Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки

Затверджено
Рішення сесії Княгининівської сільської ради
№ 18-3/18 від 20.01.2017 року

ПРОГРАМА
розвитку земельних відносин та охорони земель
Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки

ВСТУП

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Княгининівської сільської ради на 2017-2022 роки (далі – Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель сільської ради.

Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування прав на землю, формування якісного екологічного середовища Княгининівської сільської ради.

1. Мета Програми

  Основною метою Програми є:
 • здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру;
 • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

2. Організаційне забезпечення виконання програми

  У Програмі визначені основні завдання проведення земельної реформи. Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів Княгининівської сільської ради. Ними слід вважати:
 • проведення аналізу стану використання та охорони земель на території Княгининівської сільської ради;
 • проведення інвентаризації земель усіх форм власності;
 • коригування раніше розробленого Проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Маяки (перейменовано відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 24, ст.497)», Сирники, Зміїнець, Милуші, Милушин, Буків, Моташівка Маяківської сільської ради (згідно рішення Маяківськоїсільськї ради №9/2.1. від 30.06.2016 року «Про перейменування Маяківської сільської ради в Княгининівську сільську раду», приведено назву ради та виконавчого комітету у відповідність до нової назви населеного пункту)Луцького району Волинської області та включення у межі адміністративно-територіальних одиниць земельних ділянок проектної житлової садибної забудови (враховуючи дані Схеми планування території Маяківської сільської ради Луцького району Волинської області);
 • виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан, придатний для подальшого використання;
 • оновлення планово-картографічних матеріалів;
 • співпраця з контролюючими органами, які проводять нарахування фізичним особам сум земельного податку, з метою приведення їх у відповідність до даних державного земельного кадастру та тарифів;
 • впровадження механізму сплати фізичними особами земельного податкучерез касу сільської ради, за квитанцією про приймання податкових платежів (форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України);
 • проведення рекультивації порушених земель;
 • проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів : Княгининок, Сирники, Зміїнець, Милуші, Милушин, Буків, Моташівка Княгининівської сільської ради;
 • підключення типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру;
 • запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону;
 • проведення заходів з меліорації земель та забезпечення функціонуванняоб’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем у належному стані;
 • розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної території зрежимом обмеженої господарської діяльності;
 • запровадження внутрішніх правил регулювання земельних відносин, пов’язаних з наданням громадянам у користування або у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства на території Княгининівської сільської ради.

3. Сучасний стан земельного фонду Княгининівської сільської ради.

Княгининівська сільська рада знаходиться в північно-західній частині Луцького району Волинської області на відстані 7 км від районного та обласного центру – м. Луцьк.

До складу сільської ради входять 9 населених пунктів: Княгининок, Сирники, Зміїнець, Милуші, Милушин, Буків, Моташівка, Рокині та Брище, адміністративний центр – с. Княгининок.

  Загальна площа Княгининівської сільської ради становить 6995,3 га, в тому числі:
 • с. Княгинонок — 585,8897 га;
 • с. Сирники – 341,35 га;
 • с. Зміїнець – 663,9503 га;
 • с. Милуші – 128,41 га;
 • с. Милушин – 82,3 га;
 • с. Буків – 91,25 га;
 • с. Моташівка – 44,96 га;
 • смт.Рокині — 672,1958 га;
 • с. Брище – 244,4073 га.

4. Фінансове забезпечення виконання програми

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
 • коштів місцевих бюджетів;
 • інших джерел, які не заборонені чинним законодавством.

Щорічний план основних заходів та необхідний обсяг фінансування, щодо реалізації Програми затверджується рішенням Княгининівської сільської ради.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є виконавчий комітет сільської ради.

5. Очікувані результати виконання програми

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2017–2022 років.

Поетапне виконання Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, правових, еколого-економічних та інших заходів дозволить створити стійку систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну ефективність їх використання.

Проведення робіт, пов'язаних з розробкою та складанням планів земельно-господарського устрою населених пунктів, дасть змогу упорядкувати відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання забудови, планування і зонування, створити реальний банк даних про ринок землі.

Також роботи пов’язані з оновленням меж населених пунктів, встановленням прибережних захисних смуг, дадуть можливість остаточно визначити компетенцію сільської ради в частині розпорядження землями, сприятимуть належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, а також забезпечать подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку сільської громади.

В цілому по Княгининівській сільській раді збільшиться надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку та оренди землі, зокрема це буде забезпеченопроведенням та своєчасним оновлення грошової оцінки, що дозволить збільшити бюджетні надходження від плати за землю орієнтовно у 4–7 разів, а для сільської ради це стане гарантією стабільного наповнення місцевого бюджету на наступні сім років.

6. Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort