Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Княгиниівської сільської ради
№ 18-3/12 від 20.01.2017 р.

ПАСПОРТ
Програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства
Княгининівської сільської ради на 2017-202
1 роки

1 Ініціатор розроблення програми Комісія з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.
2 Розробник програми Княгининівська сільська рада
3 Відповідальний виконавець програми Княгининівська сільська рада
4 Співвиконавці програми  
5 Термін реалізації 2017-2021роки
6 Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:  
6.1 Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету 92млн.691тис.грн.
6.2 Орієнтовний обсяг коштів з інших джерел -

Додаток 2

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення
виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
Княгининівської сільської ради на 2017-2021 роки

№ з/п Заходи Одиниця вимірювання 2017рік 2018ік 2019рік 2020рік 2021рік Всього
 

Надання підтримки у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

тис. грн. 200 300 500 600 800 1000
 

Утримання та розвиток житлового господарства

тис. грн. 150 200 400 600 800 1000
 

Утримання та розвиток інженерних мереж

тис. грн. 300 500 700 900 1000 1200
 

Утримання та розвиток вулично-дорожнього господарства

тис. грн. 3400 5500. 7000 8000 5000. 6000.
 

Утримання та розвиток благоустрою населених пунктів

тис. грн. 500 700 900 1500 1500 1700
  ВСЬОГО: тис. грн. 4550 7200. 9500 11600. 9100. 10900

Програма
реформування і розвитку
житлово-комунального господарства
Княгининівської сільської ради
на 2017-2021 роки
с.Княгининок
2017 р.

Зміст

I. Загальні положення.
II. Сучасний стан житлово-комунального господарства селища.
2.1. Житлове господарство.
2.2. Водопровідно-каналізаційне господарство.
2.3. Теплопостачання.
2.4. Комунальне господарство.
III. Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства сільської ради.
IV. Основні завдання Програми та засоби необхідні для їх виконання.
Базові принципи досягнення стратегічних цілей.
5.1.Удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального господарства.
5.2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, розвиток конкурентного середовища.
5.3. Впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у житлово-комунальній сфері.
5.4. Удосконалення фінансово-кредитного механізму роботи житлово-комунального господарства, здійснення ефективної тарифної політики.
VI. Фінансово-економічне забезпечення Програми.
VII. Контроль за виконанням Програми.
VIII. Очікувані результати.

РОЗДІЛ I
Загальні положення

Нинішній стан житлово-комунального господарства на території Княгининівської сільської ради свідчить про необхідність реформування цієї галузі. Програма розроблена на виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи життєзабезпечення об’єднаної громади, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Виконання Програми передбачає:
- створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;
- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;
- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;
- прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;
- доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг.

РОЗДІЛ II

Сучасний стан житлово-комунального господарства

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблем. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури.

2.1. Житлове господарство

Житловий фонд на території Княгининівської об’єднаної територіальної громади складає 22 будинки загальною площею 21,44 тис.кв. м

Станом на 01.01.2017 року у власність громадян передано 326 квартир загальною площею 20,64 тис. кв. м, що складає 96,3 відсотка від наявного житлового фонду комунальної власності.

Існуюча система обслуговування житлового фонду, у якій житлово-комунальна організація одночасно виступає у ролі замовника та виконавця послуг з обслуговування та утримання житлових будинків, є неефективною і не в змозі забезпечити вимоги мешканців щодо повноти та якості житлових послуг.

Велике занепокоєння викликає стан утримання будинків, що в процесі реформування колишніх КСП не були передані до комунальної власності територіальної громади, але квартири приватизовані.Капітальні ремонти в таких будинках не проводяться, фінансування з місцевого бюджету відсутнє. В сучасних умовах ринкових стосунків таке житло стає аварійним.

Альтернативним варіантом утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, запровадження нових форм діяльності з розмежуванням управлінських і виробничих функцій та залучення до управління і обслуговування житлового фонду суб'єктів підприємницької діяльності, як фізичних так і юридичних осіб.

2.2. Водопровідно-каналізаційне господарство

Централізоване водопостачання та водовідведення в селищі Рокині забезпечується Комунальним підприємством «Рокині», яке обслуговує 4,5 км каналізаційних 6,1 водопровідних мереж, дві артсвердловини.

ВУЖКГ с.Княгининок обслуговує 15,3 км. водопровідних та 6,0 км каналізаційних мереж, 5 артсвердловин.

В комунальній власності громади перебуває дві КНС (Рокині та Княгининок).

Каналізаційна мережа прокладалася в основному у 1970-1990 роках Постійні збої в роботі каналізаційних мереж призводять до погіршення екологічної та техногенної ситуації, підйому рівня ґрунтових вод, погіршення якості питної води.

Основною причиною виникнення аварійних ситуацій на мережах є перевищення терміну експлуатації мереж водопроводу та каналізації.

Водопровідне господарство ВУЖКГ с.Княгининок за часи його утворення дещо покращилось: збудовані сучасні водопроводи по вул.Поліській с.Княгининок, проведено з’єднання водопроводів вул.Молодіжної та Спортивної за кошти сільського бюджету, водопровід від свердловини в с.Княгининок,водопровід по вул.Соборній в с.Княгининок за кошти ВУЖКГ,побудовано новий водопровід в с.Зміїнець за кошти сільського бюджету, експлуатація якого відбудеться в березні 2017 р. Потребує заміни водопровід в с.Княгининок по вул .Молодіжній та Спортивній, який експлуатується більше 35 років, будівництво водопроводу в с.Милуші, встановлення станцій очистки води в с.Княгининок та с.Милуші.

Водопровідне господарство смт.Рокині потребує заміни на сучасні водопроводи. Часті пориви водопроводу приводять до погіршення якості питної води та збої у поданні води споживачам.

Каналізаційне господарство всієї громади (смт.Рокині та с.Княгининок) потребує будівництва очисних споруд, колекторів та реконструкцій КНС.

Дана ситуація в водопровідно-каналізаційному господарстві громади потребує виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництва, реконструкції даних мереж.

Вирішення водопостачання та водовідведення потребують масиви виділені під індивідуальне будівництво по всіх селах сільської ради.

2.3. Теплозабезпечення

Споживачі населених пунктів громади теплопостачання здійснюють індивідуально.

Основною проблемою системи теплопостачання є майже 100% залежність від природного газу. Зростання цін на газ відбувається на 35-45% щороку, що призводить до збільшення плати за природний газ.

Сільська рада планує допомагати соціально незахищеним верствам населення, учасникам АТО в придбанні та доставці твердого палива.

2.4. Електропостачання

Електропостачання будинків та споруд на території сіл громади здійснює Луцька філія «Волиньобленерго».

Технічний стан електромереж потужністю 0,4 кВ незадовільний, їх цілісність пошкоджена. Внаслідок збільшення споживання населенням електроенергії для побутових потреб, існує гостра потреба в реконструкції як самих мереж так і в модернізації обладнання трансформаторних підстанцій.

Не краща ситуація з внутрішньобудинковим електрогосподарством.

Без капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж та електрощитових багатоквартирні житлові будинки експлуатуються з моменту їх будівництва. У вкрай незадовільному стані знаходиться обладнання електрощитових, питання економного використання електроенергії для освітлення місць загального користування залишається поза увагою споживачів та балансоутримувачів будинків.

Для забезпечення електропостачанням нових житлових масивів сільської ради для забудовників, які платили благодійні внески в сільську раду, планується надавати допомогу в виготовленні проектно-кошторисної документації та будівництві електроліній.

2.5. Комунальне господарство та благоустрій

У комунальній власності сільської громади перебуває 82 км доріг, 22 км. мереж зовнішнього освітлення, 8 дитячих ігрових майданчиків та інших об᾽єктів благоустрою.

Будівництво мережі зливової каналізації за рахунок будівництва додаткових колекторів забезпечує захист житлового фонду від підтоплення.

Не до кінця вирішене питання будівництва та модернізації мережі зовнішнього освітлення, перехід до сучасних енергоощадних технологій.

Розширення території сільської ради та збільшення пасажиропотоку призвело до різкого збільшення транспортного навантаження на вулиці та дороги. Розвиток автомобільних перевезень, підвищення вантажопідйомності автомобілів при одночасному поліпшенні їх динамічних якостей, насиченість транспортних потоків швидкісними легковими автомобілями потребують підвищення темпів розвитку вулично-дорожньої мережі і особливо поліпшення технічного рівня та експлуатаційного стану місцевих вулиць і доріг: організації місць паркування автомобільного транспорту, створення безпечних умов для руху пасажирів і транспортних засобів, своєчасного виконання капітальних та поточних ремонтів доріг, влаштування тротуарів та велосипедних доріжок.

Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси і здоров᾽я людей. Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вздовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водойм, в саду,в зоні житлової забудови є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і підлягають терміновій утилізації.

Видалення дерев, що досягли вікової межі, аварійних та фаутних дерев а також відновлення зелених насаджень не носить системного характеру. Існує потреба у влаштуванні парків, скверів, розширенні зелених зон та місць для відпочинку громадян.

Окремої уваги потребує стан доріг та 9- ти під᾽їздних шляхів до кладовищ.

РОЗДІЛ III

Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства

1. Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Реформування житлово-комунального господарства передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ.

Для досягнення мети реформування необхідно вирішити питання щодо:
- узгодження економічних інтересів держави, територіальної громади та суб'єктів господарювання;
- забезпечення можливості розв'язання мешканцями громади житлових проблем;
- створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;
- запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;
- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;
- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;
- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.
- захисту прав споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;
- створення, на основі ринкових перетворень, умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об'єктів житлово-комунального господарства, підприємств і організацій різних форм власності;
- забезпечення права власників житла обирати виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та впливу на якість його утримання.

2. Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:
- утримання будинків, споруд і прибудинкових територій;
- надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
- ремонту будинків, споруд та інженерних мереж;
- благоустрою населених пунктів;
- підвищення енергоефективності будинків та споруд.

РОЗДІЛ IV

Основні завдання Програми та засоби необхідні для їх виконання

Основними завданнями Програми є:
- розвиток житлово-комунального господарства, впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у цій сфері;
- забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення рівня тарифів на житлово-комунальні послуги;
- підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
- створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;
- реалізація існуючих та розробка нових проектів з комплексного благоустрою територій населених пунктів;
- запровадження енергозберігаючих технологій і засобів управління зовнішнім освітленням селища;
- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження, утворення фондів енергозбереження, створення спостережних рад з енергозбереження;
- реконструкція зелених насаджень, розроблення довгострокового плану озеленення населених пунктів
- будівництво, ремонт, реконструкція вулично-дорожньої мережі;
- поліпшення ритуального обслуговування населення;
- залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.
- стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;
- створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та утилізації вторинних ресурсів, розробка схеми санітарної очистки території сільської ради;

- пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів.

РОЗДІЛ V

Базові принципи досягнення стратегічних цілей

5.1. Удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством.

Система управління повинна об'єднати зусилля сільської ради та підприємств житлово-комунального господарства для реформування та ефективного функціонування галузі в умовах ринкової економіки.

Першочерговими заходами реформування галузі є завершення розроблення ефективної сучасної системи управління, впорядкування відносин власності, визначення замовників житлово-комунальних послуг.

Ключовою проблемою цього етапу реформування житлово-комунального господарства є запровадження системи договірних відносин, зумовлених появою у цій сфері господарюючих суб'єктів різних організаційно-правових форм.

Ефективне управління діяльністю житлово-комунального господарства потребує розроблення виробничої та інвестиційної програм, формування та встановлення тарифів як засобу фінансового забезпечення цих програм; запровадження моніторингу діяльності підприємств, що дасть можливість сільській раді реалізувати свої повноваження із забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

5.2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, розвиток конкурентного середовища.

Головною метою демонополізації житлово-комунальної галузі є зниження негативних наслідків монополізації економіки, які полягають у встановленні монопольно високих цін і тарифів, нав'язуванні умов договорів, не вигідних замовникам.

Процес демонополізації, в першу чергу, стосується житлового господарства. Залучення населення до самоуправління та утримання житлових будинків дозволить самим мешканцям здійснювати контроль за станом технічного обслуговування та ремонту житла, що значно підвищить якість наданих послуг.

Розвиток конкурентного середовища в житловому господарстві залежить від нових структур, які будуть замовниками житлових послуг, візьмуть на себе функції управління житлом, а також від нових приватних структур, для яких бізнес в сфері утримання та експлуатації житлового фонду буде привабливим в економічному плані.

З метою поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення умов для здорової конкуренції передбачається:
- створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які будуть замовниками житлово-комунальних послуг;
- передача в управління житлових будинків суб’єктам підприємниць діяльності на конкурсних засадах;
- реорганізація діючого житлово-комунального підприємства, перетворення його на рівноправного партнера на ринку послуг; створення альтернативних підприємств;
- організації конкурсів на виконання спеціалізованих робіт (внутрішньо будинкових мереж, вентиляційних та димових каналів, електричних робіт та інші);
-організації системи розрахунків за використані ресурси і спожиті послуги на основі договорів (угод), а також застосування економічних санкцій за порушення договірних зобов'язань.

5.3. Впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у житлово-комунальній сфері.

Основними функціями сільської ради як представника власника житлового фонду є:
- дотримання нормативно-технічних вимог з утримання та використання житла і об'єктів комунальної інфраструктури;
- забезпечення необхідного фінансування для утримання житлового фонду, об᾽єктів водопостачання, водовідведення та благоустрою;
- укладення договорів з відповідними організаціями (компаніями) із управління комунальним житловим фондом на конкурсних засадах;
- забезпечення систематичного контролю за реалізацією договорів на виконання робіт щодо збереження житлового фонду і інженерних мереж параметрами, обсягами та якістю житлово-комунальних послуг;
- сприяння створенню об'єднань (асоціацій) співвласників багатоквартирних будинків.

Розмежування форм власності в житловому господарстві, зміна функцій сприятимуть формуванню двох рівнів конкурентних відносин: конкуренції у сфері управління нерухомістю за отримання від власника замовлення на управління житловим фондом і конкуренції підрядних організацій усіх форм власності за отримання замовлення на обслуговування житла.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків повинні стати основною формою організації утримання та експлуатації житлових будинків і прибудинкових територій, підвищення рівня їх благоустрою та умов проживання.

5.4. Удосконалення фінансово-кредитного механізму роботи житлово-комунального господарства, здійснення ефективної тарифної політики.

Вироблення гнучкої та ефективної тарифної політики у житлово-комунальній сфері на сучасному етапі реформування житлово-комунального господарства повинно ґрунтуватися на таких основних принципах:
- розрахунку тарифів на комунальні послуги, що підлягають регулюванню, для забезпечення повного відшкодування операційних та капітальних витрат;
- розроблення та запровадження механізму відшкодування із бюджету різниці між їх фактичною вартістю та затвердженим розміром тарифу;
- залученням громадськості до процесу встановлення тарифів;
- реструктуризація дебіторської та кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги;
- застосування санкцій проти неплатників та посилення матеріальної відповідальності сторін за невиконання або несвоєчасне виконання своїх договірних зобов'язань;
- перехід від оплати комунальних послуг за нормами споживання до оплати за обсягами їх фактичного споживання;
- проведення громадських слухань, інформаційно-роз'яснювальних кампаній у засобах масової інформації та з метою підвищення рівня усвідомлення всіма зацікавленими сторонами і споживачами необхідності впровадження тарифів, які забезпечують повне відшкодування вартості послуг.

РОЗДІЛ VI

Фінансово-економічне забезпечення Програми

Розв'язання проблеми забезпечення фінансової стабілізації житлово-комунального комплексу є головною передумовою формування економічних взаємовідносин у цій галузі.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів:
- Державного бюджету,
- коштів обласного бюджету, за умови співфінансування з місцевого бюджету;
- місцевого бюджету,
- коштів підприємств,
- коштів мешканців багатоквартирних будинків;
- інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства потрібно здійснити наступні заходи:
- реструктуризацію та ліквідацію заборгованості у сфері житлово-комунального господарства відповідно до чинного законодавства;
- забезпечити стабільне і достатнє поточне фінансування виробництва житлово-комунальних послуг.
- проводити суцільну інвентаризацію заборгованості за видами житлово-комунальних послуг у розрізі кожного особового рахунка споживача;
- визначати реальність заборгованості відповідно до норм цивільного законодавства (терміни виникнення, зміни у складі сімей тощо);
- приймати рішення щодо термінів погашення заборгованості, реструктуризації та списання залежно від суми боргу та матеріального стану боржника;
- застосовувати в межах, визначених чинним законодавством, заходи примусового стягнення заборгованості з громадян;
- забезпечувати прозорість розгляду та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги за участю споживачів, проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності своєчасної оплати житлово-комунальних послуг;
- проводити переоблік (уточнення) громадян та членів їх сімей, які мають право на пільгову оплату житлово-комунальних послуг;

Кошти передбачені цією Програмою, підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування проекту місцевого бюджету.

РОЗДІЛ VII

Контроль за виконанням Програми

  1. Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом сільської ради.
  2. Щорічно заступник сільського голови звітує про стан виконання Програми та запланованих щорічних заходів щодо реалізації її положень на сесії сільської ради.
  3. Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.
  4. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ VIII

Очікувані результати

Основною умовою реалізації Програми є консолідація та спрямування дій сільської ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування ефективного власника і розвитку конкуренції.

Виконання Програми дасть можливість:
- забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства;
- зробити доступними послуги для населення за умови їх своєчасної оплати;
- створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;
- створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства;
- провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення об᾽єктів житлово-комунального господарства;
- забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;
- забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;
- забезпечити обґрунтованість і прозорість умов реалізації дотаційної політики держави стосовно малозабезпечених верств населення;
- забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;
- добитися зменшення обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях;
- обладнати протягом п’яти років усі багатоквартирні та індивідуальні будинки приладами обліку холодної води;
- забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

Додаток 3
ЗАХОДИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Княгининівської сільської ради НА 2017 – 2021 РОКИ

№ з/п Завдання Зміст заходу Термін виконання рік Виконавці Очікувані результати реалізації
1 Реформування системи управління житлово-комунальним господарством, формування нових форм управління, що базуються на договірних відносинах Залучення підприємства усіх форм власності на конкурентних засадах до управління житловим фондом шляхом впровадження елементів приватного обслуговування, сприяння створенню альтернативних підприємств з виробництва та надання житлово-комунальних послуг. 2017-2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради. Удосконалення системи управління об’єктами житлово-комунального господарства
Визначення замовників житлово-комунальних послуг, впорядкування відносини власності. 2017 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Удосконалення системи управління об’єктами житлово-комунального господарства.
Проведення інвентаризації майна комунальної власності в житлово-комунальному господарстві з уточненням його вартості. 2017 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Підвищення ефективності використання майна.
2 Формування інститутів управління житловими будинками та органів самоорганізації населення. Створення при сільському голові громадської ради з розгляду та опрацювання питань житлово-комунального господарства, вдосконалення роботи підприємств житлово-комунального господарства, ОСББ (із залученням представників громадських організацій та депутатів сільської ради). 2017 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Залучення громадських організацій та населення до реформування житлово-комунального господарства.
Сприяння створенню ОСББ (надання з місцевого бюджету одноразової фінансової допомоги при утворенні об’єднань, надання допомоги на обладнання будинків будинковими приладами обліку, співфінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду). 2017 – 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Збільшення кількості ОСББ, покращення умов утримання будинків та житлових умов населення.
3 Залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального господарства. Проведення громадських форумів, громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг. Постійно Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Залучення громадських організацій та населення до реформування житлово-комунального господарства.
Висвітлення на офіційній сторінці мережі інтернет заходів щодо реалізації Програми реформування житлово-комунального господарства. Постійно Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Підвищення рівня інформованості населення з питань проведення реформи.
Вивчення громадської думки щодо пріоритетів реформування житлово-комунального господарства. Постійно Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Вивчення думки населення з питань проведення реформи.
Запровадження системи виховання дбайливого ставлення населення до навколишнього середовища (селища, села, вулиці, будинку) та до споживання житлово-комунальних послуг. 2017– 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Підвищення культури населення, заощадження коштів місцевого бюджету на благоустрій та на надання послуг.
Впровадження системи створення ОСББ 2017-2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Покращення утримання будинків та житлових умов населення.
Сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг 2017 – 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Підвищення рівня якості управління будинками.
    Організація навчання голів ОСББ, управителів, підвищення кваліфікації працівників житлово-комунального господарства у сфері основ управління та реформування житлово-комунального господарства. 2017– 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Підвищення якості управління будинками.
Організація надання консультацій населенню з питань утворення ОСББ, реалізації Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Ювілейної селищної громади 2017– 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Підвищення рівня інформованості населення з питань реформування житлово-комуналь-ного господарства.
4 Модернізація житлового господарства. Сприяння проведенню капітального ремонту житла, відновленню та ефективній експлуатації житлового господарства. 2017– 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Зниження зношеності житлового фонду до рівня експлуатаційної безпеки.
5 Оптимізація витрат енергетичних і матеріальних ресурсів (палива, електричної енергії, води) Сприяння проведенню енергетичного та технічного обстеження об᾽єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури 2017 – 2018 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Вишукування внутрішніх резервів здешевлення вартості житлово-комунальних послуг.
Включення до обов᾽язкових умов конкурсного відбору надавачів послуг з управління будинками вимог щодо розроблення, погодження та реалізації бізнес-планів, в яких повинні передбачатися заходи щодо енергозбереження. 2017 – 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій.
6 Забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства. Впровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги 2017 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради. Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до економічно обґрунтованих витрат
Залучення суб᾽єктів господарювання усіх форм власності до виконання робіт з утримання житлових будинків на конкурентних умовах. 2017 – 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Запровадження ринкових засад господарювання, забезпечення беззбиткового функціонування суб’єктів господарювання.
Регулярне коригування тарифів на житлово-комунальні послуги залежно від рівня інфляції згідно з чинним законодавством 2017– 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до економічно обґрунтованих витрат
Проведення аналізу собівартості наданих житлово-комунальних послуг та динаміки фінансових показників виконавців житлово-комунальних послуг. Щорічно Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради Зниження неефективних витрат у собівартості послуг.
Сприяння реструктуризації заборгованості населення за спожиті послуги, підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги всіма споживачами. 2017 – 2021 Комунальні підприємства Забезпечення безперебійного надання житлово-комунальних послуг
Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо встановлення плати за житлово-комунальні послуги відповідно до їх якості та обсягів споживання, порядку і правил проведення перерахунків у разі порушення цих вимог виробниками (виконавцями) послуг. 2017 – 2021 Виконавчий комітет Княгининівської сільської ради. Врегулювання відносин між виробниками (виконавцями) та споживачами житлово-комунальних послуг у частині відповідності плати рівню, якості та обсягам споживання цих послуг.
           

Додаток 4
Заходи з утримання та розвитку вулично-дорожнього господарства

№ з/п Заходи Одиниця вимірю-вання 2017 рік 2018 рік 2019рік 2020 рік 2021 рік Всього
1 Будівництво, реконструкція вулиць та доріг комунальної власності,влаштування велосипедних доріжок. млн. грн. 3,4 5,5 7,0 8,0. 5,0 28,9
2 Капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності. млн. грн. 3,4 5,5 7,0 8,0 5,0 28,9
3 Поточний ремонт вулиць, доріг, внутрішньо квартальних проїздів, тротуарів, господарських майданчиків комунальної власності. млн. грн. 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 3,4
4 Проведення робіт по грейдеруванню ґрунтових вулиць та узбіч вулиць з твердим покриттям млн. грн. 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 2,3
5 Утримання вулично-дорожнього господарства млн. грн. 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 2,9
6 Паспортизація доріг комунальної власності. млн. грн. 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,14
  ВСЬОГО КОШТІВ: млн. грн 8,22 12,72 15,62 17,94 12,04 66,54

Додаток 5

Заходи з утримання та розвитку інженерних мереж

№ з/п Заходи Одиниця вимірювання 2017 2018 2019 2020 2021 Всього:
1

Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення

тис. грн. 25,0 25,0 30,0. 30,0 30,0 140,0
2

Будівництво мереж зовнішнього освітлення

тис. грн. 700,0 1000,0 800,0. 700,0 700,0 3900,0
3

Будівництво мереж каналізації

тис. грн. 1000,0 3000,0 3000,0 700,0 500,0 8200,0
4

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення

тис. грн. 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0
5

Ремонт об᾽єктів водопровідно-каналізаційного господарства

тис. грн. 150,0 150,0 150,0 150,0. 150,0 750,0
6

Технічне обслуговування об᾽єктів водопровідно-каналізаційного господарства

тис. грн. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0
 

ВСЬОГО КОШТІВ

тис. грн. 3925,0 6225,0 6030,0 3630,0 3430,0 23240,0

Додаток 6

Заходи щодо надання підтримки у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

№ з/п Заходи Одиниця вимірювання 2017 рік 2018рік 2019рік 2020рік 2021 рік Всього Джерело фінансу-вання
1 Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. одиниць 2 4 4 4 6 20  
2 Навчання за програмою підготовки голів ОСББ та управителів житлових будинків. тис. грн. 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 1,8 Місцевий бюджет
3 Надання одноразової фінансової допомоги під час організації об’єднання за відповідним техніко-економічним обґрунтуванням. тис. грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Місцевий бюджет
4 Розробка та друк буклетів, листівок, інформаційних бюлетенів та брошур для популяризації ОСББ. тис. грн. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Місцевий бюджет
5 Інформаційно-просвітницька діяльність (конференції тощо). тис. грн. 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 2,0 Місцевий бюджет
6 Формування фонду заохочення кращих ОСББ (проведення конкурсів). тис. грн. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 1,7 Місцевий бюджет
  Всього коштів тис. грн. 102,7 102,9 103,1 103,3 103,5 515,5  

Додаток 7

Заходи з утримання та розвитку житлового господарства

№ з/п Види робіт Одиниця вимірю-вання 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього Джерело фінансування
1 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків. тис. грн. 200,0 150,0 150,0 150,0 120,0 770,0 Місцевий бюджет, кошти власників, суб᾽єктів господарювання
2 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового фонду. тис. грн. 100,0 50,0 50,0 50,0 30,0 280,0 Місцевий бюджет, кошти власників, суб᾽єктів господарювання
3 Капітальний ремонт електрогосподарства в житлових будинках тис. грн. 100,0 50,0 50,0 50,0 30,0 280,0 Місцевий бюджет, кошти власників, суб᾽єктів господарювання
4 Впровадження в багатоквартирних будинках засобів обліку та регулювання споживання комунальних послуг тис. грн. 50,0. 25,0 25,0 25,0 10,0 135,0 Місцевий бюджет, кошти власників, суб᾽єктів господарювання
  ВСЬОГО КОШТІВ: тис. грн. 450,0 275,0 275,0 275,0 190,0 1465,0  

Додаток 8

Заходи з утримання та розвитку благоустрою населених пунктів

№ з/п Заходи Одиниця вимірювання 2017 рік 2018 рік 2019рік 2020рік 2021 рік Всього Джерело фінансування
1

Реалізація існуючих проектів з благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків

тис. грн. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Місцевий бюджет
2

Проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

тис. грн 2,0 1,0 0,2 0,2 0,2 3,6 Місцевий бюджет
3

Проведення конкурсу на вулицю, прибудинкову територію, садибу зразкової чистоти та порядку, розробити та затвердити умови конкурсу.

тис. грн. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Місцевий бюджет
4

Ремонт малих архітектурних форм (дитячі та спортивні майданчики, паркові меблі та інше)

тис. грн. 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 19,0 Місцевий бюджет
5

Прибирання місць загального користування

тис. грн. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Місцевий бюджет
6

Ліквідація стихійних звалищ

тис. грн. 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 460,0 Місцевий бюджет
7

Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев, санітарна обрізка та омолодження

тис. грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Місцевий бюджет
8

Придбання посадкового матеріалу (саджанців дерев, кущів, квітів)

тис. грн. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Місцевий бюджет
9

Придбання матеріалів для проведення суботників(рукавиці, пакети, інвентар та ін.)

тис. грн. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Місцевий бюджет
10

Утримання пам᾽ятних знаків

тис. грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Місцевий бюджет
11

Влаштування огорож

тис. грн. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Місцевий бюджет
12

Покос бур᾽янів та карантинної рослинності

тис. грн. 5,0 15,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Місцевий бюджет
13.

Виготовлення схеми санітарної очистки території Княгининівської сільської ради

тис. грн. 5,0 2,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Місцевий бюджет
 

ВСЬОГО КОШТІВ

тис. грн. 174,5 180,5 193,7 190,7 190,7 930,1  

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort