ПРОГРАМА розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Княгининівській сільській раді на 2017-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської ради
від  03.03.2017 № 19-1/20

ПРОГРАМА

розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Княгининівській сільській раді на 2017-2022 роки

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

IV. Фінансове забезпечення Програми

V. Очікувані результати

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

VII. Заходи Програми 

І. Паспорт Програми 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Княгининівська сільська рада 

     

2.

Розробник програми

Княгининівська сільська рада 

     

3.

Відповідальний виконавець програми

Гуманітарний відділ Княгининівської сільської ради

4

Учасники програми

БК смт. Рокині, с. Княгининок, клуби сіл Брище, Милуші, Сирники, школи мистецтв, бібліотеки.

5.

Термін реалізації програми

2017-2022 роки

     

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

………. тис. гривень

 

коштів не бюджетних джерел

………..тис.грн

     
     

ІІ. Загальна частина

          Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Княгининівській ОТГ на 2017-2022 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури, мистецтва та збереження об’єктів культурної спадщини в ОТГ.

         У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", Стратегією сталого розвитку "Україна-2020", затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами, а також рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань та депутатської етики. 

ІІІ.  Мета і основні завдання Програми 

        Метою Програми є збереження і розвиток культурного надбання, як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самобутньої культури району, підтримка книговидавничої справи, висвітлення заходів Програми в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах.

         Програма визначає стратегію розвитку галузі культури і мистецтва, пріоритетні завдання збереження культурної спадщини в сільській раді на 2017-2022 роки. Вона передбачає підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва, оптимізацію, модернізацію, комп’ютеризацію та охоплення Інтернетом мережі бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів їх інноваційної діяльності, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, охорону культурної спадщини, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань.


Основні завдання Програми:

1) створення умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

2) державна підтримка професійного та аматорського мистецтва;

3) збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток народних художніх ремесел;

4) зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів приміщень закладів культури і мистецтва, бібліотек;

5) забезпечення охорони, збереження і використання культурної та археологічної спадщини;

6) реалізація державної політики у сфері книговидавничої справи. 

ІV. Фінансове забезпечення 

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, та за рахунок інших джерел.

       За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою заходів необхідно ……. тис. грн, з них……… тис. грн. – з інших джерел.

V. Очікувані результати 

        Виконання Програми сприятиме значному поступу у системному розвитку культурної сфери в районі, розширенню інформаційних ресурсів галузі, підвищенню якості культурно-мистецьких послуг, відродженню традиційної народної культури, національно-патріотичному вихованню, збереженню культурної та археологічної спадщини, популяризації читання.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

        Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Гуманітарний  відділ Княгининівської сільської ради.

        Виконком Княгининівської сільської ради, керівники установ культури і мистецтва, які перебувають у спільній власності територіальної громади, щороку до 01 грудня готують інформацію про хід виконання заходів Програми.

 

 Заходи Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Княгининівській ОТГ  на 2017-2022 роки

№ з\п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці Програми

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

І. Будівництво, реконструкція, ремонти установ культури і мистецтва.

Зміцнення матеріально-технічної бази, заходи із енергозбереження

1.

Забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури і мистецтва району, підтримання належного технічного стану приміщень, проведення заходів із енергозбереження

Княгининівська сільська рада

Бюджет Княгининівської ОТГ

У межах кошторисних призначень

 

 

 

2.

Надання допомоги з питань зміцнення матеріально-технічної бази

Княгининівська сільська рада

Бюджет Княгининівської ОТГ

У межах кошторисних призначень

 

 

 

ІІ. Кадрове забезпечення, поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі

1.

Проведення профорієнтаційної роботи в населених пунктах сільської ради  із залученням до вступу у Волинське державне училище культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського кращих випускників шкіл естетичного виховання, талановитої молоді,  із сільської місцевості

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

Залучені кошти

 

 

 

 

2.

Забезпечення організації та проведення творчих конкурсів, змагань, підвищення кваліфікації працівників культури

 

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Державна підтримка розвитку професійного та аматорського мистецтва

1.

Організація та проведення в сільській раді концертів професійних національних та народних колективів та окремих виконавців

Гуманітарний відділ Княгининівської ОТГ

Бюджет Княгининівської ОТГ

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

2.

Підготовка та проведення   фестивалів  під відкритим небом в Рокинівському музеї «Скансен»

Управління культури і туризму облдержадміністрації

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

3.

Створення та розвиток аматорського театру в будинку культури  смт. Рокині

Гуманітарний відділ Княгининівської ОТГ

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

4.

Фінансова підтримка аматорських колективів сільської ради  із званням "народний", "зразковий"

 

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

 

Всього:

 

Бюджет Княгининівської ОТГ Позабюджетні кошти

 

 

 

 

IV. Організація дозвілля населення і розвиток аматорського мистецтва. Дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури, її самобутності у контексті європейських цінностей

1.

Проведення творчих звітів та обмінних концертів художніх колективів та виконавців аматорського мистецтва сіл і селища сільської ради, присвячених річницям Незалежності України

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

 

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

в межах бюджетних призначень

 

 

 

2.

Підготовка і проведення літературно-мистецьких свят із відзначення річниць від дня народження Лесі Українки і Тараса Шевченка

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

 

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

3.

Сприяти участі кращих аматорських колективів та виконавців сільської ради у всеукраїнських, обласних та районних культурно-мистецьких заходах:

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

 

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

4.

З метою вивчення, збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини, народних художніх промислів:

 

 

 

 

 

 

1)

виготовлення серії відеофільмів, DVD-дисків із записами поліських обрядів, народних пісень документальних фільмів патріотичного спрямування

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

 

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

2)

організація та проведення фольклорно-етнографічних експедицій

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

 

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

3)

організація та проведення пленерів, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Гуманітарний відділ  Княгининівської ОТГ

 

Бюджет Княгининівської ОТГ

 

 

 

 

 

5.

Здійснити запис фонограм та відеокліпів,  виготовлення дисків з метою розвитку та популяризації творчості, поновлення репертуару кращих аматорських колективів та виконавців сільської ради

будинок культури с. Княгининок, будинок культури смт. Рокині

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

6.

Забезпечення збереження та сприяння розвитку базової мережі закладів культури у сільській місцевості, визначених на підставі мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення клубними закладами і бібліотечними установами та включених до відповідних державних реєстрів

Княгининівська сільська рада

Місцевий бюджет

В межах бюджетних призначень

 

 

 

7.

З метою обміну досвідом та популяризації творчості забезпечити виступи аматорських колективів сільської ради в населених пунктах Волинської області та України

Будинок культури с. Княгининок. Будинок культури смт. Рокині

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

8.

Забезпечення участі кращих аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах

 

Місцевий бюджет

 

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

9.

Здійснення підтримки творчих ініціатив державних установ та підприємств, громадських та релігійних організацій у реалізації культурно-мистецьких проектів та програм

Гуманітарний відділ спільно із громадськими та релігійними організаціями та професійними спілками

Місцевий бюджет

 

 

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

10.

Сприяння придбанню інструментарію, сценічних костюмів для аматорських колективів та окремих виконавців сільської ради

Княгининівська сільська рада

 

Місцевий бюджети

 

 

 

 

11.

Забезпечення проведення культурно-просвітницьких та літературно-мистецьких заходів із відзначення державних свят, важливих політичних подій, ювілейних дат, професійних свят

будинки культури

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

Місцевий бюджет

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

V. Забезпечення діяльності бібліотечних установ

1.

Планомірне поповнення книжкових фондів бібліотек, насамперед українською мовою, із залученням коштів різних джерел фінансування:

 

 

 

 

 

 

2.

Забезпечення передплати періодичних видань українською мовою для бібліотек сільської ради

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

 

 

в межах бюджетних призначень

 

 

 

 

3.

Здійснення поетапного забезпечення комп’ютерами  бібліотек

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

в межах бюджетних призначень

 

 

 

 

4.

Здійснення автоматизації бібліотечних процесів через придбання і встановлення спеціалізованих автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем АІБС, ІРБІС

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

 

 

 

 

 

5.

Сприяння проведенню творчих зустрічей із письменниками та відомими особистостями в  бібліотеці

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

Всього:

 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

VI. Початкова мистецька освіта та підготовка кадрів працівників культури

1.

Збереження мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та збільшення контингенту учнів у них. Сприяння відкриттю, функціонуванню, збереженню та розвитку філіалів і класів у музичній школі та школі мистецтв сільської ради

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

 

в межах бюджетних призначень

 

 

 

 

2.

Створення умов для надання освітніх послуг, виконання навчальних планів у повному обсязі  у музичній школі, залучення дітей до навчання народним промислам, образотворчому мистецтву, грі на народних, духових та струнно-смичкових інструментах

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

 

в межах бюджетних призначень

 

 

 

 

3.

Сприяння зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази, оновлення інструментарію музичної школи та школи мистецтв

Княгининівська сільська рада

Сільський бюджет

 

в межах бюджетних призначень

 

 

 

 

4.

Сприяння участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях, надання їм фінансової підтримки, зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

VIIМузейне будівництво та розвиток музейної справи

1.

Придбання та виготовлення сучасного експозиційного та фондового обладнання

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

 

 

 

 

2.

Придбання програми та переведення обліку музейних фондів у електронний варіант

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

 

 

 

 

3.

Придбання творів образотворчого та ужиткового мистецтва, предметів народного побуту, нумізматики, флористики тощо

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

 

 

 

 

4.

Розроблення наукової концепції та виготовлення проектно-кошторисної документації із подальшого функціонування музею-скансену в селищіРокині

Гуманітарний відділ

Сільський бюджет

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

 

Всього:

 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

VIIIОхорона культурної та археологічної спадщини

1.

Паспортизація пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва, науки і техніки національного та місцевого  значення, їх майнова оцінка

Княгининівська сільська рада

 

Місцевий бюджет

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

2.

Визначення меж територій та охоронних зон для пам’яток національного та місцевого значення, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини(меморіал с. Милуші)

Княгининівська сільська рада

Місцевий бюджет

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

3.

Виготовлення та встановлення охоронних дошок і охоронних знаків нового зразка, інформаційних таблиць єдиного зразка на пам’ятках

Княгининівська сільська рада

Місцевий бюджет

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

4.

Проведення ремонтно-реставраційних робіт на аварійних пам’ятках містобудування та архітектури місцевого значення

Княгининівська сільська рада

Місцевий бюджет

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

5.

Проведення рятівних археологічних досліджень на об’єктах культурної спадщини, що руйнуються внаслідок господарської діяльності людини та природних факторів

Княгининівська сільська рада

Місцевий бюджет

 

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

6.

Проведення архітектурно-археологічних досліджень територій та пам’яток населених пунктів ОТГ

Княгининівська сільська рада

Місцевий бюджет

 

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

Всього:

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

ІХ. Книговидавнича справа

1.

Закупівля високохудожніх, а також суспільно важливих творів волинських та місцевих письменників: історико-краєзнавчої, патріотичної, дитячої літератури, мемуарів видатних людей краю, спогадів учасників Революції гідності та АТО та літератури, присвяченої цим подіям

Княгининівська сільська рада

Сільський бюджет

 

 

Позабюджетні кошти

          

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

 

 

 

2.

Закупівля творів, орієнтованих на дітей з обмеженими фізичними можливостями та авторами яких є особи з обмеженими фізичними можливостями

Княгининівська сільська рада

Сільський бюджет

 

 

 

 

 

3.

Підтримка місцевих авторів для видавництва та популяризації їх творів

Княгининівська сільська рада

Сільський бюджет

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

Сільський бюджет

Позабюджетні кошти

 

 

 

 

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort