№ 36/12. Про Програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на 2018-2020 роки

Від 06.07.2018 р. № 36/12
С. Княгининок 

Про Програму запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
на 2018-2020 роки 

          Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 4 ч.2 ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, Княгининівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити Програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на 2018-2020 роки. (Додається).

           2. Доручити виконавчому комітету сільської ради під час формування проекту сільського бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи з загального обсягу видатків на відповідний рік.

          3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми та  щорічно розглядати підсумки її виконання.

          4. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії сільської ради.

  

Сільський голова                                                 О.О. Твердохліб

 

Затверджено

Рішення сільської ради
№ 36/12 від 06.07.2018 р.

 

Програма
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та                                                                 наслідків стихійного лиха  на 2018-2020 роки

1. Загальні положення

        1.1. Програма по запобіганню, ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на 2018-2020 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до  п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,  Кодексу цивільного захисту України.

       1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання, заходи щодо виконання Програми.

2. Мета програми

        2.1. Основною метою Програми є виконання вимог Кодексу цивільного захисту України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, захисту матеріальних цінностей.

3.Завдання програми

          3.1. Своєчасне проведення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.Шляхи та засоби розв’язання проблеми

         4.1. На запобігання  та ліквідацію надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха кошти, відповідно до цієї програми, будуть виділятися  виключно на підставі підтверджуючих документів та  використовуватимуться на аварійно-відновні та інші невідкладні роботи з метою усунення загрози життю та здоров’ю людей, що виникла внаслідок цих ситуацій, захисту матеріальних цінностей.

5. Фінансове  забезпечення програми

         5.1.Головний розпорядник коштів – Княгининівська сільська рада  Луцького району Волинської області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.                                                                  

          Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в сільському бюджеті на відповідну галузь, по КТКВК 0118110 «Видатки на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій», а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6. Очікувані результати виконання програми :

      - своєчасне запобігання та здійснення аварійно-відновних та інших невідкладних робіт на об’єктах, що розташовані на території громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;

     - забезпечення життєдіяльності територіальної громади.

7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги

 

з/п

 

Найменування заходу

 

Виконавці

 

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання

2018рік

2019 рік

2020 рік

Усього

1.

2

3

4

5

6

7

8

1

Здійснення екстрених і невідкладних заходів
в умовах надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (аварійно-відновні та інші невідкладні роботи) на об’єктах
територіальної громади.

Виконавчий комітет сільської ради

При необхідності

10,0

10,0

10,0

30,0

2

Запобігання надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха на об’єктах територіальної громади.

Виконавчий комітет сільської ради

Протягом року

40,0

40,0

40,0

120,0

Всього:

50,0

50,0

50,0

150,0

ПРОТОКОЛ

поіменного голосування на засіданні чергової 36 сесії Княгининівської сільської ради VII скликання від 06.07.2018 року з питання 

Про Програму запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
на 2018-2020 роки

Прізвище, ім’я, по батькові

За

Проти

Утримався

Відсутній

Сільський голова

1

Твердохліб Олена Олегівна

+

     

Депутати

2

Арутюнян Олена Анатоліївна

+

     

3

Войтюк Ганна Миколаївна

+

     

4

Гарбарук Галина Юріївна

     

+

5

Жупанюк Алла Юріївна

+

     

6

Калитюк Юрій Сергійович

     

+

7

Кашуба Тамара Стефанівна

+

     

8

Ковальчук Віта Анатоліївна

+

     

9

Котищук Андрій Миколайович

+

     

10

Корнелюк Вадим Григорович

+

     

11

Конопельнюк Юрій Вікторович

+

     

12

Курілін Ігор Анатолійович

+

     

13

Куць Валентина Григорівна

+

     

14

Левчук Людмила Петрівна

     

+

15

Лукашевич Олег Валерійович

+

     

16

Масон Володимир Павлович

+

     

17

Михалевич Дмитро Анатолійович

+

     

18

Савка Віктор Іванович

+

     

19

Сидун Володимир Миколайович

+

     

20

Сливка Наталія Юріївна

     

+

21

Сошко Олена Сергіївна

     

+

22

Стрихарчук Сергій Сергійович

     

+

23

Струк Юрій Адамович

+

     

24

Турек Валентин Вікторович

+

     

25

Чернов Микола Миколайович

+

     

26

Черенков Анатолій Анатолійович

+

     

27

Школа Світлана Володимирівна

+

     

 

Результат

21

   

6

 

Не голосував ________________________________________ 

Заявлено про конфлікт інтересів ______________________________________ 

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:

Голова комісії                              _______________________          Курілін І.А.

Секретар комісії                          _______________________          Корнелюк В.Г.

Члени комісії                              ________________________         Конопельнюк Ю.В.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort