СТРАТЕГІЯ розвитку громади

 Стратегічний план розвитку
Княгининівської громади
на період до 2020 року
(Княгининівської об’єднаної територіальної громади)

 

Квітень 2018

ЗМІСТ 

ЗВЕРНЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ………………………………………

3

1. ВСТУП………………………………………………………………………

5

2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ…………………………….

  6

3. МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ……………………………………….

23

4. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ…….

22

4.1. Узгодженість майбутньої стратегії з програмними та стратегічними документами……………………………………………………………………

 

24

4.2. Стратегічний аналіз Княгининівської ОТГ……………………………...

27

4.3. Порівняльні переваги, виклики і ризики (на основі аналізу SWOT)…..

27

5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ……………………

30

6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ…………………………………………...

31

6.1. Територія впливу проектів Плану реалізації Стратегії…………………

31

6.2. Часові рамки і засоби реалізації………………………………………….

34

6.3. Очікувані результати та показники……………………………………...

34

6.4. Орієнтовний план проектних пропозицій та графік виконання завдань………………………………………………………………………….

 

36

6.5. Припущення та ризики……………………………………………………

39

6.6. Рекомендації……………………………………………………………….

40

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ……………………………………………………………………..

 

40

8. СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ………………………………………………....

43

9. ДОДАТКИ………………………………………………………………….

45

9.1. Результати опитування мешканців громади…………………………...

45

9.2. Результати опитування представників бізнесу………………………...

49

Контакти…………………………...…………………………………………..

58

 

ЗВЕРНЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

Шановні жителі  Княгининівської громади!

Ми – молода, амбітна  громада, яка тільки почала свій шлях.Головне наше завдання – це реальні зміни на краще у житті кожної людини що мешкає у громаді, а відповідно і громади в цілому,  щоб кожному із нас було добре жити, працювати та відпочивати. В нас є  велике бажання змінити життя кожного мешканця на краще, навчитися працювати для благоустрою нашої громади.

Княгининівська об’єднана територіальна громада утворена 09серпня 2016 року в процесі впровадження адміністративно-територіальної реформи та у відповідності до норм Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Мешканці населених пунктів з центром у с. Княгининок утворили нову адміністративну одиницю, обравши на чергових виборах сільського голову та депутатів ради. З 01січня 2017 року, відповідно до вимог чинного законодавства, громада здійснює свою діяльність з новим податковим кодексом, з новими повноваженнями, з більш потужним фінансовим ресурсом, а відповідно і з новими викликами, проблемами та шляхами їх вирішення.

Важливо для розвитку громади своєчасно та професійно визначити стратегічні цілі розвитку громади. Тому ми вирішили створити цей стратегічний документ за консультативної підтримки  Волинського відокремленого підрозділу Установи «Центру розвитку місцевого самоврядування» та Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».

Стратегія розвитку громади є живим документом, до якого можуть (і повинні) вноситися зміни, що виникають із розвитком суспільства та зміни економічного та політичного  клімату у країні.

Наша громада має сильні сторони-розумні та працьовиті люди, наближеність до відносно розвинутого міста Луцьк – економічної та адміністративної столиці волинського краю, однак маємо і проблеми, перш за все екологічні, пов’язані із наявністю полігону твердих побутових відходів. Маємо чудові можливості у співпраці із прилеглими громадами розвивати місцеву економіку, туризм, сільське господарство.

Лише сформувавши спільне бачення майбутнього громади, долучивши переважну кількість мешканців громади до його реалізації ми зможемо досягти бажаних результатів. Сподіваюсь, що у серцях мешканців проросте зерно віри у потужну й самодостатню громаду, яка згодом віднайде себе на соціально-економічній та культурній платформі не лише загальнодержавного, а й міжнародного рівня. Запорука нашого успіху – постійна та щира співпраця влади, бізнесу та громадян. Стратегія розвитку дасть розуміння кожному мешканцю громади, зацікавленим у співпраці інвесторам змогу організувати скоординовану спільну діяльність задля сталого розвитку громади.

Досягнення цієї мети залежить винятково від нас, від ініціативи та ентузіазму усіх мешканців громади! Маленькими кроками, не зупиняючись громада впевнено рухається до своєї мети.

Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її соціально-економічному розвитку.

  

З повагою,
Княгининівський сільський голова      

 1.     ВСТУП

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році, призвів до створення об’єднаних територіальних громад. Спроможні громади повинні стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Луцькому районі Волинської області була створенаКнягининівська об’єднана територіальна громада, у яку увійшли: Княгининівська (с. Княгининок, с. Милуші, с. Милушин, с. Буків, с. Моташівка, с. Зміїнець, с. Сирники), Рокинівська селищна (смт. Рокині, с. Брище).

Рішеннями11-ої сесії Княгининівської сільської ради «Про добровільне об’єднання» № 11/2.1 від 26липня 2016 року вони об’єдналися в Княгининівську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Княгининок.

Відповідно до постанови ЦВК від 7 жовтня 2016 р.  № 437 11 грудня 2016 року відбулися перші вибори голови та депутатів Княгининівської об’єднаної територіальної громади.

На етапі створення об’єднана територіальна громада зустрілася із багатьма викликами, серед яких є: визначення пріоритетів щодо розвитку громади, формування бюджету нової громади, забезпечення надання базових послуг її мешканцям, побудова ефективної системи управління ресурсами та інші.

Громада повинна ефективно відповідати також зовнішнім викликам, таким як: глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів (особливо після впровадження безвізового режиму із країнами ЄС, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси. Для відповіді на ці та інші виклики необхідно забезпечити середньо- та довгострокове планування розвитку об’єднаної територіальної громади.

Головним планувальним документом громади стане Стратегія розвитку Княгининівської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року, узгоджена з програмними й стратегічними документами загальнодержавного та місцевого значення. При розробці Стратегії було враховано також законодавство України щодо реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Мета Стратегії Княгининівської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року полягає у налагодженні взаємодії між представниками влади, громади та бізнесу для вирішення спільних проблем мешканців усіх населених пунктів, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, виконуючи завдання щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якостіжиття у громаді через ефективне використання ресурсів.

Стратегія об’єднаної територіальної громади сфокусована на перетвореннягромади на конкурентоздатну  територію комфортного проживання, де створено належні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг, у якій є можливість знайти цікаву та добре оплачувану роботу, громаду із унікальною історико-культурною спадщиною та національними традиціями українського народу.

Залучення широкого кола громадян до творення Стратегічного плану розвитку ОТГ дозволяє ідентифікувати проблеми та знайти  реалістичні  шляхи вирішення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю, владою та бізнесом. При цьому однією з основних складових процесу планування  є обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблений таким чином  Стратегічний план відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «свій ». Створений разом з громадою Стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.

Обґрунтування положень Стратегії здійснено на основі результатівстатистичних показників по Україні, Волинської області, Луцького району, Княгининівської об’єднаної територіальної громади йаналітичної і оперативної інформаціїуправлінь та відділів обласної адміністрації, Стратегії «Волинь-2020», аналітичних досліджень і прогнознихрозрахунків, чинних законодавчихі нормативних актів ВерховноїРади України, Президента України,Кабінету Міністрів України, місцевихорганів влади з урахуваннямміжнародних правових актів іміжнародних угод, пропозицій залучених експертів. 

2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

Профіль громади – документ, у якому здійснений аналіз та оцінка фактичного стану розвитку території у динаміці, і він вміщує таку інформацію:

 • історія території;
 • географічне положення, природні умови та ресурси території;
 • демографічна ситуація;
 • рівень життя населення та його ділова активність, ринок праці;
 • соціальна інфраструктура;
 • особливості господарського комплексу, ринок землі та земельні відносини;
 • фінансово-бюджетна ситуація та інвестиційний клімат;
 • екологічна ситуація та охорона навколишнього середовища;
 • місцева політична ситуація, система управління місцевим розвитком;
 • розвинутість мережі та дієвість органів самоорганізації населення.

 

Княгининівська об’єднана територіальна громада розташована на півдні Волинської області. Територія сільської ради розташована у центрі Луцького району. Від центральної садиби с. Княгининок до м. Луцьк 7 км.

Основні вантажопасажирські перевезення здійснюються автошляхом міжнародного значення М-19 «Доманове-Порубне», який проходить через с. Княгининок. Даний автошлях з’єднує за межами України м. Брест та м. Бухарест.

  

Рис. 1. Населені пункти громади.

 

Таблиця 1. Порівняннягромади, району, області
 

Регіони

Площа, км2

Площа у % до загальної площі/району/області

Населення

Населення у % до загального населення/району/області

Густота населення

Громада

69,9

7,2

9172

14,4

67,6

Район

973

4,8

63903

6,1

62,4

Область

20143

3,3

1040954

2,5

51,6

 

Таблиця 2. Чисельність мешканців, тис. осіб

 

п/п

Території

2014

2015

2016

2017

1.

с. Княгининок

2,34

2,32

2,3

2,25

2.

с. Буків

0,15

0,15

0,13

0,12

3.

с. Зміїнець

1,62

2,10

2,56

2,79

4.

с. Милушин

0,24

0,24

0,25

0,25

5.

с. Милуші

0,79

0,80

0,82

0,85

6.

с. Моташівка

0,05

0,04

0,04

0,04

7.

с. Сирники

0,58

0,58

0,57

0,57

8.

с. Брище

0,41

0,39

0,37

0,34

9.

смт. Рокині

1,68

1,79

1,82

1,96

 

Район

62,3

63,6

63,8

64,0

 

Область

1041,3

1042,9

1042,7

1041,0

 

 

Рис. 2. Чисельність мешканців, тис. осіб

Таблиця 3. Розподіл населення за віком

 

Показники

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Населення у віці:

 

 

 

 

 

 

Молодшому за працездатний

1499

1539

1591

1644

1722

1928

Працездатному

4104

4215

4355

4502

4715

5271

Старшому за працездатний

1534

1576

1628

1683

1763

1972

Діти дошкільного віку

660

678

701

724

759

848

Діти шкільного віку

998

1026

1060

1096

1148

1280

 

 

Рис. 3. Розподіл населення за віком

 

 

Таблиця 4. Загальна кількість мешканців станом на 1 січня 2018 року – 9172 особи.

 

п/п

Території

2014

2015

2016

2017

1.

с. Княгининок

2,34

2,32

2,3

2,25

2.

с. Буків

0,15

0,15

0,13

0,12

3.

с. Зміїнець

1,62

2,10

2,56

2,79

4.

с. Милушин

0,24

0,24

0,25

0,25

5.

с. Милуші

0,79

0,80

0,82

0,85

6.

с. Моташівка

0,05

0,04

0,04

0,04

7.

с. Сирники

0,58

0,58

0,57

0,57

8.

с. Брище

0,41

0,39

0,37

0,34

9.

смт. Рокині

1,68

1,79

1,82

1,96

 

Таблиця 5. Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ станом на 01 січня2018 рік, осіб:

 

Показники

Княгининок

Рокині

Буків

Зміїнець

Милушин

Милуші

Моташівка

Сирники

Брище

Населення у віці:

 

Молодшому за працездатний

490

395

31

631

48

159

8

102

64

Працездатному

1273

1145

72

1575

145

494

23

337

207

Старшому за працездатний

490

434

15

583

54

200

6

123

67

Діти дошкільного віку

216

177

12

268

25

77

4

48

21

Діти шкільного віку

324

256

20

440

23

101

4

65

47

 

 

Рис. 5. Розподіл населення за віком станом на 2017рік

 

 

Рис. 6. Розподіл населення за віком у населених пунктах чисельністю

1-500 осіб станом на 2017 рік

 

 

Рис. 7. Розподіл населення за віком у населених пунктах чисельністю

більше 500 осіб станом на 2017 рік

 

 

Ринок праці

На території Княгининівської громади домінує робота в сільському господарстві, оптово-роздрібній торгівлі, рибному господарстві, значно меншою мірою – у сфері освіти, промисловості.У громаді функціонує відносно невелика  кількість  підприємств. Місцеві підприємства пропонують мешканцям громади здебільшого постійну роботу. Значна кількість мешканців громади працює у місті Луцьк.

Також на місцевому ринку праці присутня самозайнятість – робота у індивідуальних господарствах, дрібна роздрібна торгівля вирощеними сільськогосподарськими продуктами – овочами, фруктами, молокопродуктами.

Фактичний рівень безробіття середній. Станом на 2017 рік рівень зареєстрованого безробіття становив 3,02 % до економічно активного населення працездатного віку.

 

Таблиця 6. Зайнятість за видами діяльності

 

Галузі та види діяльності

2017 рік

Сільськогосподарське виробництво

605

Промисловість

279

Будівництво

410

Транспорт

159

Зв'язок

56

Лісове господарство

25

Рибальство

16

Торгівля

413

Державна служба

88

Освіта

351

Харчова промисловість

225

Охорона здоров’я

188

Приватні підприємці

91

Фермери

4

 

 

Рис. 8. Зайнятість за видами діяльності, осіб 

Таблиця 7. Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію

Показники

2017 рік

Громада

Область

Рівень зареєстрованого безробіття (осіб)

88

10 021

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до економічно активного населення працездатного віку)

3,02

1,58

Середній розмір допомоги  за місяць, гривень

1 792


Таблиця 8. Середня заробітна плата, грн.

Регіони

2014

2015

2016

2017

Громада

2628

3131

3847

5347

Район

2721

3291

4047

5625

Область

2812

3300

4052

5632

 

 

Рис. 9. Середня заробітна плата, грн.

 

Таблиця 9. Середня заробітна плата за видами діяльності, грн.

 

Галузі та види діяльності

2016 рік

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

4444

Промисловість

5532

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту

3372

Транспорт і зв'язок

4063

Державне управління

5016

Освіта

3406

Охорона здоров’я та соціальна допомога

3021

Інші види діяльності

2728

 

 

Рис. 10. Середнязаробітна плата за видами діяльності на 2016 рік, грн.

 

 

Громадська активність мешканців

На території Княгининівської сільської ради функціонують громадські організації:

 

Рис. 11. Кількість громадських організацій за спрямуванням

Усі ці громадські організації мають грантову історію, як було зазначено, не ведуть підприємницьку діяльність, є місцевими та сприяють розвитку та формуванню правової культури особистості. Проте негативною стороною функціонування громадських організацій, особливо на місцевому(сільському) рівні є недостатність ресурсів, які зміцнюють і дають сталий розвиток організаціям.

Система освіти

Систему освіти Княгининівської сільської ради утворюють:

-       Княгининівський навчально-виховний комплекс (дошкільний підрозділ);

-       Княгининівський навчально-виховний комплекс (шкільний підрозділ);

-       Рокинівський навчально-виховний комплекс (дошкільний підрозділ);

-       Рокинівський навчально-виховний комплекс (дошкільний підрозділ).

 

Таблиця 4. Мережа закладів освіти.

Показники

2014

2015

2016

2017

Кількість дошкільних закладів, одиниць

2

2

2

2

Кількість дітей в дошкільних закладів, тис. осіб

219

215

213

255

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць)

88

86

85

102

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць

2

2

2

2

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

501

533

539

559

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

65

66

65

64

Мережа закладів освіти на сьогодні є оптимальною та пристосованою до потреб населення. Однак, у зв’язку із збільшенням учнівського контингенту потребує оптимізації.

Інфраструктура (дороги, громадський транспорт, житлові ресурси)

Через територію Княгининівської сільської ради пролягає автошлях міжнародного значення М-19 «Доманове-Порубне», що з’єднує за межами України м. Брест та м. Бухарест. Дороги комунальної власності протягнуті на 82 км, в тому числі з асфальтовим покриттям 22,46 км. Від центральної садиби с. Княгининок до м. Луцьк – 7 км.

Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з с. Княгининок та обласним центром. Загалом через с. Княгининок проходить 61 автобусних маршрути (рейси), як приміських, так і міжміських та міжнародних.

 

Рис. 12.Відстань від адміністративного центру до населених пунктів громади

Розподіл автомобільних доріг по типах покриття:

-         асфальтобетонні – 22,46 км;

-         чорнощебеневе покриття – 25,03 км;

-          ґрунтові – 31,41 км.

 

Таблиця 7. Стан житлового фонду громади. 

Показники

Станом на 01.01.2018

Одиниця виміру

Загальна кількість приватних будинків

2802

шт.

Загальна кількість багатоповерхових будинків житлового фонду

21

шт.

Загальна площа житлового фонду багатоповерхових будинків

13 166,60

тис. м2

Кількість ліфтів у будинках житлового фонду

0

шт.

Загальна площа прибудинкових територій багатоповерхових будинків

20,800

тис. м2

Кількість дитячих майданчиків

8

шт.

Кількість спортивних майданчиків

1

шт.


Земельні та природні ресурси

Земельний фонд Княгининівської сільської ради станом на 01.01.2018 року складає 6997,3 га.

Структура земельного фонду:

-         земель під забудовою та присадибними ділянками громадян – 384,9 га;

-         орних земель (ріллі) – 2506,82 га;

-         природних кормових угідь – 423,86 га;

-         земель лісового фонду – 569,07 га;

-         земель водного господарства – 831,1 га;

 

Значну частину земель громади обробляють два підприємства: ФГ «Корсойл-Агро» - 395,1 га, ПП «Еліт-Стар» - 25,44 га.

 

Рис. 13. Найбільші орендарі земель

 

Землі водного фонду Княгининівської громади на 01.01.2018 складають 831,1 га, ставки передано в оренду для розведення риби.

Територія громади мало заліснена, загальна площа лісового фонду складає 569,07 га, з них площа лісових масивів 486,43 га. Крім цього, в межах Княгининівської ОТГ знаходиться природоохоронний заказник – орнітологічний заказник місцеового значення «Рокинівський», загальною площею 90 га.

Корисні копалини громади складають: розвідані запаси суглинків та глини цегляної поблизу сіл Милуші та Буків. Родовища піску будівельного знаходяться поблизу с. Сирники.

 

        Кліматичні умови

 

Територія сільської ради розташована на півночі Луцького району в зоні достатнього зволоження ґрунтів, характеризується м’якою малосніжною зимою і теплим літом, значним безморозним періодом з великою кількістю опадів.

Клімат на території громади помірно-континентальний, з м'якою зимою і теплим літом.

Середньорічна температура повітря становить +7,4 °С, найнижча вона у січні (-4,9 °С), найвища — в липні (18,0 °С).

В останні 100—120 років температура повітря на території громади, так само як і в цілому на Землі, має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньорічна температура повітря підвищилася щонайменше на 1,0 °С. Більшим, у цілому, є підвищення температури в першу половину року.

У середньому за рік випадає 560 мм атмосферних опадів, найменше — у березні, найбільше — в липні.

Щороку на території громади утворюється сніговий покрив, проте його висота незначна.

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 78 %, найменша вона у травні (64 %), найбільша — у грудні (89 %).

Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша — в грудні. Найбільшу повторюваність  мають вітри із заходу, найменшу — з північного сходу. Найбільша швидкість вітру — у листопаді, найменша — влітку. У січні вона в середньому становить 4,1 м/с, у липні — 2,8 м/с.

Клімат Княгининівської сільської ради не має значних територіальних коливань і у цілому сприятливий для господарського освоєння території.

 

Культура, рекреація, туризм

 

Княгининівська об’єднана громада – край з унікальними можливостями для розвитку і поширення  туризму, оскільки тут гармонійно поєднується багата культурно-історична спадщина, мальовнича неповторна природа, щира гостинність мешканців краю і родюча земля.

Княгининок (до липня 2016 року — Маяки) — село, центр сільської ради та Княгининівської об’єднаної територіальної громади, до якої належать також села Буків, Зміїнець, Моташівка, Милушин, Милуші, Сирники, Брище та смт. Рокині. Розташоване за сім кілометрів від обласного центру.

У далекому минулому територію села вкривали ліси. Захищена низина дала можливість найдавнішим поселенцям займатися землеробством.

Вперше в історичних документах село Княгининок згадується в ХІІ столітті, коли населення «дворцаКнягининска» виконувало повинності на користь луцького князя. Очевидно, звідси й походить стара назва села.

Княгининок належав спочатку литовським, пізніше — польським феодалам. З кінця ХVIII століття село відійшло до Росії. У 70-і роки ХІХ століття в Княгининку поселилися чехи-колоністи, які господарювали тут до 1939 року.

З 1921 до 1939 років село знову опинилося під владою Польщі. В цей період розвивався національно-визвольний рух. В Княгининку існувала організація «Просвіти», яка разом із осередком «Спілки українок», що очолювався Галиною Кайбадою, проводила Шевченківські дні, популяризувала твори Лесі Українки та Івана Франка.

Під час Першої світової війни Княгининок був прифронтовим селом. Революційні частини встановили радянську владу, яка проіснувала до 19 лютого 1918 року. В ході громадянської війни тут побували частини січових стрільців. Польська окупація 1920—1939 замінила російську державну мову мовою польською. 1921 року в Княгинінку було 568 жителів, з них 302 — українці, 238 чехів, решта — євреї, німці, поляки. Але початкова школа працювала на чеській мові.

Національні утиски щодо українців привели в 1931 році групу селян до осередку Волинського українського об'єднання (ВУО), просвітянської хати, народного хору, оркестру. Але надмірна обережність ВУО не всіх задовольняла. Тому, група українських патріотів — Олексій Панасович Степаненко, Лаврентій Устимович Рак та інші зв'язали свою долю з ОУН. Вони діяли рішуче, але без терору. Степаненко очолив районний провід ОУН. Відмовився йти в польську армію, за що на три роки осуджений до в'язниці. Звільнений звідти з приходом Червоної Армії.

Багато селян Княгининок радо зустрічали нову владу, але вони помилилися. Після приходу у вересні 1939 року радянської влади, частина жителів Княгининка зазнала політичних репресій. 29 чоловік у червні 1941 року було розстріляно на подвір'ї Луцької тюрми.

З 25 червня 1941 року по 22 березня 1944 року Княгининок знаходиться під німецькою окупацією. Після визволення — мирна відбудова, яка часто була затьмарена збройними сутичками між загонами ОУН-УПА та органами НКВД.

У післявоєнні роки в Княгининку було створено артіль, пізніше колгосп імені Хрущова (з 1964 - «Маяк»). Дякуючи важкій праці трударів, вирощувались високі врожаї. Прості люди за свою працю отримували високі нагороди: ланкова Г. М. Смирнова — зірку Героя Соціалістичної Праці, доярка М. П. Гайда та бригадир І. А. Тиміцький — орден Леніна.

 

Рокинівський музей історії сільського господарства Волині-скансен

 

Рокинівський музей історії сільського господарства Волині  був відкритий у 1979 році. Його засновник та незмінний директор Олександр Миколайович Середюк – відомий історик, краєзнавець та публіцист. Протягом багатьох років він збирав реліквії волинської минувшини, які стали унікальним надбанням. На порожньому місці його руками було створено справжній сучасний музей. Всі експонати були зібрані власноруч і ціною організаторських зусиль та чисельних пішохідних туристично-краєзнавчих походів і розкопок, мандрівок і поїздок, зустрічей із старожилами краю. Експозиція,  розміщена в 8 залах музею, розповідає про історію волинського села, розвиток сільського господарства Волині в різні періоди, про природу і екологію краю. Один з розділів експозиції розповідає про історію української державності.

З 1989 року на території Рокинівського дендропарку було розпочато роботи над створенням діючої експозиції просто неба, в якій нині представлено пам’ятки древнього житлового, господарського і присадибного дерев’яного будівництва: вітряк, дводільна хата, хлів, клуня, баня, льох, курна хата (1875 рік), стодола та ін.

Рокинівський музей-скансен пропонує широкий спектр музейний послуг для відвідувачів. Це, звичайно огляд експозицій, екскурсії, катання на конях (верхом і на возі). Тут можна спробувати в роботі стародавні знаряддя праці, скуштувати страви української національної кухні, козацький обід в курній хаті, переночувати на духмяному сіні, скупатися в ставку. На базі музею створено школу „Козацького гарту”, де проводяться навчання по програмі психофізичної підготовки воїнів Запорізької Січі.

Рокинівський музей історії сільського господарства Волині – скансен є улюбленим місцем відпочинку волинян і гостей краю.  Музей знаходиться в селищі Рокині, що за 12 км від Луцька.

 

Рис. 14. Рокинівський музей історії сільського господарства Волині-скансен

Таблиця 9. Можливості для розміщення гостей у готелях

Заклад

Кількість номерів

Кількість ліжок

Річна заповнюваність, %

Готель «Колобок»

19

35

80

Мотель «Зустріч»

13

26

40

Мотель «Формула Плюс»

15

29

20


Заклади культури

Таблиця 10. Місткість споруд культурно-спортивного призначення.

Споруда

Скільки відвідувачів вміщує

Події чи заходи, що викликають

найбільший приплив гостей

Центр культури, дозвілля та спорту села Княгининок

350

Заходи з нагоди державних, релігійних та професійних свят

Будинок культури  селища Рокині

360

Заходи з нагоди державних, релігійних та професійних свят

Клуб села Брище

100

Заходи з нагоди державних, релігійних та професійних свят

Клуб села Милуші

120

Заходи з нагоди державних, релігійних та професійних свят

Клуб села Сирники

85

Заходи з нагоди державних, релігійних та професійних свят

Таблиця 11. Бібліотеки громади

Назва закладу культури

Бібліотечний фонд

Користувачі

Бібліотека села Княгининок

6774

511

Бібліотека  селища Рокині

6028

505

Бібліотека села Милуші

6279

345

 

Таблиця 12. Дитячі школи мистецтв громади

Назва закладу культури

Учасників

Княгининівська дитяча школа мистецтв

224

Рокинівська дитяча школа мистецтв

74      


Місцева влада громади (структура, адміністративні приміщення)

11 грудня 2016 року відбулися вибори до Княгининівської об’єднаної територіальної громади, усього налічувалося п’ять кандидатів на посаду сільського голови та 131 кандидат у депутати, 21 грудня того ж року головою Княгининівської ОТГ обраноТвердохлібОлену Олегівну та наступний депутатський склад:

 

Номер округу

ПІП

депутата

Партійність

Дата прийняття рішення

Номер рішення

Результат виборів

1

Чернов Микола Миколайович

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

2

Турек Валентин Вікторович

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

3

Сошко Олена Сергіївна

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

4

Масон Володимир Павлович

«Свобода»

 

21.12.2016

18/2

обрано

5

Школа Світлана  Володимирівна

«Батьківщина»

21.12.2016

18/2

обрано

6

Калитюк Юрій Сергійович

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

7

Курілін Ігор Анатолійович

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

8

Конопельнюк Юрій  Вікторович

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

9

Арутюнян Олена Анатоліївна

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

10

Михалевич Дмитро Анатолійович

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

11

Левчук Людмила Петрівна

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

12

Сидун Володимир Миколайович

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

13

Черенков Анатолій Анатолійович

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

14

Котищук Андрій Миколайович

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

15

Савка Віктор Іванович

«Батьківщина»

21.12.2016

18/2

обрано

16

Сливка Наталія Юріївна

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

17

Стрихарчук Сергій Сергійович

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

18

Жупанюк Алла Юріївна

«Свобода»

21.12.2016

18/2

обрано

19

Гарбарук Галина Юріївна

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

20

Струк Юрій Адамович

«Народний контроль»

21.12.2016

18/2

обрано

21

Корнелюк Вадим Григорович

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

22

Ковальчук Віта Анатоліївна

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

23

Кашуба Тамара Степанівна

«Укроп»

21.12.2016

18/2

обрано

24

Войтюк Ганна Миколаївна

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

25

Куць Валентина Григорівна

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

26

Лукашевич Олег Валерійович

Безпартійний

21.12.2016

18/2

обрано

  

Рис. 14. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі

На 18-ій сесії сьомого скликання від 21.12.2016 року рішеннямКнягининівської сільської ради № 18/11 було  затверджено структуру апарату сільської ради, а саме:

Назва підрозділу, посади

Гранична чисельність

АПАРАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Сільський  голова

1

Секретар ради

1

Керуючий справами  (секретар ) виконавчого комітету

1

Заступник сільського голови

1

Старости

1

Спеціаліст – юрисконсульт

1

Архітектор

1

Начальник по державній реєстрації місця проживання фізичних осіб

1

Начальник ВОС

1

Системний адміністратор

1

Управління фінансів та бухгалтерського обліку

6

Відділ землекористування, комунальної власності та екології

3

Гуманітарний відділ

2

Охорона здоров’я

1

Відділ соціально-економічного розвитку, інвестицій

1

Прибиральник службових приміщень

2

Оператор котельні

2

Секретар керівника

1

Відділ архітектурно-будівельної інспекції

2

Разом

28

 

3. МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

БАЧЕННЯ (ВІЗІЯ):

Княгининівська громада-спільнота працьовитих та гостинних людей, відкрита для гостей та інвесторів, екологічно безпечна, комфортна для проживання

 

 

МІСІЯ:

Княгининівська громада – осередок  для гідного розвитку її мешканців, які живуть за принципами взаємодопомоги, поваги й чесності в умовах благополуччя й ефективного урядування громади з конкурентоздатною місцевою економікою, розвиненою інфраструктурою, де у впорядкованому громадському просторі розвиваються активні люди.

 

 

ЦІННОСТІ:

1. Житель громади – первинний соціальний капітал та найвища цінність.

2. Місцева влада – креативний виконавець волі громади.

3. Зростаючий рівень економічного добробуту жителів громади.

4. Соціальна злагода та суспільне порозуміння.

5. Відповідальне співжиття з навколишнім середовищем.

 

 

СФЕРИ РОЗВИТКУ:

А. Розвиток сільських та селищної територій

А.1. Розвиток інфраструктури території громади

А.2. Екологічна безпека та збереження навколишнього середовища

В. Економічний розвиток

В.1. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва

В.2. Забезпечення енергетичної безпеки в громаді

В.3. Розвиток туристичної сфери

С. Створення комфортних умов для проживання громадян

С.1. Підвищення якості надання соціальних послуг у громаді

С.2. Забезпечення високої якості життя жителів громади


4. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

4.1. Узгодженість майбутньої стратегії з програмними та стратегічними документами

Стратегія розвитку Княгининівської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року визначає ключові пріоритети  управління місцевим розвитком громади, є цілісним документом і уніфікованим зі стратегічними документами регіональної та державної політики розвитку. Найважливіші стратегічні документи, що мають істотне значення для розвитку громади: Стратегія «Європа 2020», Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною, Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», Стратегія розвитку Волинської області «Волинь-2020».

«Європа 2020» – стратегія розумного і сталого розвитку, що сприяє соціальній інтеграції та вказує на три взаємно між собою пов’язані пріоритети:

−         розумний розвиток (розвиток економіки, що ґрунтується на знаннях і інноваціях);

−         сталий розвиток (підтримка економіки, що ефективніше використовує ресурси, приязна до навколишнього середовища і конкурентоспроможна);

−         розвиток, що сприяє соціальній інтеграції (підтримка економіки з високим рівнем працевлаштування, що забезпечує соціальну і територіальну цілісність).

Європейський Союз на підставі вищезгаданих пріоритетів визначив серед інших наступні цілі, до яких прагне ЄС і держави-члени:

−         зростання рівня працевлаштування осіб у віці 20-64 роки до мінімум 75 % в результаті збільшення кількості працюючих жінок і старших осіб та кращої інтеграції мігрантів на ринку праці;

−         зменшення викидів вуглекислого газу на щонайменше 20 % порівняно з рівнем 1990 року. Або, якщо дозволять умови, навіть на 30 %;

−         збільшення частки відновлювальних джерел енергії в загальному енергоспоживанні до 20 %;

−         збільшення ефективності використання енергії на 20 %;

−         реалізація інвестицій у рамках дослідницько-розвиткової діяльності на рівні 3 % ВВП;

−         зниження показника переривання навчання до 10 % порівняно з нинішнім рівнем 15 %;

−         збільшення до 2020 року відсотка осіб у віці 30-34 років, що володіють вищою освітою з нинішніх 31 % дo мінімум 40 %;

−         зменшення кількості осіб, що живуть за межею бідності на 25 %.

Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україноює першим кроком у напрямку суспільної і економічної європейської інтеграції, була підписана 27 червня 2014 року і ратифікована Верховною Радою України та Європарламентом 16 вересня 2014 року. Угода передбачає поглиблення співробітництва між ЄС і Україною та реалізацію ряду реформ, що мають на меті:

−         покращення дотримання принципів демократії, правової держави і ефективного управління, прав людини і основних свобод, у тому числі прав національних меншин;

−         запобігання дискримінації національних меншин і повага до  різнорідності;

−         підтримка державних політичних реформ;

−         зміцнення співробітництва і діалогу в питанні міжнародної безпеки і надзвичайних ситуацій, у тому числі – відповіді на глобальні та регіональні виклики і найважливіші загрози.

У рамках Угоди про асоціацію ЄС і Україна зобов’язуються до зміцнення діалогу і співробітництва у сферах міграції, права на надання притулку і контролю за кордонами. Угода підкреслює значимість запровадження безвізового режиму ЄС-Україна. З цією метою мусять бути виконані умови, що дозволятимуть здійснювати відповідне врегулювання і забезпечення безпеки пересування людей.

Угода передбачає поступове наближення законодавства України до стандартів ЄС та, у визначених випадках, прагнення до відповідності з міжнародними нормами і стандартами.

У статті 4 Угоди говориться про створення поглибленої і всебічної зони вільної торгівлі, яка увійшла в дію 31 грудня 2015 року. Угода також передбачає:

−         нові можливості експорту до ЄС завдяки зниженню тарифних і нетарифних бар’єрів;

−         покращення доступу до ринків третіх держав завдяки переходу на міжнародні стандарти в сфері торгівлі, що означатиме спрощення умов ведення бізнесу;

−         кращий внутрішній бізнес-клімат, який збільшить взаємну довіру між сторонами та захистить права та інтереси зовнішніх інвесторів;

−         поступове зростання внутрішньої конкуренції завдяки систематичній лібералізації тарифних і нетарифних обмежень у торгівлі, результатом чого стане зростання конкурентоспроможності підприємств;

−         зростання видатків на соціальну сферу, в тому числі вимога підвищення безпеки праці, екологічних стандартів, забезпечення належного рівня соціальних виплат;

−         покращення рівня життя населення.

Реалізація Угоди сприятиме регіональному і місцевому розвитку. Це відбудеться серед іншого завдяки:

−         залученню додаткових ресурсів до бюджету;

−         покращенню функціонування органів публічної адміністрації;

−         збільшенню ефективності фінансової політики;

−         проведенню необхідних суспільно-економічних реформ, які будуть можливі у т. ч. завдяки отриманню міжнародної фінансової і технічної допомоги.

У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» пріоритетними були визначені такі напрями:

−         сталий розвиток країни у сфері інфраструктури, інвестицій, економічного розвитку і конкурентоспроможності;

−         безпека держави, ведення господарської діяльності і громадянські свободи;

−         відповідальність і суспільна справедливість, децентралізація;

−         програми соціальної допомоги, енергетична ефективність і охорона здоров’я;

−         аспекти, що стосуються відчуття гордості, що виникає з ролі України у Європі і на світі за посередництвом розвитку громадянського суспільства, популяризації України і активності талановитих осіб.

Головні цілі Стратегії:

−         залучення 40 млрд доларів США безпосередніх закордонних інвестицій протягом  2015-2020 років;

−         зниження рівня інфляції з 19 %  до 1,7 %;

−         підвищення рівня середньої тривалості життя на 3 роки;

−         досягнення рівня 75 % випускників, які володіють 2 іноземними мовами.

 Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року була затверджена рішенням Волинської обласної ради 20 березня 2015 року. Згідно зі Стратегією,  стратегічною метою регіонального розвитку області на період до 2020 року є створення умов для збалансованого, спрямованого на підвищення якості життя та добробуту населення, розвитку, зростання конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку, упровадження сучасних технологій,  комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл області та розвитку громадянського суспільства.

Стратегічне бачення. Волинь – регіон для комфортного проживання людей:  край, де створено умови для розвитку економіки, заснованої на знаннях та інноваціях, ефективного використання ресурсів, розвитку екологічної та конкурентоспроможної економіки з високим рівнем зайнятості економічно активного населення; край, де дивовижна краса природи гармонійно поєднується із самобутньою духовною та культурною спадщиною.

Місія. Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних  парків.

З урахуванням стратегічної мети, бачення та місії Стратегії сформовані стратегічні цілі та завдання на період до 2020 року, а також очікувані результати від їх досягнення.

Стратегічні цілі розвитку області, визначені Стратегією Волинської області:

Ціль 1. Розвиток людського потенціалу.

Ціль 2. Волинь туристична.

Ціль 3. Нова промисловість.

Ціль 4. Місцева енергетика.

Ціль 5. Волинське село.

 

4.2. Стратегічний аналіз Княгининівськоїоб’єднаної територіальної громади

 

Аналіз SWOT 

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Вигідне географічне розміщення поблизу  найбільшого в області міста -Луцьк

2. Розвинене автомобільне сполучення

3. Наявність земельних ділянок придатних для розвитку бізнесу, що не використовуються сьогодні

4. Підтримка населенням інициатив  влади

5. Багатопрофільний малий і середній бізнес

6. Можливість мобілізації значних трудових ресурсів

7. Дієва місцева влада

 

1. Наявність полігону ТПВ у с.Брище, що не відповідає  Європейським стандартам

2. Диспропорції у розвиткові інфраструктури населених пунктів громади

3. Застарілий житловий  фонд

4. Низька активність громади

5. Низький рівень підприємницької активності

6. Низька додана вартість виробництва

7. Відсутність бренду, економічної спеціалізації  громади

8. Підтоплення окремих населених пунктів

 

Можливості

Загрози

1. Розширення повноважень та ресурсної бази ОТГ, у результаті проведення реформи децентралізації

2. Розвиток міжнародних зв’язків

3. Збільшення попиту на  органічну продукцію

4. Зростання популярності сільського,зеленого та культурного туризму серед населення України та Європи

1. Політична нестабільність

2. Зменшення доходів населення

3. Погіршення екологічної ситуації

4. Зниження рівня якості життя населення

5. Відтік за межі громади кваліфікованих кадрів

6. Корупція

 

4.3. Порівняльні переваги, виклики і ризики (на основі аналізу SWOT)

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Княгининівської громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

 

 

Посилюють

Порівняльні переваги

 

Сильні сторони

 

Можливості

 

 

 

1. Вигідне географічне розміщення поблизу найбільшого в області міста - Луцьк

 

 

Розширення повноважень та ресурсної бази ОТГ, у результаті проведення реформи децентралізації

2. Розвинене автомобільне сполучення

 

2. Розвиток міжнародних зв’язків

3. Наявність земельних ділянок придатних для розвитку бізнесу, що не використовуються сьогодні

 

3. Збільшення попиту на  органічну продукцію

4. Підтримка населенням ініціатив  влади

 

4. Зростання популярності сільського,зеленого та культурного туризму серед населення України та Європи

5. Багатопрофільний малий і середній бізнес

 

 

6. Можливість мобілізації значних трудових ресурсів

 

 

7. Дієва місцева влада

 

 

 

Ризики

Посилюють

 


Слабкі сторони

 

Загрози

 

 

 

1. Наявність полігону ТПВ у с. Брище, що не відповідає  Європейським стандартам

 

1. Політична нестабільність

2. Диспропорції у розвиткові інфраструктури населених пунктів громади

 

2. Зменшення доходів населення

3. Застарілий житловий  фонд

 

3.Погіршення екологічної ситуації

4. Низька активність громади

 

4. Зниження рівня якості життя населення

5. Низький рівень підприємницької активності

 

5. Відтік за межі громади кваліфікованих кадрів

6. Низька додана вартість виробництва

 

6. Корупція

7. Відсутність бренду, економічної спеціалізації  громади

 

 

8. Підтоплення окремих населених пунктів

 

 

Порівняльні переваги

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

 • Прогнозоване продовження євроінтеграційних процесів та реформ в Україні сприятимуть зростанню зацікавленості інвесторів до України. З урахуванням таких сильних сторін Княгининівської громади, як наявність природних ресурсів, об’єктів, доступних для інвестування, вигідного географічного розташування, наявність вільних земельних ділянок, такі можливості стимулюватимуть підтримку існуючих та створення за рахунок інвесторів нових агропромислових підприємств, що призведе до  зростання рівня зайнятості та рівня доходів населення.
 • Серед населення України та Європи зростає популярність сільського, зеленого, культурного, туризму, чим може скористатися Княгининівська громада, яка має відповідну територію та розвинуті культурні традиції.
 • Зростання попиту на органічне продовольство на світовому ринку стимулюватиме розвиток наявних у громаді підприємств виробників та переробників агропродукції, а також харчової промисловості.

Ризики

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

 • Відплив за межі громади кваліфікованих кадрів обмежуватиме розвиток існуючих підприємств та залучення іноземних інвесторів, а також матиме негативні наслідки для зростання демографічного навантаження особами старшого віку, чим спричинятиме додаткові витрати місцевого бюджету.

5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

 

Стратегічні цілі

Операційні

цілі

 

Завдання

А.

Розвиток сільських та селищної територій

А.1. Розвиток інфраструктури території громади

1.1.1.Виготовлення містобудівної документації

 

1.1.2. Покращення стану транспортних артерій громади для економічного та соціального розвитку населених пунктів

 

1.1.3. Модернізація та будівництво систем вуличного освітлення

 

1.1.4. Розвиток сфери соціального та житлового сектора

 

1.1.5. Забезпечення постійного водопостачання якісною водою усіх населених пунктів громади

 

1.1.6. Створення та розвиток рекреаційних зон та зон відпочинку

А.2. Екологічна безпека та збереження навколишнього середовища

1.2.1. Підвищення екологічної культури громади

 

1.2.2. Вдосконалення процесу поводження з ТПВ.

В. Економічний розвиток

 

B.1. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва

2.1.1. Розробка, реалізація та промоція інвестиційних проектів

2.1.2. Розвиток органічного сільського господарства

B.2. Забезпечення енергетичної безпеки в громаді

2.2.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

 

2.2.2. Розвиток альтернативної енергетики

B.3. Розвиток туристичної сфери

2.3.1. Створення туристичного іміджу громади

2.3.2. Розвиток туристичних об'єктів, продуктів

C.     
Створення комфортних умов для проживання громадян

C.1. Підвищення якості надання соціальних послуг у громаді

3.1.1. Поліпшення якості освітніх послуг

 

3.1.2. Підвищення якості надання медичних послуг

 

3.1.3. Покращення умов праці адміністративного апарату Княгининівської ОТГ

 

3.1.4. Залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування та підтримка місцевих ініціатив

 

3.1.5. Підвищення якості надання послуг в Княгининівській ОТГ

C.2. Забезпечення високої якості життя жителів громади

3.2.1. Заходи з підвищення безпеки жителів громади

 

6. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, зібрані та опрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Княгининівської громади.

 

6.1. Територія впливу проектів Плану реалізації Стратегії

 

Завдання стратегії

 

Номер і назва  проекту

Територія впливу

1.1.1.

1.

Виготовлення генерального плану Княгининівської ОТГ

Княгининівська ОТГ

1.1.2.

 

2.

Капітальний ремонт доріг по території Княгининівської ОТГ

Княгининівська ОТГ

3.

Будівництво нових автобусних зупинок по всіх транспортних шляхах громади

Княгининівська ОТГ

4.

Облаштування місць для паркування легкового та вантажного транспорту в смт. Рокині

смт. Рокині

5.

Велосипедні доріжки по населених пунктах громади

Княгининівська ОТГ

6.

Тротуари по смт. Рокині

смт. Рокині

1.1.3.

7.

Капітальний ремонт вуличного освітлення по населених пунктах сільської ради

Княгининівська ОТГ

1.1.4.

8.

Забезпечення житлом працівників соціальної сфери

Княгининівська ОТГ

9.

Будівництво дитячого садка в с. Зміїнець

с. Зміїнець

10.

Будівництво багатоквартирних житлових будинків в центрі смт. Рокині по вул. Мічуріна

смт. Рокині

1.1.5.

11.

Оновлена система водопостачання в смт. Рокині

смт. Рокині

1.1.6.

 

12.

Розвиток прибудинкових територій шляхом встановлення дитячих майданчиків, спортивних комплексів та ін.

Княгининівська ОТГ

13.

Створення зон відпочинку з елементами озеленення в смт. Рокині

смт. Рокині

14.

Облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах Княгининівської ОТГ

Княгининівська ОТГ

15.

Створення зони культури, відпочинку і занять спортом для жителів громади в зоні парку в с. Зміїнець (район вул. Левадна)

С. Зміїнець

15.

Будівництво спортивних майданчиків на територіях закладів культури та освіти

Княгининівська ОТГ

16.

Будівництво відкритого стадіону в с. Княгининок

с. Княгининок

17.

Розвиток спортивного орієнтування у Волинському музеї історії сільського господарства Волині – скансен

смт. Рокині

18.

Відпочинково-рекреаційна зона в смт. Рокині

смт. Рокині

19.

Облаштування льодового катка в смт. Рокині по вулиці Наукова

смт. Рокині

20.

Будівництво відпочинково-розважального комплексу в смт. Рокині

смт. Рокині

1.2.1.

21.

Організація семінарів направлених на підвищення рівня екологічної культури населення

Княгининівська ОТГ

22.

Організація регулярних тематичних циклів занять у школі на тему екології

Княгининівська ОТГ

23.

Підтримка ініціативи місцевих жителів щодо «флешмобу» по прибиранню узбіч та зелених зон уздовж доріг

Княгининівська ОТГ

1.2.2.

24.

Будівництво сміттєпереробного заводу

с. Брище

25.

Запровадження системи роздільного збирання ТПВ в громаді

Княгининівська ОТГ

26.

Організація збору батарейок та люмінесцентних лампочок на території громади

Княгининівська ОТГ

27.

Облаштування майданчиків під контейнери

Княгининівська ОТГ

2.1.1.

 

28.

Розробка інвестиційного паспорту Княгининівської ОТГ для потенційних інвесторів

 

29.

Інвентаризація вільних земель, будівель, споруд для залучення інвестицій

Княгининівська ОТГ

30.

Розробка та реалізація проектів і програм міжнародної технічної допомоги, міжрегіональної та міжнародної кооперації

Княгининівська ОТГ

31.

Створення презентацій інвестиційних можливостей громади

Княгининівська ОТГ

32.

Розробка веб-сторінок для промоції Княгининівської громади

Княгининівська ОТГ

2.1.2.

 

33.

Надання інформаційно-консультативних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності

Княгининівська ОТГ

34.

Проведення семінарів для представників малого та середнього підприємництва

Княгининівська ОТГ

35.

Започаткування проведення спільного ярмарку еко-продукції

Княгининівська ОТГ

2.2.1.

36.

Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Княгининівської ОТГ

Княгининівська ОТГ

37.

Проведення енергетичних аудитів будівель бюджетної сфери

Княгининівська ОТГ

38.

Проведення термомодернізації існуючих будівель комунальної власності

Княгининівська ОТГ

39.

Проведення заходів з пропагування відновлювальних джерел енергії

Княгининівська ОТГ

40.

Розвиток мережі електрозарядних станцій

Княгининівська ОТГ

2.2.2.

41.

Виділення площ та земельних ділянок для встановлення сонячних та вітрових електростанцій

Княгининівська ОТГ

2.3.1.

42.

Створення бренду громади

Княгининівська ОТГ

43.

Розробка промоційних матеріалів, для поширення інформації про Княгининівську ОТГ

Княгининівська ОТГ

2.3.2.

44.

Підтримка та популяризація місцевого бізнесу та продуктів

Княгининівська ОТГ

45.

Організація щорічного фестивалю «Сирники»

с. Сирники

46.

Розвиток сільського зеленого туризму на території Княгининівської громади

Княгининівська ОТГ

3.1.1.

47.

Покращення матеріально-технічної бази всіх закладів освіти громади

Княгининівська ОТГ

48.

Капітальний ремонт басейну навчально-виховного комплексу в смт. Рокині

смт. Рокині

49.

Створення навчально-виховного центру раннього розвитку для дітей

Княгининівська ОТГ

50.

Придбання шкільного електричного автобуса

Княгининівська ОТГ

51.

Забезпечення якісним інтернет-зв’язком всі заклади освіти та бібліотеки громади

Княгининівська ОТГ

52.

Капітальний ремонт будинку культури в смт. Рокині з реконструкцією системи опалення

смт. Рокині

3.1.2.

53.

Покращення матеріально-технічної бази всіх закладів охорони здоров’я громади

Княгининівська ОТГ

54.

Будівництво нових та реконструкція існуючих закладів охорони здоров’я

Княгининівська ОТГ

55.

Забезпечення якісним інтернет-зв’язком всі заклади охорони здоров’я Княгининівської ОТГ

Княгининівська ОТГ

3.1.3.

56.

Реконструкція будівлі сільської ради

с. Княгининок

57.

Створення відокремленого структурного підрозділу сільської ради з надання послуг населенню Княгининівської ОТГ

Княгининівська ОТГ

58.

Покращення матеріально-технічної бази для працівників сільської ради Княгининівської ОТГ

с. Княгининок

3.1.4.

59.

Організація щорічного конкурсу кращих ініціатив жителів громади «Ініціатива. Дія. Успіх»

Княгининівська ОТГ

60.

Розміщення скриньок «Пропозиції до влади»

Княгининівська ОТГ

61.

Створення розділу онлайн-петицій на сайті громади

Княгининівська ОТГ

3.1.5.

62.

Створення відокремленого підрозділу сільської ради з надання послуг населенню Княгининівської ОТГ

Княгининівська ОТГ

63.

Впровадження системи «Розумна ОТГ»

Княгининівська ОТГ

64.

Придбання обладнання робочої станції  для роботи в відомчій системі ДМС

Княгининівська ОТГ

3.2.1.

65.

Встановлення світлофору на пішохідному переході біля НВК с. Княгининок

с. Княгининок

66.

Встановлення відеоспостереження на усіх в'їздах до населених пунктів громади та на основних перехрестях

Княгининівська ОТГ

67.

Створення пожежно-рятувальної станції

Княгининівська ОТГ

 

6.2. Часові рамки і засоби реалізації

 

План реалізації стратегії складається з 62 технічних завдань на проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ), які будуть впроваджуватися упродовж 2018‑2020 років. Впровадження проектів цієї програми можливе через:

• внесення заходів до програм соціально-економічного розвитку різних рівнів, можливо – галузевих регіональних програм;

• фінансування за рахунок субвенцій на розвиток інфраструктури ОТГ та соціально-економічний розвиток;

• залучення коштів Державного та обласного фондів регіонального розвитку;

• залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

• залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).

 

6.3. Очікувані результати та показники

 

Реалізація стратегічної цілі 1 «Розвиток сільських та селищної територій» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

 

• розроблена містобудівна документація, яка дозволяє надалі розвивати сільську місцевість;

• покращення інфраструктури сільських територій, у першу чергу доріг, освітлення та мереж водопостачання;

• розвиток комунального та земельного господарства;

• підвищення рівня екологічної безпеки та збереження навколишнього середовища.

 

Реалізація стратегічної цілі 2 «Економічний розвиток» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

 

• диверсифікація економічної діяльності;

• розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки;

• залучення інвестицій;

• збільшення обсягів виробництва та експорту;

• створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади;

• розвиток туризму;

• використання відновлювальних джерел енергії та енергозбереження;

• зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників;

• зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади.

Реалізація стратегічної цілі 3 «Створення комфортних умов для проживання громадян» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

 

• забезпечення системи патріотичного, інтелектуального, духовного, культурного виховання жителів громади;

• створення умов для підвищення рівня довіри населення до органів влади, зростання рівня якості надання послуг жителям Княгининівської ОТГ;

• зміцнення людського капіталу, підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля, розвитку фізичної культури та спорту, медичного обслуговування та охорони здоров’я, інтенсифікації взаємодії з сусідніми територіями, а отже, – підвищення якості життя сільського населення;

• забезпечення високого рівня безпеки для громадян Княгининівської громади.

 

6.4. Орієнтовний план проектних пропозицій та графік виконання завдань

за/п

Назва проекту

Період реалізації

Разом (тис.грн)

2018

2019

2020

 

1.

Виготовлення генерального плану Княгининівської ОТГ

0

2000

2000

4000

2.

Капітальний ремонт доріг по території Княгининівської ОТГ

10000

15000

15000

45000

3.

Будівництво нових автобусних зупинок по всіх транспортних шляхах громади

200

300

0

500

4.

Облаштування місць для паркування легкового та вантажного транспорту в смт. Рокині

0

800

0

800

5.

Велосипедні доріжки по населених пунктах громади

0

1000

1000

2000

6.

Тротуари по смт. Рокині

0

2000

0

2000

7.

Капітальний ремонт вуличного освітлення по населених пунктах

500

500

500

1500

8.

Забезпечення житлом працівників соціальної сфери

50

100

100

250

9.

Будівництво дитячого садка в с. Зміїнець

5000

30000

30000

65000

10.

Будівництво багатоквартирних житлових будинків в центрі смт. Рокині по іде. Мічуріна

0

30000

30000

60000

11.

Оновлена система водопостачання по Княгининівській ОТГ

2000

5000

10000

17000

12.

Розвиток прибудинкових територій шляхом встановлення дитячих майданчиків, спортивних комплексів та ід.

0

150

150

300

13.

Створення зон відпочинку з елементами озеленення в смт. Рокині

0

50

50

100

14.

Облаштування дитячих майданчиків в населених пунктах Княгининівської ОТГ

0

25

25

50

15.

Будівництво спортивних майданчиків на територіях закладів культури та освіти

0

50

50

100

16.

Будівництво відкритого стадіону в с. Княгининок

8000

0

0

8000

17.

Розвиток спортивного орієнтування у Волинському музеї історії сільського господарства Волині – скансен

0

25

25

50

18.

Відпочинково-рекреаційна зона в смт. Рокині

50

50

50

150

19.

Облаштування льодового катка в смт. Рокині по вулиці Наукова

0

0

200

200

20.

Будівництво відпочинково-розважального комплексу в смт. Рокині

0

1000

0

1000

21.

Організація семінарів направлених на підвищення рівня екологічної культури населення

0

5

5

10

22.

Організація регулярних тематичних циклів занять у школі на тему екології

0

5

5

10

23.

Підтримка ініціативи місцевих жителів щодо «флешмобу» по прибиранню узбіч та зелених зон уздовж доріг

0

25

25

50

24.

Будівництво сміттєпереробного заводу

0

10000

10000

20000

25.

Запровадження системи роздільного збирання ТПВ в громаді

50

0

0

50

26.

Організація збору батарейок та люмінесцентних лампочок на території громади

0

10

10

20

27.

Облаштування майданчиків під контейнери

20

0

0

20

28.

Розробка інвестиційного паспорту Княгининівської ОТГ для потенційних інвесторів

0

20

0

20

29.

Інвентаризація вільних земель, будівель, споруд для залучення інвестицій

0

20

0

20

30.

Розробка та реалізація проектів і програм міжнародної технічної допомоги, міжрегіональної та міжнародної кооперації

5

5

5

15

31.

Створення презентацій інвестиційних можливостей громади

0

10

0

10

32.

Розробка веб-сторінок для промоції Княгининівської громади

0

5

0

5

33.

Надання інформаційно-консультативних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності

0

10

0

10

34.

Проведення семінарів для представників малого та середнього підприємництва

0

10

0

10

35.

Започаткування проведення спільного ярмарку еко-продукції

0

30

30

60

36.

Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Княгининівської ОТГ

30

0

0

30

37.

Проведення енергетичних аудитів будівель бюджетної сфери

100

0

0

100

38.

Проведення термомодернізації існуючих будівель комунальної власності

0

1000

1000

2000

39.

Проведення заходів з пропагування відновлювальних джерел енергії

0

10

0

10

40.

Розвиток мережі електрозарядних станцій

0

30

30

60

41.

Виділення площ та земельних ділянок для встановлення сонячних та вітрових електростанцій

0

20

20

40

42.

Створення бренду громади

0

0

30

30

43.

Розробка та створення ідео спосте матеріалів, для поширення інформації про Княгининівську ОТГ

0

30

0

30

44.

Підтримка та популяризація місцевого бізнесу та продуктів

0

10

10

20

45.

Організація щорічного фестивалю «Сирники»

25

25

25

75

46.

Розвиток сільського зеленого туризму на території Княгининівської громади

25

50

75

150

47.

Покращення матеріально-технічної бази всіх закладів освіти громади

50

100

100

250

48.

Капітальний ремонт басейну навчально-виховного комплексу в смт. Рокині

0

0

2000

2000

49.

Створення навчально-виховного центру раннього розвитку для дітей

0

100

0

100

50.

Придбання шкільного електричного автобуса

0

0

10000

10000

51.

Забезпечення якісним інтернет-зв’язком всі заклади освіти та бібліотеки громади

0

10

0

10

52.

Капітальний ремонт будинку культури в смт. Рокині з реконструкцією системи опалення

0

2000

0

2000

53.

Покращення матеріально-технічної бази всіх закладів охорони здоров’я громади

0

200

200

400

54.

Будівництво нових та реконструкція існуючих закладів охорони здоров’я

3500

3000

3500

10000

55.

Забезпечення якісним інтернет-зв’язком всі заклади охорони здоров’я Княгининівської ОТГ

0

10

0

10

56.

Реконструкція будівлі сільської ради

1500

1500

2000

5000

57.

Сільський центр надання послуг населенню Княгининівської ОТГ

0

500

0

500

58.

Покращення матеріально-технічної бази для працівників сільської ради Княгининівської ОТГ

50

100

100

250

59.

Організація щорічного конкурсу кращих ініціатив жителів громади «Ініціатива. Дія. Успіх»

100

100

100

300

60.

Розміщення скриньок «Пропозиції до влади»

2

0

0

2

61.

Створення розділу онлайн-петицій на сайті громади

2

0

0

2

62.

Створення відокремленого підрозділу сільської ради з надання послуг населенню Княгининівської ОТГ

100

100

0

200

63.

Впровадження системи «Розумна ОТГ»

0

1000

0

1000

64.

Придбання обладнання робочої станції  для роботи в відомчій системі ДМС

0

300

0

300

65.

Встановлення світлофору на пішохідному переході біля НВК с. Княгининок

400

0

0

400

66.

Встановлення ідео спостереження на усіх в’їздах до населених пунктів громади та на основних перехрестях

100

0

0

100

67.

Створення пожежно-рятувальної станції

0

0

7000

7000

68.

Створення зони культури, відпочинку і занять спортом для жителів громади в зоні парку в с. Зміїнець (район вул. Левадна)

0

25000

25000

50000

6.5. Припущення та ризики

Загальні припущення, що мають значення для реалізації Стратегії, полягають в успішності задекларованих Урядом України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов’язані з військовим конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є доступність коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, субвенції на соціально-економічний розвиток, доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для їх впровадження.

Реалізація в Княгининівській громаді міжнародних проектів з підтримки практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів.

Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних знань, є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки Княгининівська громада раніше не працювала у режимі довгострокового планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів.

До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.

Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, туристичний і підприємницький потенціал території громади. Участь фермерів, підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських кооперативів.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:

• зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;

• зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

• зменшення обсягів субвенції на соціально-економічний розвиток громад;

• нехтування сільськими територіями на користь міста – низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція;

• нераціональне використання природних ресурсів, передусім – в аграрному секторі;

• неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому;

• відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

• невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем сільського населення.

 

6.6. Рекомендації

• Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання фінансування з місцевого бюджету і приватних коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД.

• Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США) має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії.

• Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі.

• Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та актуалізації стратегії.

 

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами Княгининівськоїоб’єднаної територіальної громади за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Система управління стратегією має два рівні: управлінський та технічний. Управлінський рівень забезпечує особисто голова громади, виконавчий комітет та рада територіальної громади. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням Стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) Стратегії. Депутати територіальної громади приймають рішення щодо внесення змін до стратегії на підставі пропозицій голови об’єднаної територіальної громади.

Технічний рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням стратегії, який:

−    забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану;

−    здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками;

−    аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо);

−    вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду;

−    формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища;

−    аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів;

−    формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

Управління процесом реалізації стратегії розвитку Княгининівської об’єднаної територіальної громади проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами ради. З метою координації дій, розпорядженням голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану. До складу Комітету входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює Комітет перший заступник голови громади (або інша особа за розпорядженням сільського голови). Повний склад Комітету та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням голови громади. Комітет збирається не рідше одного разу на квартал та виконує наступні функції:

−    організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів ради ОТГ, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, програм та проектів;

−    здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні ради ОТГ.

−    розміщує повний текст звіту в мережі Інтернет;

−    здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх голові громади та презентує на засіданні виконкому.

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану розглядаються відділом економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності, обговорюються на чергових та позачергових нарадах Комітету і виносяться на розгляд сесії Княгининівської об’єднаної територіальної громади один раз на рік (по необхідності, двічі на рік).

Головний сенс моніторингу Стратегії полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відслідковування) та попередження. Відслідковування проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків. Моніторинг стратегічного плану розвитку Княгининівської громади включає три рівні:

 1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Волинській області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.
 2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії відповідно до наступних показників:

−    обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;

−    обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення;

−    середня місячна заробітна плата;

−    обсяг інвестицій в основний капітал;

−    загальний обсяг експорту;

−    обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду;

−    чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;

−    кількість зареєстрованих безробітних;

−    частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів;

−    середній бал за результатами ЗНО в школах громади;

−    кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення.

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

 1. Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації Стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відділ стратегічного та економічного розвитку направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців спеціалісти відділу стратегічного та економічного розвитку повинні одержати моніторингові звіти. На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціалісти відділу стратегічного та економічного розвитку виносять на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та підприємництва для урахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

 

8. СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

1.

Твердохліб Олена Олегівна

Голова робочої групи, сільський голова

2.

Рудь Юрій Олександрович

Заступник голови робочої групи, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

3.

Гоцалюк Петро Павлович

Координатор робочої групи, експерт із регіонального розвитку

4.

Редкоус Ірина Євгенівна

Секретар робочої групи, провідний спеціаліст гуманітарного відділу

5.

Яцушек Леся Євгенівна

В.о. старости в с. Брище та смт. Рокині

6.

Ковальчук Віта Анатоліївна

Секретар ради

7.

Кушнірчук Оксана Романівна

Керуючий справами виконавчого комітету

8.

Сидорук Юрій Степанович

Начальник гуманітарного відділу

9.

Воробей Іванна Григорівна

Начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку

10.

Подарецька Інна Віталіївна

Головний спеціаліст-юрисконсульт

11.

Ужегов Сергій Олегович

Менеджер проектів

12.

Войтюк Ганна Миколаївна

Депутат сільської ради

13.

Кашуба Тамара Степанівна

Депутат сільської ради

14.

Котищук Андрій Миколайович

Депутат сільської ради

15.

Михалевич Дмитро Анатолійович

Депутат сільської ради

16.

Сливка Наталія Юріївна

Депутат сільської ради

17.

Сидун Володимир Миколайович

Депутат сільської ради

18.

Чернов Микола Миколайович

Депутат сільської ради

19.

Кушнірчук Олександр Анатолійович

Президент Правління громадської організації СПК «Олімпія», підприємець

20.

Нагурний Володимир Володимирович

Член виконавчого комітету сільської ради, підприємець

21.

Карпович Ігор Леонідович

Підприємець

22.

Левчук Сергій Іванович

Завідувач Рокинівської АЗПСМ

23.

Гайдучик Ірина Іванівна

Голова Волинського ресурсного центру розвитку місцевої демократії

24.

Голій Олександр Валентинович

Завідуючий відділом економічного аналізу Волинської державної сільськогосподарської станції

25.

Глушко Оксана Олексіївна

Завідувач клубом с. Сирники

26.

Стрисік Наталія Вікторівна

Член виконавчого комітету сільської ради, завідувач клубом с. Милуші

27.

Репіньовський Богдан Васильович

Священник Української Православної Церкви Київського патріархату с. Милуші, керівник релігійної громади св. Параскеви-П’ятниці Української Православної Церкви Київського патріархату

28.

Дмитрук Олександр Юрійович

Депутат Іванчицівської сільської ради

29.

Шевчук Лариса Аполінарівна

Депутат Іванчицівської сільської ради

30.

Семенюк В’ячеслав Сергійович

Депутат Іванчицівської сільської ради

31.

Туревич Тетяна Петрівна

Директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Іванчиці

 

32.

Романюк Сергій Леонідович

Зав. фельдшерського пункту с. Іванчиці

33.

Васюра Юрій Валерійович

Депутат Іванчицівської сільської ради 


9. ДОДАТКИ

 

           9.1. Результати опитування мешканців громади.

Опитування проведене у серпні-жовтні 2017 року

Респонденти – 227 мешканців громади

   

 

Стать

Вік

   

 

Рід занять

 

Наявність нерухомості

 

 

 

 

Місце проживання респондентів

Загальна характеристика громади

 

 

Нинішній стан окремих показників громади

 

  

Чинники, що заважають розвиткові громади

 

 

Що необхідно змінювати передусім

 

Чи вірять мешканці громади в реалізацію визначених завдань

 

 

Сильні сторони громади

 

 

9.2. Результати опитування представників бізнесу. 

Опитування проведене у серпні–жовтні 2017 року 

Респонденти 19 представників бізнесу

 

Період створення підприємства

 

  

Основні власники підприємства

 

 

Основні сфери діяльності  підприємств

 

  

Очікувані зміни в збуті в 2017 році

 

 

Фактори, що впливають на розміщення бізнесу в регіоні

  

Нестача працівників

 

  

Планування інвестицій у збільшення виробництва продукції (послуг) у громаді

 

  

Планування розширення виробництва зі створення додаткових потужностей в інших адміністративно-територіальних одиницях району

 

 

Плани щодо перенесення  діяльності (частини чи повністю) до іншої громади

 

Причини переносу діяльності підприємства до іншої громади

 

 

Чинники, що заважають розвиткові громади

 

Що необхідно змінювати передусім

  

Чи вірять в реалізацію визначених завдань представники бізнесу

 

  

Пріоритетні види економічної діяльності для майбутнього розвитку громади

 

 

Оцінка рівня співпраці підприємства із різними організаціями

 

  

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування

 

 

Оцінка громади як місця для ведення бізнесу

 

 

Оцінка величини тіньового бізнесу в громаді підприємцями

 

 

Середній показник величини тіньового бізнесу 49% 

 

           КОНТАКТИ:

 

Вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район, Волинська область, 45630 

Телефон: +380 (332) 791 669

Факс: +380 (332) 244 360

E-mail: majakku@gmail.com 

Web-сайт:http://maiaky-rada.gov.ua/

 

           Розроблено за сприяння та консультативної підтримки  Волинського відокремленого підрозділу Установи «Центру розвитку місцевого самоврядування» та Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою». 

 

           Упорядник:

           Ужегов Сергій Олегович – менеджер проектів Княгининівської сільської ради
Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort