ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ Княгининівської територіальної громади на 2017-2022 роки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                      Рішення сесії

                          Княгининівської сільської ради

                         від 03 березня 2017 року № 19-1/22

      ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

                                                    Княгининівської територіальної громади

на 2017-2022 роки.

         Мета Програми - запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості населення громади, його соціального захисту шляхом реалізації законів України „Про місцеве самоврядування”, ”Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про зайнятість населення” та виконання угод між сільською радою і районним центром зайнятості.

         Завданнями Програми є:

-        координація зусиль селищної ради, роботодавців та профспілок щодо ефективного використання трудових ресурсів, запобігання зростанню безробіття та забезпечення соціального захисту населення громади від безробіття;

-        забезпечення сталого розвитку соціально-трудової сфери, формування якісного професійно-кваліфікаційного складу робочої сили підвищення ефективності трудових ресурсів громади;

-        збереження та створення на території громади ефективно функціонуючих робочих місць з гідною заробітною платою, пристойними умовами праці;

-        підвищення рівня заробітної плати населення, сприяння легалізації зайнятості;

-        створення умов для самостійної зайнятості населення і розвитку підприємницької ініціативи на селі;

І. АНАЛІЗ СТАНУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ВИКОНАННЯ УГОД З ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ У 2016 РОЦІ.

         Станом на 1 січня 2017 року чисельність наявного населення на території с/ради становить 9172 осіб.

         На території с/ради є підприємства, установи, приватні підприємці, в яких може працювати багато робітників. 

  У Програмі соціально-економічного розвитку територіальної громади передбачається:

- створення  додаткових робочих місць;

- організація участі в оплачуваних громадських роботах за рахунок коштів Фонду зайнятості по благоустрою території для 10 осіб.

II. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

Термін

виконання

 

Відпові-дальні за виконання

1

2

3

4

Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення, розв’язання інших проблем зайнятості населення

Забезпечити підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці.

Керівники

підприємств

 

Протягом

року

Виконком, голова

с/ради

Сприяти працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжного підприємництва та фермерства на території громади, створювати умови для самозайнятості населення громади, утворення кооперативів, приватних підприємств.

Виконком

с/ради

 

Протягом

року

 

Голова

с/ради

Сприяти збереженню діючих і створенню нових робочих місць на підприємствах, в тому числі за рахунок отримання дотацій від центру зайнятості.

Керівники

підприємств, виконком с/р.

 

Постійно

 

Голова

с/ради

Сприяти залученню жителів громади до створення умов для ефективного ведення особистого селянського господарства та перетворенню його у підприємницьку структуру за допомогою програм центру зайнятості.

Виконком, депутати

с/ради

 

Постійно

Голова

с/ради

Ініціювати створення ринків, торгівельних закладів де право продажу мали б тільки товаровиробники (підприємці-виробники с/господарської продукції та особисті селянські господарства).

Виконком

с/ради

 

Протягом

року

 

Голова

с/ради

 Сприяти розвитку підприємницької діяльності шляхом проведення інформаційно роз’яснювальної роботи серед населення громади, використання можливостей служби зайнятості щодо підготовки населення на курсах цільового призначення за професіями орієнтованими на самозайнятість.

Депутати,

виконком

с/ради

 

 

Протягом

року

 

 

Голова

с/ради

 Проводити інвентаризацію приміщень, що не використовуються та незадіяних виробничих площ, розглядати можливості їх передачі в оренду, в тому числі і безкоштовну, для створення сприятливих умов для роботи суб’єктів підприємницької діяльності, організації побутових та комунальних підприємств.

Виконком, депутати

с/ради

Щороку

Голова

с/ради

Сприяти додержанню роботодавцями законодавства про працю, а також прийнятих умов договорів та угод, погашенню та недопущенню заборгованості до Фондів.

Депутати,

виконком

с/ради

 

Постійно

 

Голова

с/ради

  Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, профінформаційні та профорієнтаційні виховні години з метою формування в молоді позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції щодо нелегальної праці.

Заступник директорів навч.закладів по виховній роботі, класні керівники.

 

 

Протягом року

 

 

Директори

Навчальних закладів

  Використовувати можливості служби зайнятості щодо:

-         професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації незайнятих громадян з числа безробітних відповідно до потреб підприємств на замовлення роботодавця;

-         отримання консультацій з питань законодавства про працю, зайнятість, соціальне страхування на випадок безробіття;

-         отримання інформації про виконання обов’язків перед Фондом ЗДССВБ та прав, як страхувальника;

 

 

 

 

Керівники

підприємств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова

с/ради

  Сприяти діяльності робочої групи РДА по боротьбі з „тіньовою” зайнятістю, інформувати ОДПІ, ТДІП, прокуратуру, управління праці та соціального захисту населення про виявлені випадки „тіньової” зайнятості населення та протизаконних дій роботодавців, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення громади.

 

 

Депутати,

виконком

с/ради

 

 

 

Постійно

Голова

с/ради

Сприяти зверненню до центру зайнятості соціально незахищених верств населення, осіб без професії та спеціальності, молоді до 35 років.

Депутати,

виконком

с/ради

 

Постійно

Голова

с/ради

Сприяти соціальній адаптації вразливих категорій молоді, зокрема учнівської (діти-сироти, інваліди, підлітки, які перебувають на обліку комісій у справах неповнолітніх, учні шкіл-інтернатів) шляхом направлення до центру зайнятості для надання їм психологічної підтримки, допомоги у свідомому виборі професій, інформування щодо ситуації на ринку праці, можливості професійного навчання за державні кошти, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів з послідуючим працевлаштуванням.

 

 

Комісія у справах неповноліт-ніх при с/раді, директори

Навчальних закладів, депутати, виконком с/ради

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

Голова

с/ради

Посилити інформаційно-роз´яснювальну роботу з батьками учнів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання можливостей центру зайнятості (проходження профдіагностичних обстежень, вивчення потреб ринку праці, ознайомлення з конкурентноспромож-ними професіями, ).

 

 

 

Заступник директорів навч.закладів по виховній роботі, класні керівники..

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Директори

Навчальних закладів

З метою задоволення зростаючих потреб підприємств у якісній робочій силі звертатись до центру зайнятості по допомогу у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації безробітних громадян за професіями, актуальними для сільськогосподарських агро-формувань району за рахунок коштів Фонду-трактористів, механізаторів.

 

 

 

Керівники с/г підприємств

 

 

 

Протягом року

 

 

Голова

с/ради

Сприяти виявленню випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем. Інформувати РДА, управління праці та соціального захисту населення та Територіальну державну інспекцію праці про виявленні порушення.

 

 

Депутати,

виконком

с/ради

 

 

 

Постійно

Голова

с/ради

Не допускати заборгованості із виплати заробітної плати працівникам сільськогосподарських підприємств усіх організаційно - правових форм.

Керівники

підприємств

Постійно

Голова

с/ради

  Активізувати роботу по благоустрою населених пунктів, провести роботи по прибиранню територій кладовищ, роботи по зачистці лісосмуги по трасі Луцьк – Ковель, заліснення території біля полігону ТПВ с. Брище, заготівля дров одиноким, провести ремонтні роботи в БК та ДНЗ смт. Рокині   за рахунок організації на території громади оплачуваних громадських робіт для безробітного населення за рахунок Фонду, особливу увагу при їх організації звернути на залучення квотної категорії населення. Сприяти участі учнівської та студентської молоді в громадських роботах за рахунок роботодавців під час літніх канікул.

 

Керівники підприємств,

депутати,

виконком

с/ради, директори навчальних закладів

 

 

 

 

Постійно

Голова

с/ради

          


ІІІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
 

Реалізація Програми зайнятості населення територіальної громади на 2017-2022 роки забезпечить підвищення рівня зайнятості населення громади, забезпечить соціальний захист безробітних, додаткові гарантії щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту i не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, підвищенню якості життя, сприятиме позитивним змінам в усіх сферах життєдіяльності населення громади, досягненню громадою соціальної і певною мірою економічної самодостатності та стабільності, збалансованому розвитку населених пунктів.

Анонси
Всі анонси
Оголошення
Всі оголошення
Онлайн трансляція сесії сільської ради
Контакти
Адреса вул. Соборна, 77, с. Княгининок, Луцький район,
Волинська область, 45630
Телефон: +380 (0332) 791-670
+380 (332) 244 360 (факс)
e-mail: majakku@gmail.com
Корисні посилання
adana escort canli bahis sohbet numaralari sohbet numaralari mersin escort adana escort elazig escort