Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради на 2018-2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської  ради
Від 22.12.2017 року № 29/4

Програма

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради  на 2018-2022 року 

2017 рік

Зміст

 

Розділ 1. Паспорт Програми

Розділ 2. Загальні положення Програми

Розділ 3. Мета та завдання Програми

Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

Розділ 6. Виконавці Програми

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми

 

 

3

5

5

6

6

7

7

 


Розділ 1. Паспорт Програми

Найменування

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради  на  2018-2022  роки

 

Підстави для розробки

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 10-р «Про затвердження плану міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної операції»

 

Замовник

Княгининівська сільська рада;

виконавчий комітет  Княгининівської сільської  ради

 

Головний розробник

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради

 

 

 

Мета

Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально–психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

 

Завдання

У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації державної соціальної політики в області, охоплення максимального кола учасників АТО та членів їх сімей заходами соціальної підтримки та соціальної адаптації, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки таких осіб, шляхом додержання державних соціальних гарантій і впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки, спільної координації наявних ресурсів.

Надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива   учасникам АТО;

надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих або померлих учасників АТО, матеріальної, юридичної, психологічної допомоги;

соціальний супровід сімей учасників АТО та сімей загиблих або померлих учасників АТО (за потребою);

забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО;

вшанування пам’яті загиблих або померлих учасників АТО.

 

Джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України

 

Прогнозовані результати

Поліпшення матеріального, соціального, психологічного захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально–п психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

 

 

Розділ 2. Загальні положення Програми

Ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції у її східних областях) призвела до значного збільшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально–психологічного стану. Виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких згинули під час проведення АТО.

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – жителів Княгининівської сільської ради  – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, юридичної та психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально–побутових проблем.

У рамках Програми передбачається:

– надання допомоги особам з числа рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які брали участь в АТО та членам їх сімей, які зареєстровані на території ОТГ

– забезпечення фінансової, юридичної, медичної, психологічної та соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей (у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг).

 

Розділ 3. Мета, завдання та заходи Програми

Метою Програми є:

- підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально–психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей;

Основні завдання Програми:

- максимальне сприяння вирішенню питань матеріально – побутового забезпечення учасників бойових дій АТО, соціальних питань осіб, які брали участь у проведенні бойових дій АТО та членів  сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО.        

- здійснення заходів щодо професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

- надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та сім'ям загиблих або померлих учасників АТО;

- надання одноразової допомоги учасникам АТО на придбання твердого палива;

- надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих або померлих учасників АТО, матеріальної, юридичної, психологічної допомоги;

- соціальний супровід сімей учасників АТО та сімей загиблих або померлих учасників АТО;

- забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО та членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих або померлих учасників АТО;

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку, батьки яких брали безпосередню участь в АТО;

- відзначення пам’ятних дат та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали безпосередню участь в АТО, з наданням матеріальної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО;

- вшанування пам’яті загиблих або померлих учасників АТО;

Програмою передбачається ряд заходів, що додаються.


Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків сільського бюджету, передбачених на 2018 - 2022 роки (таблиця 1),  за рахунок благодійних надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.     

Таблиця 1

 

НЕОБХІДНА СУМА ВИДАТКІВ

сільського бюджету на фінансування Програми

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Княгининівської сільської ради  на  2018-2022  роки 

№ з/п

Напрямок використання

2018

2019

2020

2021

2022

Сума тис. грн

1

Надання   матеріальної допомоги на придбання твердого палива

 

 

 

 

 

ЛРДА

2

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО або членам їх сімей на лікування або вирішення соціально-побутових питань відповідно до порядку надання матеріальної допомоги жителям Княгининівської сільської ради

щороку

щороку

щороку

щороку

щороку

передбачено порядком надання матеріальної допомоги жителям Княгининівської сільської ради

3

Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО (2000

На 1 сім’ю)

8000

8000

8000

8000

8000

40 тис. грн.

4

Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей з сімей учасників АТО

щороку

щороку

щороку

щороку

щороку

Передбачено в Програмі «Оздоровлення та відпочинку дітей Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки»

 

5

Формування списків учасників АТО, та сімей загиблих учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов, для отримання кредиту по програмі «Власний дім»

 

 

 

 

 

Передбачено в програмі «Власний дім»

6

Матеріальна разова допомога сім’ям на поховання загиблих учасників АТО

(5000 на одну сім’ю)

Вразі загибелі учасника АТО

Вразі загибелі учасника АТО

Вразі загибелі учасника АТО

Вразі загибелі учасника АТО

Вразі загибелі учасника АТО

 

7

Забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з АТО

10000

10000

10000

10000

10000

50 тис. грн..

8

Надання матеріальної допомоги до дня Захисника України (1000грн. кожному)

87000

87000

87000

87000

87000

435 тис. грн..

Всього:

Станом на 05.12.2017 року на території громади зареєстровано 83   учасники  АТО, з них  2 інваліди  АТО, 4  сім’ї загиблих учасників.

525 тис. грн 


Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів:

- підвищення рівня соціального захисту, покращення соціально–психологічного мікроклімату в родинах учасників АТО та родинах загиблих або померлих учасників АТО, а також дає можливість сім'ям отримати додаткові гарантії соціального захисту та сприятиме вирішенню інших соціально–побутових питань;

 

Розділ 6. Виконавці Програми

Виконавцями Програми є:

Управління фінансів та бухгалтерського обліку Княгининівської сільської ради;

Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради;

Громадські організації (за згодою).


Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється виконавчим комітетом Княгининівської сільської ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Управління фінансів та бухгалтерського обліку щороку  інформує депутатський корпус Княгининівської сільської ради  про виконання заходів Програми.

 

Сільський голова                                                         О.О. Твердохліб

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort