учасників АТО/ООС – 500 грн. на 1 дитину

щороку

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

щороку

 

1500 грн.

 

Надання  разової матеріальної допомоги до дня Захисника України (до 2000 грн. кожному)

щороку

до 14 жовтня

щороку

до 14 жовтня

щороку

до 14 жовтня

щороку

до 14 жовтня

щороку

до 14 жовтня

передбачено порядком надання матеріальної допомоги жителям Княгининівської сільської ради

Всього:

Станом на 01.08.2019 року на території громади зареєстровано 87   учасників  АТО/ООС, з них  2 інваліди  І,ІІ групи, 4  сім’ї загиблих учасників АТО/ООС.

525 тис. грн.

  

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів:

- підвищення рівня соціального захисту, покращення соціально–психологічного мікроклімату в родинах учасників АТО/ООС та родинах загиблих або померлих учасників АТО/ООС, а також дає можливість сім'ям отримати додаткові гарантії соціального захисту та сприятиме вирішенню інших соціально–побутових питань; 

Розділ 6. Виконавці Програми

Виконавцями Програми є:

Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Княгининівської сільської ради;

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради;

Громадські організації (за згодою).

 

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Відділ фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій щороку  інформує депутатський корпус Княгининівської сільської ради  про виконання заходів Програми.

 

Сільський голова                                                         О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort