Програма розвитку фізичної культури та спорту в Княгининівській сільській раді на 2017-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії Княгининівської сільської ради
від 20.01.2017 року № 18-3/13

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В КНЯГИНИНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ НА 2017-2022 роки

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ

Мета Програми

Програма розвитку фізичної культури та спорту в Княгининівській сільській раді на 2017-2022 роки (далі Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень.

Метою Програми є:

 • створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення;
 • максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.

Основні завдання Програми

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань:

 • удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами;
 • підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
 • удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, методичного та інформаційного забезпечення.

Напрямки розвитку фізичної культури і спорту

Дія Програми охоплює наступні напрямки:

 • фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;
 • фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах;
 • фізичне виховання серед сільського населення;
 • дитячо-юнацький спорт та спорт вищих досягнень;
 • масовий спорт;
 • фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів;
 • спорт ветеранів;
 • фінансове забезпечення;
 • кадрове забезпечення, соціальний захист;
 • медичне забезпечення;
 • інформаційне забезпечення.

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

 • розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових відносин;
 • залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді;
 • підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом;
 • покращення стану матеріально-технічної бази;
 • якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем;
 • належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Прогнозні обсяги фінансування для розв’язання проблем, передбачених Програмою, наведено нижче.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

Виконання Програми розраховано на 2017-2022 роки.

Джерела фінансування Обсяг фінансування (тис. гривень) У тому числі за роками 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Місцеві бюджети 5100 600 700 800 900 1000 1100

Управління і контроль за ходом виконання Програми

Управління виконання Програми покладається на постійну комісію з гуманітарних питань та депутатської етики Княгининівської сільської ради, яка несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконання Програми.

Фінансове забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери в об’єднаній територіальній громаді

Розвиток фізкультурно-спортивної сфери громади має здійснюватись шляхом залучення:

 • бюджетних коштів (державного, обласного, районного бюджетів);
 • інвестиційних коштів;
 • коштів громадських організацій;
 • інших джерел не заборонених законодавством України.

Проблеми розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді

Аналіз сучасного розвитку фізичної культури і спорту в об’єднаній громаді виявив основні проблеми:

 1. Потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери.
 2. Недостатній рівень фінансового забезпечення проведення змагань.
 3. Недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною культурою і спортом.
 4. Недостатня організація спортивно-масових заходів спільно проведених спортивними товариствами і спортивними федераціями.
 5. Недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур щодо розвитку фізичної культури і спорту.
 6. Не створено систему пропаганди здорового способу життя.
 7. Необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, починаючи із школи, які б забезпечили належне проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів на території сільської ради.
 8. Відсутність використання народних традицій при проведенні спортивно-масової роботи.
 9. Відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення молоді.
 10. Формування резерву та підготовки тренерських кадрів, працівників у галузі фізичного виховання.

Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в громаді.

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері:

1. Забезпечити освітню сферу «Фізична культура» в громаді висококваліфікованими фахівцями, створити умови для підвищення їх професійного рівня в системі курсової підготовки та проведення щорічного конкурсу «Учитель року з фізичної культури», «Тренер року».

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

2. Систематично проводити у навчальних закладах всіх ступенів спортивно-масову роботу, у тому числі з видів спортивного туризму.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

3. Надавати безкоштовно спортивні зали та приміщення незалежно від відомчої належності для занять дітей і сільського населення фізичною культурою і спортом.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

4. Створити при ЗОШ та НВК громади шкільні спортивні клуби для організації позакласної роботи, залучивши до цієї роботи ветеранів спорту та інструкторів по спорту при сільських радах, що увійшли до Княгининівської ОТГ

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

5. Проводити серед учнівської молоді багатоступеневі комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор, першості і чемпіонати області з видів спорту, фізкультурно-оздоровчі заходи патріотичного спрямування «Козацький гарт», «Нащадки козацької слави».

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

6. Забезпечувати проведення державного тестування фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

7. Організувати на початку нового навчального року в загальноосвітніх школах проведення першого уроку на тему "Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового способу життя та зміцнення здоров'я".

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах

1. Забезпечувати проведення галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

2. Організовувати серед організацій, установ, підприємств огляд-конкурси з фізкультурно-масової та оздоровчої роботи.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

3. Передбачати у програмах соціально-економічного та культурного розвитку будівництво спортивних об'єктів в сільській місцевості.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

4. Проводити серед учнів закладів освіти футбольний фестиваль „Даруємо радість дітям" та спортивні змагання "Майбутній олімпієць"

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

7. Організовувати серед сіл та селищ огляд-конкурси з фізкультурно-масової та спортивної роботи, проведення сільських та селищних спартакіад.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

 

Спортивна діяльність

1. Проводити спортивні заходи, чемпіонати першості, кубки громади з різних видів спорту, турніри, присвячені знаменним датам.

Сільська рада, гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

2. Створити умови для підготовки різних команд громади і окремих спортсменів з різних видів спорту для їх успішних виступів на районних обласних; Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Сільська рада, гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

3. Забезпечити фінансування діяльності футбольного та волейбольного клубу на навчально-спортивну роботу та придбання спортінвентарю.

Фінансове управління, сільська рада, гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

4. Культивувати на тереторії сільської ради нові олімпійські та неолімпійські види спорту.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

5. Розробити проект положення про стипендії голови Княгининівської сільської ради для кращих спортсменів і тренерів громади та передбачити кошти на виплату зазначених стипендій з 2017 року.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

6. Сприяти поліпшенню житлово-побутових умов спортсменів та кандидатів у національну збірну команду України та їх тренерам.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради, сільська рада.

Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними характеристиками, фізичне виховання серед сільського населення.

Фізична підготовка допризовної молоді.

1. Проводити щорічні змагання з військово-прикладних і спортивно-технічних видів спорту, спартакіади допризовної молоді громади.

Сільська рада, гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

2. Ввести в практику роботи проведення змагань серед інвалідів і дітей з фізичними вадами.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей.

1. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Протягом періоду реалізації Програми

2. Надавати спортивні споруди незалежно від форм власності для фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять дітей-інвалідів, забезпечивши їх відповідним обладнанням та інвентарем.

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради.
Постійно.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort